Világraszóló botrány, megdöbbentő riport – A Hit Gyülekezetének igazi arca

 

 

Az alábbiak valószínűleg igazak, mert több – sikeresen kilépett – volt Hit Gyülekezetes kedves ismerősöm hasonló dolgokról számolt be, s ma ők is nehezen élnek, mióta kiléptek onnan. Az alábbiakban egy tengerentúli magyar nyelvű újságban megjelent interjút olvashatnak.

 

nemeth-sandor-qpr-300x162

 Kapcsolódó:

Ezt a cikket az az ember írta, akiről itt kapunk jellemzést. Érdemes ezt is elolvasni, és utána eldönteni, ki a szavahihetőbb.
http://www.hetek.hu/…/egy_minden_gyanu_felett_allo_ember

riporter: -Hány éves voltál, amikor kapcsolatba kerültél a Hit Gyülekezetével? volt Hit Gyülekezete tag: – Huszonegy, és hat évet töltöttem a gyülekezetben.

riporter: -Egyáltalán hogyan kerül valaki kapcsolatba a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: – Barátok, ismerősök révén. De a szekta tagjai utcai evangelizációkat is tartanak. Engem barátok hívtak, mondták: gyere, jó zene van, sokan járnak. Megkapó a hangulat, az istentisztelet modernsége. Az Istent dicsérő dalok diszkó, country, rock vagy rap stílusban vannak előadva. És ez az újszerűség, fiatalos hangulat magával ragadja az embert. Az biztos, hogy a szekták tudnak a fiatalok nyelvén szólni. És a végén az ember úgy belegabalyodik a szektába, mint a macska a fonálba…Heti három alkalommal van összejövetele a gyülekezetnek, minden alkalommal 5-6 ezren jönnek össze. Sok a fiatal, de vannak idősek is, láttam rendőröket, dandártábornokokat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat. Sok prominens politikai személyiség tagja a Hit Gyülekezetének, például Hack Péter az SZDSZ-ből, aki presbiter a Hit Gyülekezetében. De meglátogatták a gyülekezetet milliomos amerikaiak is.

 

riporter: – Az ember elkezdi látogatni a gyülekezetet, mert megkapja őt a fiatalos légkör. Hogyan tovább?

volt Hit Gyülekezete tag: – Mikor látják, hogy gyakrabban van ott az ember, akkor ajánlatot tesznek, hogy járjon házi csoportba, házi tanulmányozásra. Egy-két kérdéssel finoman kiszimatolják az anyagi hátteredet is. Például alámerítkezéskor – mert az is van – felírják az egyén nevét, címét telefonszámát és a foglalkozását. Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád nem “hites”, akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a “világiak” közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr útján jársz-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez.

 

riporter: – Hallottam, hogy szoros összefonódás van az SZDSZ és a Hit Gyülekezete között. És a választások idején a gyülekezet imádkozott az SZDSZ ellenségeinek a vesztéért.

volt Hit Gyülekezete tag: – Amerikai karizmatikus hittérítőkkel is kapcsolatban van a Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tulajdonképpen amerikai modell. Az SZDSZ-szel tudvalevőleg szoros az összefonódás. Választások idején meg kellett átkozni azon politikai pártok tevékenységét, amelyek nem az SZDSZ-szel vannak. Például a Fidesz székházat az “imakommandó” órákon keresztül átkozza.

 

riporter: – Imakommandó?

volt Hit Gyülekezete tag: – Igen. Amikor például Németh Sándornak jelenése volt a tévében, ahol a Hit Gyülekezete kétes dolgairól kérdezték őt, akkor az imakommandónak előtte három napig Németh Sándor padlásán kellett űzni a tévéből jövő démonokat, amik majd rá akarnak telepedni, amikor elmegy a tévébe.

 

riporter: – A Fidesz-re mondott átok miről szól?

volt Hit Gyülekezete tag: – “A Fidesz-nek minden tevékenysége legyen átkozott, sikertelen, szerencsétlen, érje utol romlás, halál és pusztulás kezük minden munkáját.” És amikor egy személy ellen szól az átok, akkor a 109-es zsoltárt mondják ellene, behelyettesítve az átkozott nevét.

 

riporter: – Hány tagja van a Hit Gyülekezetének?

volt Hit Gyülekezete tag: – Hatvanezer. A fő bázis Budapesten van, de természetesen vannak vidéki gyülekezetek is. A Hit Gyülekezetének van óvodája, bölcsődéje, általános iskolája, gimnáziuma, és hittudományi akadémiát is működtet.

 

riporter: – Értem. Szóval a nyolcvanas évektől 2000-ig, a Hit Gyülekezete ezerről hatvanezerre nőtt lélekszámban, anyagi befolyása pedig óriási lett. Ez mivel magyarázható?

volt Hit Gyülekezete tag: – A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a “nagykenetű testvér” mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy “T” betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Az adományt tartalmazó borítékot nem kell megjelölni, csak bedobnia ládába. Sokat emlegetett szabály az is, hogy ha két összeg van nálad, akkor a nagyobbikat kell adományoznod, mert az van az Úrtól. Szóval, ha egyik zsebedben van egy ötszázas, a másikban pedig egy ezres, akkor az ezrest adományozod, mert az van az Úrtól.

 

riporter: – Hová mennek ezek az összegek?

volt Hit Gyülekezete tag: – A Hit Gyülekezetének van egy bankszámlája. A tizedet azonnal nyomják rá a számlára, a vidéki gyülekezetek is, tehát az meg egyenesen Pestre érkezik, utána a pénz sorsa ismeretlen. Az adományok egy részét arra használja a gyülekezet, hogy fizesse a bérleményt, de mondjuk, azt sem kell mindenhol, mivel egyre több gyülekezetnek saját épülete van már, amelyeket a hívők pénzén építenek föl, de az épület a Hit Gyülekezetének a tulajdonát képezi. Így az adományok szintén mennek Pestre, a főbázisba. Aztán vannak húzások időről időre, mint például mikor az egyik gyülekezet pásztora azt mondta nekünk nagy lelkesedéssel: “Tudjátok mit, dobjunk össze a Németh Sándornak 150 ezer forintot!” És mi összedobtuk neki a 150 ezer forintot hat istentisztelet folyamán. Beletettük egy borítékba a pénzt, és a pásztor elvitte neki. Németh Sándortól néhány nap múlva kaptunk egy faxot, hogy köszöni szépen a -i gyülekezet kedvességét. Ennyi. Ezzel lehetett minket etetni.

 

riporter: – Van valami elszámolás a vezetőség részéről azzal kapcsolatban, hogy mire fordította a befolyt pénzösszeget? Vagy csak vakon kell bízni abban, hogy a felkentek Isten akarata szerint a gyülekezet érdekében költik el a pénzt?

volt Hit Gyülekezete tag: – Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltételezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot. Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: “Imádkozzál, majd az Úr ad.”

 

riporter: – Mi van akkor, ha egy egyszerű kis “hites” meggondolja magát és azt mondja, hogy én ebből kiszállok?

volt Hit Gyülekezete tag: – Ha rövid ideje van ott, és nem jár a szája, tehát nem a gyülekezeten belül akar reformálni, és ha nincs jelentős anyagi bázisa, akkor szép csendben kiléphet, a kutya sem fogja keresni. De ha valaki régóta ott van, esetleg már valamilyen beosztása is van, tehát már belelát a dolgokba, vagy anyagilag befolyásos ember, akkor először szép szóval próbálják őt rávenni, hogy vissza kéne jönni. Ha az illető nem jön vissza, akkor a gyülekezet fel van szólítva, hogy átkozza meg ezeket az egyéneket. Az ott maradottaknak pedig átok terhe mellett el kell mondaniuk egy esküt, hogy ők maradnak a gyülekezettel. A hívőket abban a félelemben tartják, hogy az átkok fognak. Tudják, hogyha kilépnek, akkor az egész gyülekezet hónapokig átkozza majd őket. Voltak, akik évek után nem bírták tovább, gyomorfekélyt kaptak, idegileg tönkrementek, egy kedves ismerősöm gyomorrákban meghalt, többen öngyilkossági kísérletet hajtottak végre, valaki a Dunába ugrott. Egyik ismerősöm a pszichiátriára került, miután sikerült elszakadnia a gyülekezettől, de hónapokig kínzó fejfájás gyötörte, mert tudta, hogy őt most állandóan átkozzák.

 

riporter: – A te kálváriád hogyan kezdődött? Boldog, hívő ember voltál, eljártál a gyülekezetbe, sírtál, énekeltél a többiekkel, egyszer csak valami beárnyékolta ezt az állapotot. Mi volt az?

volt Hit Gyülekezete tag: – Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van. Amikor elkezdtem látogatni a Hit Gyülekezetét, a korombeli fiatalok úgy ösztönösen körém csoportosultak, gyülekezet után odajöttek hozzám beszélgetni. A pásztorok is látták, hogy hatással vagyok az emberekre, ráadásul komolyan veszem a dolgokat, így egy idő után csoportvezető lettem, és az otthonomban tanulmányozást folytattam a rám bízott “házi csoporttal”. Vagyis akkor már az otthonomban, mert időközben megnősültem, feleségül vettem egy lányt, aki szintén a Hit Gyülekezetébe járt. Minden szépnek és magasztosnak tűnt, rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol eufórikus hangulat uralkodott, az emberek nyelveken beszéltek, elájultak, amikor a nagykenetű testvér megérintette őket, és mi szentül hittük, hogy a szent szellem munkálkodik a gyülekezetben. Boldogok voltunk Én abban az időben egy kiadóvállalatnál dolgoztam, amelyet a Hit Gyülekezete működtetetett, és irodai munkám során észrevettem néhány húzást, pontosabban pénzzel való visszaélést. Egyszer bent maradtam az irodában, átnéztem a számlákat, kijött, hogy több millió forinttal nincs elszámolva.

 

riporter: – Ennek mi köze a Hit Gyülekezetéhez?

volt Hit Gyülekezete tag: – Csak annyi, hogy a kiadót működtető főnökeim presbiterek voltak a Hit Gyülekezetében. Akkor döbbentem rá, hogy mi kis naiv emberkék vagyunk, akiket az orrunknál fogva vezetnek, és azt hazudnak össze, amit csak akarnak. Felhívtam az egyik nagykenetű testvért, mert tanácsot akartam tőle kérni, és bizalmasan elmondtam neki, hogy mit vettem észre a pénzügyekben, de kértem őt, hogy ne mondja el senkinek. Azt mondta, nyugodjak meg, nem szól senkinek. A következő gyülekezeti összejövetelre azonban lejöttek hozzám Pestről a nagykenetű testvérek és a házi csoportom meg a feleségem előtt elkezdték felsorolni a “bűneimet”, amit szerintük a hat év alatt elkövettem ennyit a nagykenetű titoktartásáról. Ott helyben leváltottak, mint csoportvezetőt, és a munkahelyemről is azonnali hatállyal elbocsátottak. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elmentek. Én csak azon gondolkoztam a “vádak” felolvasása alatt, hogy honnan van ez a rettenetes gonoszság bennük, hiszen semmi nem volt igaz a vádakból. Az egész olyan volt, mint egy koncepciós per. Nem tudtam, hogy még csak most kezdődik a hadjárat ellenem. A tetvek pletykákat, rágalmakat kezdtek terjeszteni rólam a pesti gyülekezetben is, így mindenki felvette ellenem a védekező állást, és kezdték rám mantrázni az átok-zsoltárt. A gyülekezet testvérnői pedig hívogatni kezdték a feleségemet először titokban, majd teljesen nyíltan azzal a sürgetéssel, hogy váljon el tőlem, mivel én az ördögtől vagyok, és ilyen emberrel nem lehet együtt élni, és a nagykenetű testvér ilyen esetben megengedi a válást. Néhány nap múlva betörtek hozzánk, testileg bántalmaztak, keresték a számlákat. Én fenyegettem őket, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. és mindent kitálalok.

 

riporter: – Ez azért merész dolog, nyíltan meg fenyegetni valakit, akinek ráadásul takargatnivalója van.

volt Hit Gyülekezete tag: – Meg is tettem a feljelentést, be is vitték az érintetteket a fogdába. Csakhogy a rendőrségen ők is tettek ellenem feljelentést, méghozzá azt, hogy azért keresték nálam a számlákat, mert a sikkasztást én követtem el a cégnél, és azért meg akarták szerezni tőlem az iratokat. Akkor ott a rendőrségen még egyszer behúztak a csőbe, elkezdtek könyörögni és fenyegetőzni, hogy enyhítsek a feljelentésen, mondjam azt, hogy nyitva volt az ajtó, tehát nem betörés volt. Azt ígérték, hogy ha ezt megteszem, akkor ők visszavonják az ellenem tett feljelentést. Én megváltoztattam a feljelentést, így kiengedték őket, ők viszont nem vonták vissza az ellenem tett feljelentést. Itt nagyon ráfáztam. Nekem ekkor nem volt munkám, eléggé le voltam rongyolódva, gondoltam, új életet kezdek. Elhatároztam, hogy beállok rendőrnek és lesz belőlem egy becsületes rendőr. Mikor elmentem bejelentkezni a rendőrségen, akkor tudatták velem, hogy pszichológiai tesztnek is alá kell vetni magam, hogy lássák: megfelelek-e rendőrnek. Mondtam, semmi akadálya. A pszichológiai tesztet szakorvosnak kellett elvégeznie. Elmentem a szakorvoshoz, aki felajánlotta, hogy bead nekem egy nyugtató injekciót, egy idegerősítőt csak egy nagyon gyengét -, hogy megnyugodjak. Beleegyeztem, mert valóban eléggé megviseltek a történtek. Eszembe se jutott, hogy Haloperidolt kapok.

 

riporter: – Mi az a Haloperidol?

volt Hit Gyülekezete tag: – A Haloperidol injekción keresztül beadott elektrosokk. Szóval beadta. Mikor mentem haza a vonattal, már az úton éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A nyelvem összecsavarodott, a végtagjaim kicsavarodtak, csurgott a nyálam, szóval nem voltam a magam ura. Mikor hazaértem, a feleségem látta, hogy baj van, kihívta az orvost, de az tanácstalan volt, mert nem tudta, hogy mit kaptam, mi ellen adja be az ellenszert Azt hittem, hogy egy-két nap alatt átmegy rajtam. Három hét múlva mikor már tovább nem bírtam, szóltam az egyik barátomnak, hogy vigyen vissza a pszichiáterhez. Egy vasárnapi napon történt. Odaálltam elé, csak annyit mondtam, hogy “Ez van”. Ő erre azt felelte, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjam a hétvégi ügyeletét. Rendben, mondom azzal is megzavarhatom az ügyeletet, hogy elugrok a rendőrségre, és feljelentem. Erre aztán megnézte a kórlapomat, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy tévedésből mást adott be nekem a nyugtató helyett, de ebből ne csináljak nagy ügyet, ez bárkivel megeshet. Azután beadta az ellenszert, és én nem jelentettem fel. Mikor hazaértem a kórházból, a feleségem addigra összecsomagolta a holmiját, és kijelentette, hogy ezt ő tovább nem bírja, elválik tőlem. Beadta a válópert, meg sem kellett jelennem a tárgyaláson, elválasztottak. És ez sajnos így van Magyarországon, úgyhogy akaratom ellenére felbontották a házasságunkat.

 

riporter: – Jártál még ekkor a Hit Gyülekezetébe?

volt Hit Gyülekezete tag: – Nem. Otthon olvasgattam a Bibliát, és töprengtem, hogyan legyen tovább. Elhatároztam, hogy felhívom a Magyar Fórum szerkesztőségét, hátha érdekli őket az esetem. Érdekelte őket, ki is jöttek hozzám a lakásomra felvenni a riportot, és ment volna nyomtatásba. Ők nyugtattak, hogy a nyilvánosság védelmet nyújt majd. Arról is szó volt, hogy a tévében is riport készülhetne velem. Ezt én jó ötletnek tartottam. Csakhogy a szekta tudomást szerzett a készülő riportról, és akkor jött az utolsó poén: biciklin tekertem hazafelé, amikor hirtelen megállt mellettem egy rendszámtábla nélküli furgon. Berántottak az autóba, megfenyegettek, hogy esténként ne merészkedjek az utcára és készüljek el mindenre, mert amit a gyülekezet ellen vétek, az már a legsúlyosabb bűn, majd meztelenül kidobtak a város egyik forgalmas utcájára, fényes nappal. (Ezek az emberek a Krisztus nevében a helyes dolgot cselekedték: Ez a fanatizmus hatalma.) A járókelők adtak rám ruhát, mert látták, hogy baj van. Azonnal elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, de nem tudtam semmit bizonyítani, mert rendszámtábla nem volt a kocsin, a tetteseknek pedig lett volna alibijük, ha akarták volna, az egész gyülekezet egybehangzóan állította volna, hogy az adott időpontban csoport-tanuláson vettek részt, vagy hasonló. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy elmegyek az országból. Ennyi a történet.

 

riporter: – Magyarországon többen is lehetnek ebben a helyzetben, hogy bekapcsolódtak egy szektába és nem tudták otthagyni?

volt Hit Gyülekezete tag: – Ismerek embereket, akik kiléptek a gyülekezetből, és most nagyon rossz életük van. A rengeteg szekta, romboló, pusztító, destruktív hatással van az emberekre, a társadalomra.

 

riporter: – A Hit Gyülekezetét Nyugatról is támogatják?

volt Hit Gyülekezete tag: – Ez teljesen biztos. Amerikából mennek pénzek a Hit Gyülekezetébe és vissza. Minden istentiszteleten három zászló függ a színpad fölött. Nem találnád ki, melyek ezek: az amerikai, a magyar és az izraeli. Ráadásul, mivel a Hit Gyülekezete elismert, bejegyzett egyház, nem adózik a bevételei után, sőt állami támogatásban részesül.

 

(Forrás)

 

 

***

Egy minden gyanú felett álló ember

„Bartus László soha nem volt ügynök” – tudatja magáról Bartus László saját lapja, az Amerikai Népszava internetes oldalán. Bartus azt követően kezdett kétségbeesett védekezésbe, hogy a Gój Motoros Egyesület Facebook-oldalán megjelent egy, a nevére kiállított karton, illetve több állambiztonsági irat.

 

Mészáros Imre kitart az alapos gyanú mellett.

 

 

„A patkánnyal nem szabad megpróbálni megütközni a csatornában, mert ott ő van előnyben!  Meg kell próbálni kihozni a fényre!” Ángyán József, korábbi agrárállamtitkár

„Bartus László alias »Énekes«. Rendszerváltás ide vagy oda, őt ez nem érdekli. Minket viszont igen!” Így kezdődik a Gój Motoros Egyesület Facebook-oldalán megjelent október 14-ei bejegyzés, amely a továbbiakban nem kevesebbet állít, mint hogy Bartus László újságíró 1984-től a kommunista állambiztonság beszervezett munkatársa volt. A bejegyzést Mészáros Imre, az egyesület elnöke tette közzé „6-os karton – részlet” alcímmel. A szövegben – Bartus személyes adatai, a beszervezést végző tiszt és különböző azonosító számok mellett – többek között az áll, hogy az „Énekes” fedőnevű tmt.-t (titkos munkatárs) hazafias alapon szervezték be, tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, főiskolai végzettséggel rendelkezik, és újságíró.

Mészáros további részleteket is közölt különböző iratokból, elsőre még nem fénymásolatban, csak a szöveget idézve. Egy 1986-os irat szerint „Javaslom »ÉNEKES« »K« lakás használatát engedélyezni. A »K« lakás használatát indokolja egyrészt a személy közismeretsége, másrészt így lehetőség van a tmt. által elmondottak dokumentálására, mivel a tmt. az Együttműködési Nyilatkozatban közölte, hogy írásos anyagot nem kíván adni.”

Egy, szintén a nyolcvanas évekre datált szöveg szerint „Új barátainkkal nem tudtunk találkozni, »MÉRNÖK« döntése értelmében a közeljövőben megpróbáljuk újból a kapcsolatfelvételt. Ebben tud majd segíteni »ÉNEKES«, akinek ismeretsége súlytalan, de mozgástere széleskörű”.

Bartus László válaszul nyolc cikket írt néhány nap alatt. Ezekben hamisítványnak nevezte a másnap már fénymásolatban is közzétett hatos kartont és a többi dokumentumot, perrel fenyegetett meg mindenkit, aki hitelt ad az ügynökvádnak, továbbá éles támadást intézett Németh Sándor ellen. Azzal vádolta meg a Hit Gyülekezete vezetőjét, hogy tőle származhatnak a Facebookon közzétett, Bartus által hamisítványnak nevezett iratok, továbbá azt állította, hogy „Németh Sándor államtitkokat vásárolt”, amiért börtönbüntetés jár. Bartus védekezése elgondolkodtató: egyszerre állítja, hogy az iratok hamisítványok, másrészt államtitkok; ez fogalmilag kizárt, hiszen egy hamisítvány nem lehet államtitok. A háttérben ugyanakkor már-már udvarló hangnemben megpróbált megegyezni Mészáros Imrével, akinek bocsánatkérés, illetve az eredeti forrás megnevezése fejében „szabad elvonulást” ígért. Közben azt is tudatta, szakértőhöz fordul igaza alátámasztása érdekében. Mészáros Imre válaszából kiderül, hogy nem fogadta el a háttéralkut, és kitart amellett, hogy valódi dokumentumokat tett közzé.

Ideje véget vetni Bartus ámokfutásának – mondja Németh Sándor vezető lelkész.

 

Vásárolt-e Ön államtitoknak minősülő dokumentumokat az elmúlt években?
– Természetesen nem.
Meglepték a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott iratok?
– Nem. Ez a feltételezés, konkrét dokumentumok nélkül, már jó ideje szélesebb körben megfogalmazódott Bartus Lászlóval kapcsolatban.
Tervezi-e, hogy jogi eszközökkel lép fel Bartus Lászlóval szemben?
– Jogászaink több eljárás megindítását is megfontolás tárgyává tették. Úgy gondolom, hogy ideje véget vetni Bartus László személyemet és a Hit Gyülekezetét támadó, több mint egy évtizede tartó ámokfutásának.

Bartus kedd este közölt saját oldalán új hírt 

– „ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – a szerk.): Bartus László soha nem volt ügynök” címmel.

 

 

Ebben azt állítja, hogy az általa szakértőnek felkért Varga László történész megkapta a levéltár válaszát, ami azt igazolja, hogy Bartusról semmilyen adat nem került elő, a hatos karton hamisítvány. Azt írja továbbá, hogy közokirat-hamisítás miatt feljelentést tesz ismeretlen személy ellen, Mészárost pedig beperli rágalmazásért. Ha tényleg így lesz, bíróság döntheti el a vitát, melyben mindkét fél felvonultathatja szakértőit.

Addig is érdemes azonban megvizsgálni a napvilágra került dokumentumok, illetve Bartus reakcióinak részleteit. Fontos felvázolni a kommunista állambiztonsági múlt feltárásának magyarországi folyamatát és jelen állását, továbbá hasznos felvillantani a konkrét ügyben hírbe hozott Bartus László különös életútjának néhány állomását.

Ez utóbbi azért is elengedhetetlen, mert egy ember valódi énjére nem csupán levéltári adatokból, kartonokból és jelentésekből következtethetünk, hanem a valóságos, élő tanúk által megerősített cselekedeteiből.

Először is nézzük meg figyelmesen Bartus első reakcióit: szerinte a hatos karton hamisítvány voltát igazolja, hogy 1984-ben még nem volt főiskolai végzettsége, még nem volt újságíró, és a megadott lakcímen is csak jóval később lakott. Ez az érvelés azért gyenge, mert a dokumentumon szerepel a dosszié átadásának két dátuma is – 1989, illetve 2004 –, ami tehát önmagában igazolja, hogy a napvilágra került irat nem 1984-ben készült, hanem legkorábban 2004-ben, ezért szerepelnek benne az akkori állapotnak már megfelelő adatok.

Azt ugyanakkor nem tagadja Bartus, hogy hazafias alapon belépett a kommunista diktatúra egyetlen pártjába, a Magyar Szocialista Munkáspártba.

Figyelemre méltó Bartus keddi cikkének címe. „ÁBTL: Bartus László soha nem volt ügynök”, alcím: „Bartus Lászlóról semmiféle adat nincs a hálózati nyilvántartásban”. Bartus azt állítja, hogy az ÁBTL válasza minden vele kapcsolatos felvetéssel szemben őt igazolja. Valójában azonban a levéltári válaszban csupán az áll, hogy a hálózati nyilvántartásban és a levéltár számítógépes adatbázisában semmilyen információt nem találtak Bartus Lászlóval kapcsolatban.

A korrekt tájékoztatás jegyében fel kell tennünk a kérdést: ez tehát azt jelenti, hogy akiről a fent említett két adatbázisban nincs találat, az nem érintett? A válasz egyértelmű nem. Vannak történészek, akik úgy vélik, ha valakiről az ÁBTL-ből nem „jön elő” adat, akkor a nevére kiállított hatos karton sem lehet valódi. A Heteknek ugyanakkor több történész is úgy vélekedett, hogy ettől még lehetett, vagy lehet valaki állambiztonsági személy. Az pedig szinte biztos, hogy a jelenleg is aktív állambiztonsági személyekről mindaddig nem fog „előjönni” adat, amíg a munkáltató valamilyen oknál fogva nem engedi el a munkatárs kezét, így tehát azok is remélhetnek védelmet, akik a diktatúra szolgálatában kezdték állambiztonsági tevékenységüket.

Ami pedig Bartus „ügynökös” megfogalmazását illeti: a vádakra adott cikkeiből süt, hogy szakértője az állambiztonsági területnek, így hát nyilván tudja, hogy a hálózati személy megfogalmazás legalább 11 különböző kategória gyűjtőneve. A zsarolással vagy pénzjutalom fejében együttműködésre bírt „ügynök” a ranglétra alján állt, és nem azonos a titkos munkatárssal, azaz tmt.-vel. Bartusról nem azt állították, hogy „ügynök” volt. A titkos munkatárs egy magasabb minőségű kapcsolatot jelent. Az ÁBTL meghatározása szerint ők voltak az állambiztonsági szervek hálózatának legmegbízhatóbb tagjai, akik elvi meggyőződésből, magas fokú áldozatkészséggel, kezdeményezőleg vettek részt a titkos együttműködésben, továbbá alkalmasak voltak a legbonyolultabb hálózati feladatok elvégzésére is.

 

Kenedi János: sok érintett adatait máig nem dolgozták fel.

A Hetek megkeresésére Kenedi János történész, a téma talán legtekintélyesebb hazai szakértője hat olyan érvet sorolt fel, ami magyarázatot ad arra, miért nem kerülnek elő adatok ténylegesen érintett hálózati személyekről.

 

1. A rendszerváltás utáni iratmegsemmisítésben rengeteg dokumentum eltűnt. Kenedi szerint a megsemmisítések 2005-ig zajlottak.

2. A fennmaradt iratok sem hozzáférhetőek teljes egészében.  Kenedi becslése szerint – és ebben az általa vezetett Szakértői Bizottság tagjai között konszenzus van – a titokgazda mindmáig nem adta át az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a megmaradt dokumentumok 28-30 százalékát. Azért nem adta át, mert a hivatalos érvelés szerint állami érdekeket sértene, ha ez a harmincszázaléknyi irat megismerhetővé válna. Hogy szám szerint hány ilyen, a mai napig védettséget élvező érintett van, annak megbecsüléséhez álljon itt két adat: a diktatúra évtizedeiben összesen 180-200 ezer személy tartozott az „állambiztonsági személy” gyűjtőkategóriába. Éves bontásban körülbelül tíz-ezer fő volt eleme az „informátor”, „ügynök”, „titkos munkatárs (tmt.)”, és „titkos megbízott (tmb.)” alkotta halmaznak.

3. Bár a kommunista diktatúra hazai ellenzékét figyelő III/III-as csoportfőnökséget 1990. január 14-én megszüntették, a munkatársakat nem mind eresztették szélnek: sokakat átvettek és tovább foglalkoztattak, illetve foglalkoztatnak esetleg ma is a „jogutód” nemzetbiztonsági, illetve rendőrhatósági szervek. Az ilyen személyekről sem kerülnek elő bíróság előtt is igazolható adatok, mert mint Kenedi fogalmazott, ezek az adatok „teljes titok alatt vannak, azaz minősítésük 30, 60, 90 év is lehet”.

4. A megyei levéltárakban őrzött adatok nem „jönnek elő” egy ÁBTL-keresésnél, mert nincs országos adatbázist tartalmazó rendszer.

5. Sok érintett adatait máig nem dolgozták fel.

6. A zárkahálózati iratok – a börtönökben foglalkoztatott személyek jelentései és közérdekű adatai – sem kutathatók, jóllehet őket a III/I-es Vizsgálati Osztály szervezte be 1990 előtt. A koncepciós perek feltárásához pedig ezek nélkülözhetetlen levéltári források.

 

Hack Péter, korábbi szabaddemokrata országgyűlési képviselő Demszky Gáborral együtt már 1990-ben törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági múlt tisztázása érdekében. A javaslatból nem lett törvény. Hack 2002-ben, Medgyessy Péter miniszterelnök D-209-es ügyének kirobbanása után „Rendszerváltás vagy ügynökpuccs” címmel közölt elemzést az Élet és Irodalomban. Akkor úgy fogalmazott, „az állambiztonsági szervek kapcsán a morális tisztázás azért is fontos, mert míg a párttitkárok és párttagok előző rendszert kiszolgáló tevékenysége mindenki számára nyilvános volt, az állambiztonsági szolgálatok tagjainak és a velük kapcsolatban állóknak a tevékenysége még a környezetük előtt is titokban maradt.

 

A vitának ez a vonulata a rendszerváltás lényegét érinti. A probléma rendezése nem öncélú múltba nézés, hanem a jövő megalapozása, a jövendő lehetséges diktatúrái lehetséges kiszolgálói számára világossá teszi döntésük kockázatát. Ha ez nem történik meg, a rendszerváltás egyik tanulsága a jelen generációja számára a végén még az lehet, hogy »bármit megtehetsz, a Cég mindig meg fog védeni« – amint a jelenkori példa is mutatja.”

Hack Péter most azt mondja, a 2002-es helyzet a mai napig fennáll, és ebben mindkét politikai oldal felelőssége megállapítható, mivel immár 23 éve rendkívüli erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ne derülhessen fény a rendszerváltás előtti valóságra. „Megpróbálták mesterségesen leszűkíteni a figyelmet a III/III-as csoportfőnökségre, miközben ez történelemhamisítás, hiszen az összes csoportfőnökség részese volt a kommunista elnyomó rendszernek.” Másfelől, emlékeztet Hack, úgy alkották meg az átvilágítási törvényt, hogy kizárólag azok az iratok kerülhettek át a levéltárhoz, amelyekre az állambiztonsági szervezetek utódintézményei nem tartottak igényt. Vagyis, ezek a szervezetek a társadalom mindenféle külső demokratikus kontrolljától elzárták az információkat.

Hack Péter szerint ez a körülmény az új Alaptörvény életbe lépése óta különösen érthetetlen, hiszen az leszögezi, hogy semmilyen jogfolytonosság nincs az 1990. május 2. előtti korszakkal, ami azt is magában foglalja, hogy a demokratikus Magyarország a kommunista diktatúra semmiféle titkát nem védhetné. „A gyakorlatban azonban ennek az ellenkezője valósult meg” – állapítja meg Hack Péter felidézve, hogy a két Gyurcsány-kormány iratnyilvánosságot ígérő elhatározásaiból sem lett semmi, mint ahogyan a 2010 óta – például az LMP részéről – kezdeményezett javaslatokat is lesöpörték az asztalról.

„A baloldal szerepe nem szorul magyarázatra, a jobboldal vonatkozásában csak feltételezéseink lehetnek. A jobboldal morális tartását garantáló intézmények, például a történelmi egyházak erősen érintettnek látszanak, és az a gyanú is megfogalmazódik, hogy a jobboldal egyes meghatározó szereplői is érintettek lehetnek, az ő lelepleződésük azonban veszélybe sodorhatná a jobboldal identitását is” – összegezte álláspontját Hack Péter.

Cikkünk utolsó harmadában visszatérünk Bartus László személyéhez, mert mint írtuk, egy ember valódi természetéről leg-inkább a tettei árulkodnak. Bartus 1961-ben született, saját honlapja szerint a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar-népművelés, az ELTE-n szocio­-lógia, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen filozófia szakos diplomát szerzett. Három évet tanult különböző teo-lógiai kurzusokon, másfél évig járt a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmelmélet szakára.

Még nem volt diplomája, amikor kinevezték az esztergomi városi mozi élére. Két évvel később – 25-26 éves korában – már az Általános Művelődési Központ igazgatóhelyettese lehetett, ami a kommunista diktatúrában bizalmi állásnak számított.

Három évig tanított az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán, ahonnan – állítása szerint – „a katolikus egyház érkezése miatt” távoznia kellett, mert „időközben hívő lett és megtért”. Bartus 1990-ben a Hit Gyülekezete esztergomi csoportjához csatlakozott. Ma is a gyülekezethez tartozó hívők elmondása alapján úgy érkezett, mint nincstelen, félénk ember. Néhány évvel később azonban már aktív része volt a helyi csoport megosztásában, aminek a végén az őt egyébként felkaroló helyi vezető lemondásra kényszerült. Bartus már huszonévesen saját lakással rendelkezett, ahol albérlőket is tartott. Bár pénztelenségre hivatkozott, rendszerint a város egyik elegáns éttermébe járt.

A budapesti Hit Gyülekezetébe „ázott verébként” érkezett. Németh Sándor, a gyülekezet vezetője bizalmába fogadta, felkarolta, anyagilag és erkölcsileg is támogatta az újságíró szakma elsajátításában. Segítséget kapott az abban az időben még balliberális Magyar Hírlapnál történt elhelyezkedésében, a gyülekezetben talált barátokat és házastársat is. 1997-ben kinevezték az akkor induló Hetek lapszerkesztőjévé. 1998-ban – állítólagos betegségre hivatkozva – várat­lanul távozott. Előzőleg azt állította, anyagilag tönkretette, hogy nevét feltüntették a lap impresszumában, mert emiatt elveszítette állását egy másik lapnál. Lyukas talpú cipőjét az üvegasztalra téve üvöltözött a Hetek szerkesztőségében, mondván, már ruházkodásra sincs pénze.

Az impresszumban történt megjelenéstől az anyagi „ellehetetlenülésig” vezető folyamat nagyjából két hét alatt zajlott le. Talán véletlen egybeesés, hogy az átvilágítási törvény alapján éppen ekkor vizsgálták volna meg a lapok vezető munkatársainak esetleges állambiztonsági érintettségét. Bár Bartus azt mondta távozásakor, hogy súlyos betegsége miatt fél évig egy sort sem írhat, hamarosan megjelentette első, a Hit Gyülekezetét és Németh Sándort támadó cikkét. Amit azóta számtalan hasonló követett, a legutóbbi néhány nappal ezelőtt jelent meg az Amerikai Népszavában. Bartus 1998-ban dobta piacra Fesz van, a Hit Gyülekezete másik arca című pamfletjét, mindent elkövetve az egyház szétszakításáért és betiltásáért. A Magyar Hírlaptól azt követően távozott, hogy egy tudósításában azt írta: a hitesek rosszabbak azoknál a neonáciknál, akik ellen demonstrációt szerveztek a Kossuth téren.

Bartus 1999-től évente írt könyveket a legkülönbözőbb témákban, így például az olajos ügyekről, a szélsőjobboldalról, az ügynökökről. Rendszeresen jutott olyan információkhoz, melyek az átlagos újságíróktól mindig is el voltak zárva. Sándor István „Papa”, az ismert nyomozó korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy Bartus László ténykedése is közrejátszott abban, hogy – mint később kiderült: ártatlanul – börtönbe zárták. Sándor István arról is beszélt, hogy Bartus a vele kapcsolatos írásaiban olyan dokumentumokra is hivatkozott, melyek csupán egyetlen példányban léteztek.

Bartus 2003 óta az Egyesült Államokban él. Információink szerint az Amerikai Népszavánál úgy jelentkezett, mint munkanélküli, pénztelen újságíró. Megszánták, felvették. Rövid idő elteltével átvette a lap irányítását. A Magyar Nemzet 2010-ben írta meg, hogy az Amerikai Népszava 2005-ben váltott tulajdonost: akkor a Gyurcsány Ferenc gazdasági holdudvarához tartozó Erdős Ákos vette át. Aznap, amikor a Magyar Nemzet megnevezte Erdőst mint tulajdonost – a cikk megjelenése után néhány órával – Bartus László vette át a lapot kiadó cég elnök-vezérigazgatói posztját. A Magyar Nemzet New York állam cégnyilvántartó hivatalának adataira alapozta állítását, amit azóta sem cáfoltak.

A hangnemében a neonáci kuruc.infóhoz hasonlítható Amerikai Népszava az amerikai törvények alapján működik. Ezt kihasználva az egykor hithű kommunista, ma a demokrácia élharcosának mutatkozó Bartus hosszú évek óta gyalázkodik és vádaskodik bármiféle jogkövetkezmény nélkül. Célpontjainak nincs esélyük perelni, Bartus lapjában nincs esélyük válaszolni. A magát a demokrácia és a szólásszabadság élharcosának mutató főszerkesztő a cikkeihez érkező hozzászólásokat is cenzúrázza, így negatív vélemény még a kommentek között sem jelenhet meg.

 

***

Best of Bartus

„Az MSZP-ben túlélésre játszó és az utolsó mócsingokra ácsingózó egyének és érdekcsoportok vannak. Miközben a tényleges irányítás olyan ember kezében van, akinek a világról alkotott víziója egy falusi Áfész szintjén mozog, és akinek t**ei jól láthatóan Simicska Lajos kezében vannak, aki m***ózza őket.” (2013. október 21.) „Megkockáztatom, hogy amit elmond, az akkora állatság, hogy hozzá képest az öltöző-filozófus Orbán egy korszakos zseni, akit halálos vétek lenne leváltani. Mesterházy a maga gazdaságpolitikai elképzeléseivel ma nagyobb veszélyt jelent Magyarországra, mint Orbán Viktor klerikálfeudális fasiszta rendszere.” (2013. október 21.) „Orbán Viktor egyeduralkodó Magyarországon. Akkor vetne véget a rasszista és antiszemita uszításnak, amikor akarna. De nem teszi, mert így akarja.” (2012. június 5.) „A magyarok a zsidókat ma is ugyanúgy deportálnák, már, ha lenne hova. És ezt ugyanolyan ölbe tett kézzel nézné végig a lakosság 99 százaléka, mint 1944-ben, lesve azt, hogy mire teheti rá a kezét utánuk.” (2012. június 5.) „Az Orbán-rendszer szellemisége jelenleg is Hitler és Mussolini között ingázik.” (2012. június 5.) „A Jobbik szélsőséges náci antiszemitizmusánál sokkal veszélyesebb a »keresztény« antiszemitizmus, amelyet Orbán és rendszere képvisel.” (2013. május 7.) „Orbán azok közé az antiszemiták közé tartozik, akik elítélik a holokausztot és a zsidók fizikai megsemmisítését. Ő maga is azt hiszi a disznóólpucoló felcsúti észjárásával, hogy az antiszemitizmus ezzel azonos.” (2013. május 7.)

20 hozzászólás to “Világraszóló botrány, megdöbbentő riport – A Hit Gyülekezetének igazi arca”

 1. Gyula Ruszo Says:

  BARANY BORBE BUJT FARKASOK!NAGYON VIGYAZNIKELL A GYULEKEZETEKKEL.ISTEN NEM LAKIK HAZBAN.HANEM A SZIVEK ES VESEK VIZSGALOJA.AZ IGE AZT MONDJA…NAGYOBB AKI BENNUNK EL.MINT AKI A VILAGBAN VAN…..UGY HOGY ISTEN BENNUNK EL….JEZUS KRISZTUS ALTAL..EN SZEMELY SZERINT HISZEK A VOLT HIT GYULEKEZETI TAGNAK…ES KEREM AZ UR JEZUST KRISZTUST.HOGY BOCSASSON MEG NEKI.ES MUTASSON NEKI UJ UTATT .ES IGAZSAGOT.KERJE AZ UR JEZUST.HOGY MUTASSON NEKI UJ UTATT.ES MEG FOG NEKI BOCSATANI.ES VISSZAKAPJA AZT AMIT A GONOSZ ELVETT TOLE….FOKEPPEN A CSALADJAT.MERT ISTEN NEM A CSALADOKNAK SZETVALASZTOJA,HANEM MEG TARTOJA.FELFOGJA RUHAZNI BOLCSESSEGGEL ES NAGY HATALOMMAL.HOGY A GONOSZNAK MINDEN MUNKAJAT LE ROMBOLJA AZ UR JEZUS KRISZTUS NEVEBEN.AMEN!..LEGYEN BATOR ES EROS… ORULJON.ES ORVENDEZEN AZ URNAK.HOGY MEG SZABADITOTTA A SATAN CSAPDAJABOL.NAGY ELHIVASRA HIVATOTT.,,ISMEREK EGY OJAN EMBER.AKI SZINTEN EGY NAGYONAGY GYULEKEZETI TAG VOLT….SOT! SZOLGALT IS 21 EVEN KERESZTUL.URUNK JEZUS KRISZTUS.MEG VILAGOSITOTTA.ES MEG MUTATOTT NEKI MINDENT.HOGY KIT IS SZOLGAL,!?UGYANAZON A RETENETES GONOSZ DOLGOKON MENT KERESZTUL.MINT A RIPORTOT ADO.MA BOLDOG EMBER ES MINDEN NAP ORVENDEZIK AZ URNAK.HOGY IGAZSAGOSAN ES SZERETETTEL SZOLGALHAT NEKI,A GONOSZ SZELLEMEK MENEKULNEK TOLE.SZESZKEDNEK,REMEGNEK MINT A KOCSONYA.MERT AZ UR JEZUS KRISZTUS HATALMA VAN RAJTA.ES MINDEN EMBEREN KI AZ UR JEZUS KRISZTUST BE FOGADJA,ES UGY IS EL.AHOGYAN ELVARJA AZ UR…SEGIZSD A SZEGENYT.ADJ AKI KER.SZEREZSD FELEBARATODAT,MINT ON MAGADAT.NE OJ.NE LOPJ.NE HAZUGY.NE PARAZNALKOGY.NE LEGY KEPMUTATO.NE GYUJCS EZUSTOT VAGY ARANYAT…..HANEM ADAKOZZAL…DE NE A GAZDAGOT GAZDAGIZSD!,,,MERT AZ ILYEN HATALMAS GYULEKEZETEK MIND A PENZ, ES A LELEK RABJOI.ELRABOLJA AZ EMBEREK LELKET.AMI A LEG DRAGABB.ES FONTOSABB!NAGYON VIGYAZNI KELL.HOGY KINEK ADJUK A LELKUNKET.ISTENNEK,VAGY A SATANAK.MERT A SATAN NEM UGY MUTASSA MEG MAGAT.HOGY EN VAGYOK A SATAN,PIROS POFAVAL ES KETTO NAGY SZARVAL….HANEM BARANY BOREBEN!KEREM AZ UR JEZUS KRISZTUS MI MEG VALTONKA.HOGY SZABADITSON MEG ES TISZTITSON MEG MINKET MINDEN FELE GONOSZ MUNKATOL.ES FEDJEN BE MINKET A KI ONTOTT VEREVEL.AMI ALTAL MEG TISZTULUNK!AMEN…ALDOTT NAPOT MINDENKINEK.

 2. John Wick Says:

  Ha Isten velünk,ki ellenünk,Jézus Krisztus tegnap, ma,és mindörökké ugyanaz, védelmünk van mindenféle bartuslászlókból,és a Sátán gyermekeitől, akik a sötétségben élnek,bartus nem a Hit Gyülekezetét gyalázod, hanem Jézus Krisztust,és ez sokba fog neked kerülni…te buta cigány

 3. Márta Székely Says:

  szektázásról:Azt nevezik szektának aki eltér a biblia tanitásaitól.Az első számú szekta tehát a Katolikus Egyház.A többi utána következik.Az egész cikk reklámizű.

 4. Boldog Tibor Says:

  Nagyon érdekes a fenti interjú,nagyon meglepett.mindenféle kommentár helyett csak egy könyv jut az eszembe rögtön:Frank E.Peretti:Ez élet sötétsége.Nagyon ajánlom mindenkinek elolvasásra.pontosan erről szól,és a miértjét is elmondja,és akkor mindenki meg fogja érteni,hogy mi miért történik.a sátán nagyon ravasz,angyal formájában jön el,és mindent és mindenkit felhasznál,de főleg a hivőket,hogy eltántoritsanak Istentől.ez egy háború a jó és rossz,angyalok és démonok közt.ez nem a Hit gyülekezetéről szól,hanem a tét az emberek lelke.

  • Gyula Ruszo Says:

   BARANY BORBE BUJT FARKASOK!NAGYON VIGYAZNIKELL A GYULEKEZETEKKEL.ISTEN NEM LAKIK HAZBAN.HANEM A SZIVEK ES VESEK VIZSGALOJA.AZ IGE AZT MONDJA…NAGYOBB AKI BENNUNK EL.MINT AKI A VILAGBAN VAN…..UGY HOGY ISTEN BENNUNK EL….JEZUS KRISZTUS ALTAL..EN SZEMELY SZERINT HISZEK A VOLT HIT GYULEKEZETI TAGNAK…ES KEREM AZ UR JEZUST KRISZTUST.HOGY BOCSASSON MEG NEKI.ES MUTASSON NEKI UJ UTATT .ES IGAZSAGOT.KERJE AZ UR JEZUST.HOGY MUTASSON NEKI UJ UTATT.ES MEG FOG NEKI BOCSATANI.ES VISSZAKAPJA AZT AMIT A GONOSZ ELVETT TOLE….FOKEPPEN A CSALADJAT.MERT ISTEN NEM A CSALADOKNAK SZETVALASZTOJA,HANEM MEG TARTOJA.FELFOGJA RUHAZNI BOLCSESSEGGEL .HATALOMMAL.ES A GONOSZNAK MINDEN MUNKAJAT LE ROMBOLJA AZ UR JEZUS KRISZTUS NEVEBEN,AMEN…..NE HAGYA EL AZ URAT….MEG KEGYELMEZ NEKI!

 5. Csongor Says:

  Hát érdekes. Egyszer voltam, s többször soha … igaz akkor is csak Báyer Friderika énekesnőért mentem, látni akartam élőben, tényleg agymosás az egész, tiszta hülyeség. Engem katolikusnak neveltek, elsőáldozó, bérmálkozó voltam, felavatott ministráns és lektor vagyok. Egyházi tevékenységet folytattam és folytatok. Változó, hogy a keresztény vallások közül (református, katolikus, ortodox, anglikán és görög katolikus) melyik pénzéhes és külön külön és emberre szabott az egész, papra szabott … Erdélyben más az egyházadó rendszer, mint Magyarországon, ahogy más Ausztriában és Németországban. Ebben a négy országban éltem, erről a négy országról tudom hogy hogyan működnek a dolgok! Egy biztos, se Hit Gyülekezettel, se Jehovákkal nem szabad foglalkozni! Baj van velük, s az is igaz, hogy baj van a világgal! Üdvözlet mindenkinek! Szép napot!!!

 6. Ember Gábor Says:

  Ez egy óriási kamuinterjú:D a veszélye viszont abban áll, hogy keveri a hazugságot az igazsággal! Pl.: hány tagú a gyülekezet? Kb hatvanezer, vannak ilyen olyan intézményei stb, ez igaz. De az hogy kötelezően le kell adni a tizedet, az egyáltalán nem igaz. És ezt így adagolja végig! Az olvasóra hagyja az anyag szelektálását. A szerző a gyülekezetet szeretné lejáratni rágalmazással, mert míg ő már egy elfeledett figura csak a süllyesztőben barátok, minőségi emberi kapcsolatok nélkül addig a gyülekezet túlélt több rendszert is és megerősödött, tarsadalmi elismertsége megnövekedett. Végül: nem a “tökéletes” egyházat kell keresni a földön mert mindenhol lesznek emberi dolgok mert emberek alkotják, de arról lehet felismerni az igazit, hogy a Bibliát helyezik a középpontba. És ez az egyik rákfenéje ennek az országnak, hogy hazugsággal van átitatva és ember legyen a talpán, aki az igazságot tudja választani.

 7. Nagy Sándor Says:

  Az egyházzal a fekete mágia hogyan jön össze!?Mert aki átkoz az fekete mágiát művel!!!!!!!!
  Ezt tudni kell ,hogy nem Gyerekjáték!!!!!!!
  Tizedet leadni!?Jó üzlet! 100 milliók havonta!HOVÁ???MERRE??
  Akit érdekel az irjon erre a cimre! nagysandor78@freemail.hu

  • Niki Madlen Says:

   Nekem van egy kérdésem mivel én màr nem egyszer voltam maguknàl ebbe a gyűlekezetbe tudom hogy szegény vagyok de azt soha nem fogom meg érteni mi miért adjun ha maguk nem visszonozàk a szegények felé hol ott az van hogy segítsd fele baràtodat és isten is meg segít az én gyerekeim Savio szent Domokos àlltalànos iskolàba jàrnak és ök is tudjàk hogy ha valamijűk van meg ossztjàk a màsikal csak ennyit akartam és nem vagyok hit gyűlekezeti tag csak szeretem halgatni

 8. Krisztian ch Says:

  Hát elmondom nektek,hogy létezik a 10% Én jártam 14 évesen oda,most vagyok 38 ,kb. akkor kezdődött ez az egész “szekta” történet.Még a VASAS sportcsarnok, fent a II kerületben volt a bázisuk.
  Totális agymosás és az emberek gyengeségének a kihasználása a gyülekezet.Nagymamámmal kezdődött mint HIT gyülekezeti tag a családban.Totálisan fanatikus lett.Aztán ez megfertőzte Anyámat is.Nekem volt egy kis rossz fiús csínyem 14 évesen.Loptam egy boltból könyvet.Lebuktam.Anyám hülyére vert szinte egy fokossal ,majd akkor enyhült meg amikor,kínomban azt mondtam megyek a HIT gyülekezetbe és megjavulok.Hozzá teszem kényszer volt és már akkor volt agyam felismerni ,hogy marha jó pszichologikus lehetnék.Ugyanis kamu volt ,hogy én meg akarok bármit is bánni,csak anyám sosem hagyta volna abba a verésemet.
  A lényeg jártam oda egy évet kb,De pont nem érdekelt ott semmi.Megtettem a merülést,eljátszottam,hogy nyelveket beszélek és meg vagyok térve.Közben láttam ezt azt és tényleg körbe adogatják a kis kosarat és mindenki szorgosan üríti a zsebeit bele.
  Én emlékszem ,mellettem ültek a felmenők és a fagyi pénzemet 20Ft be kellett dobjam.Nagyanyám rosszalló nézésére.Tudta nálam van ,mert arra kaptam Nagyapámtól.(Nagyfater nem volt gyülis,hál istennek).Bedobtam azzal bizonyítva megjavultam.
  Azóta sem járok ,még hasonló helyekre sem.
  Az meg biztos ,hogy a Felmenőim mai napig ,igaz otthonról de bután bámulják az ATV -n a közvetítést és mindent akármit tesznek a hitnek tudnak be.Ha negatív ha pozitív.
  Velem a kapcsolatuk botrányos,már már szinte gyűlölnek.Okot ugyan sosem adtam rá.Családom van nem velük élek.Egyedüli unoka és gyerek vagyok.Folyamatos gyűlölködést kapok ,és a családom is.

  Ennyit akartam megosztani.Fanatikus baromság és gyenge emberek gyülekezete akiket kihasználnak és irányítanak kényükre kedvükre.

  Lesz még itt botrány ez csak a kezdet !!!! Lesz még tömeges öngyilok ,vagy feláldozás,vagy lézerszemű kutyaember megidézés 😀 😀

 9. Zunika Says:

  VARGA JANOSNAK valasz :
  NEKED kedves honfitarsam meg kell erdeklodni az USA-ban elo valasos agyimputalt magyaroktol akik iljen szektakban elnek. MINDEN valas egy “SZEKTA”, cask ez NEGATIVNAK tunik a “csuhasoknak” es bandajiknak igy NEM szeretik hasznalni a szekta szot, pedig mind az ! NEM szamit miljen valasrol beszelunk ! Az “usa-ban” NEM kenyszerithet

  TORVENYESEN az egyhaz bandaji hogy az evi keresetuknek a 10%-at leadjak akiket MAR alaposan BEHULYITETEK !
  HA nem fizetnek ? Nem lehetnek templom tagok, a csuhas NEM esket es NEM temet vagy NEM kereszteli a kis jovendobeli szegeny kis aldozatat. En NEM voltam megkeresztelve az ocsem sem es a gyerekeim sem. Egyhaz nekunk NUKU ! SOHA

  nem volt es NEM lesz. Temeteskor SEM lesz CSUHAS szegeny anyukam sem engedte meg. A csalad bucsuztata banatosan es NEM egy ingyenelo here az unalmas pofajaval aki alig varja hogy PENZ use a KAPZSI mancsait. MAR szeren-
  csere GLOBALISAN sok orszagban elhagytak az egyhazi hokusz pokusz temetesi szokasokat. Sok orszagban es tobb

  kontinensen voltam kikuldetesben es oreg epitmenyekben bementem mint muzealis erdeklodes. Haaaaaaaat a templomok vasarnap sem vannak tele 🙂 itt ott nagyon oregek csak, hetkozben meg a turistakon kivul mindegy miljen idopontban megy az ember megint CSAK 2-3 nagyon oreg 90 vagy oregebb ulnek a templomban 😦 szegenykek ha tudnak hogy amivel a kis agyukat kimostak CSAK MESE ! Amerikaban tobb MILLIO hatat forditot az egyhaznak, a csuhasok bevannak tojva ! Apad a
  KASSZA vegre 🙂

 10. Zunika Says:

  Ez egy nagon erdekes tortenet kb. 30 evvel ezelot tortent : Kikuldetesben voltam engeren tulon a vegen ugy sult el hogy NEM 4-5 nap hanem tovabb.
  A ceg intezet egy 4 szobas 2 fdsz. lakast ok fizetek mert csaladot is akartam hogy velem legyen. Egy nap, meg 2 hete sem lakunk az ujepitmenyben azt hittem hogy az egyik Euro kollega. Csengetnek, kinyitom az ajtot, hat ott egy
  CSUHAS a 2 pinginjevel (apacak) hat az ur neveben amenyit tudok adjak vala-
  mit. mondom nekik hogy CSAK anyim van hogy tejre es kenyerre juson 4 napig mig jon a penz. A valasz : Nem baj a jo isten adig meg segit engem es a kva aapaca nyujtsa felem a kapzsi mancsat ! PISZOKUL begurultam ! Azt mondtam nekik : Menyetek el a francba dolgozni 12 orat naponta es az OSZES
  keresetet mindharmotoket az isteneteknek adjatok oda ! Elkezdtek vetni a keresztet es azt mondtak : IMADKOZUNK a gonosz lelkedert hogy ember legyen beloled. A lecson alltam es az egyik mocsok tolvaj fele rugtam, azt mondtam : MAGATOKERT imadkozatok POSADEK RABLOK most is kiakartatok fosztani ! Szemetek, HA meg egyszer az ajtom elot meglatlak a KORHAZBAN fogtok kiljukadni mocskok ! Eltakarodtak a francba ! NEM volt igaz hogy az utolso fityingem volt, HANEM KIVANCSISAGBOL hogy mire kepesek a ROHADEKOK ! Ezeknek oljan vastag bor van a pofajukon hogy az ember nem tudja honan jon belejuk enyi MOCSOKSAG ! Fuuuuuuujjjjjjjjj de undoritok es miljen VESZELJESEK !!

  • Karcsi Says:

   hát zunika te sem voltál ott ész osztáskor vagy ha ott is voltál mire sorra kerültél elfogyott ezért egy életre sötét lettél.

 11. Rita Szentendrey Says:

  NAGY szerencsem volt az eletemben a valasal kapcsolatban, MAR en 3 eves koromban tudtam hogy a CSUHASOK es az EGYHAZ az egy ALJAS HAZUG
  banda ! CSAK a ” PENZ” erdekli oket mert ” ezeknek az EGEK KOMIKUSAINAK” kapor szakalu istenuk NEM BIR PENZ NELKUL MEG LENNI ! csaK MINDIG TOBET ES TOBET KOVETELNEK ! A gyerekeim es minden VERBELI ROKONOM tavol mesze tartsa a hokusz pokusz, csiribi, csiriba fekete pongyolas RABLOKAT akik az egek komediaival probaljak a BUTA reszet a nepeknek MELJ KOZEPKORI SOTETSEGBEN TARTANI !
  MA A XXI-ik SZAZADBAN ILJESMIT LATTNI HALLANI amit ITT olvastunk a barataimal valosagul IJESZTO AZ EMBERI ELME BETEGSEG ! FELNOT EMBEREKKEL EZT MEG LEHET TENI ? MI EZ ? KIK EZEK AZ IDIOTAK akik ILJEN SZEMETEKNEK HISZNEK ?

 12. Varga János Says:

  Én abszolút elitélem a szektákat.Baromságnak tartom a vallási összejöveteleket. Ugyanakkor baromságnak tartom a baromságot is. A fent leírt szöveg egy öcska lapos összeesküvés elmélet , semmi több. Ilyesmi nem történhet meg még afganistánban sem nem hogy egy működő demokratikus országban… Hozzánk soha nem pofátlankodnak be a házba a jehovások se semmilyen vallást terjesztő agymosottak , pedig elég sűrün járnak erre.Ismerek olyanokat akik a Hit gyülekezetébe járnak , kicsit fura karakterek , de ennyi ! Semmi negatívumot nem tudok róluk mondani azon kívül hogy maradiak és furcsa perspektívából látják a világot , de ezenkívül tök egyszerű emberek.Azt hogy a fizetés 10 százalékát LE KELL ADNI , ez tuti nem igaz ! Ez teljesen törvénybe ütköző dolog , totál a csalás és a piramis építés kategoriába tartozik, és óriási botrányt kavart volna már régen ha így lenne.. Baromság az egész. Persze ha valaki önszántából adja oda a pénzét az ilyen barmoknak , azok meg is érdemlik

  • kraken Says:

   totál nem igaz??? erre annyit mondanék egy időben volt egy rakás hit-es munkatársam és az egyik srác volt vagy 22 éves kábé, a középkori pórnép együgyűségével megáldva, miután bevallotta hogy igen leteszik a 10%-ot, elárulta hogy azért van benn túlórázni, mert új papjuk van és mivel fiatal…(te mi a fasz vagy 22évesen????) ezért kell neki egy kocsi, és arra akarják “összedobni” a pénzt… ez totál nem agymosottság tényleg… meg volt egy kis pihenőidejük, odamentek egymáshoz a munkaállomáson, és letérdelve imádkozni kezdtek… ez sem fanatizmus ugye??? a goj motorosokkal is baj van de a hitgyüli se piskóta az tény!!!!

 13. Szarka Laszlo Says:

  Nos mindenre van egy egyszeru megoldas.Elmondok egy szemelyes elmenyemet.Egyszer mentem haza es ott talaltam a nappaliban ket fickot akik a felesegemmel beszelgettek.Kerdeztem hogy kik maguk?Akkor mondtak hogy a Hit gyulekezetetol vannak/jehovasok/ es tovabb akart beszelni.En azt mondtam nekik varjanak egy-ket masodpercig.Bementem az iroasztalomhoz,kivettem a pisztolyomat.Kimentem es ott elottuk csore toltottem es azt mondtam nekik;Adok 3 masodpercet hogy elkotrodjanak.Ha nem takarodnak,lelovom magukat itt helyben a nappalimban.Ugy tuntek el meg a kornyekrol is,mint a kamfor.Mert kimentem megnezni hogy nem pofatlankodtak-e ba mashova is.Nos tegyen mindenki igy.

  • Mária Törteliné Bereczki Says:

   Szarka László A te szavaddal élve a /jehovások/ nem hit gyülekezetesek, a közelükben sem járhatnak ezek a hókusz pók pénz és élet rablók! A Jehovák nem fogadtak el az államtól pénzt, nem átkoznak, nem zsarolnak,Sőt segítene egymásnak, ezért kérlek a két tábort egy napon sem említsd a hitesekkel! Magasan bárányok a Hites ordasokkal ellentétben. Mint református mondom ezt ,mert én pl nem vagyok el ítélő, bármit meghallgatok és őket meghallgattam , bár nem vagyok meg téríthető, mint itt e cikkben komoly emberek, pap tanár miniszer.

  • Kiss János Says:

   Ha velem futottál volna össze hasonló helyzetben , én lehet hogy ijedtemben össze vissza tördeltelek volna, mint parasztnéni a mákot mikor egy halom beiglit akar csinálni, persze nem gyűlöletből, csak puszta önvédelemből tehát imádkozz barom az Istenedhez háláért mert Te egy nagyon hülye halálra itélt vagy bár még élni látszol. Egy Hit Gyülekezetes (aki nem Jehova tanuja) az egy másik egyház.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: