18.20-kor, miután a munkások hazamentek, az állvány gondolt egyet és kigyulladt – Legalábbis Hont András szerint

Megint nagyot ment a libsi sajtó….

Valami ilyesmit jövendöltünk, hogy ezt fogja mondani a libsi sajtó:

 • Spontán gyulladás
 • Semmi köze a migrációhoz
 • Nem migránsok voltak
 • Nem terrortámadás
 • Ha mégis gyújtogatás, nem migráns volt
 • Ha mégis gyújtogatás, és migráns volt, akkor pedig pszichiátriai gondokkal küzdött, és nem terrortámadás

Most még az első fázisban vagyunk, a “spontán gyulladás”-nál.
Hont András ment a legnagyobbat, aki szerint a muszlimok csak elvétve örültek a Notre Dame leégésének.
Mutatjuk az “elszigetelt” eseteket:

 • Djamel Boukakra: “Ha Allah is úgy akarja, legközelebb az Eiffel-torony ég majd!”
 • Jawhar Ghaoui: “Allah gyarapítsa áldásait”
 • Sofiane Biudabdillha“A szíriai és iraki civilizációt 2000 óta pusztítják, mégsem sír senki”
 • Samir Ti: “Jaj, ennél szebb tüzet még soha sem láttam. A világ legszebb tüze”
 • Mona Z-s“Kár érte. Ezen a platformon keresztül szolidaritást vállalok a tűzért (nevetős emotikon)”
 • Meghmoi Jalal: “Kár, hogy nem omlott össze az egész épület”
 • Raouf Raouf Daouadi: “Együttérzek…a tűzzel”
 • Abd El Hak Hako: “Ünnepeljünk”

 

 

 

 

Több ezer boldog smiley:

(a képeket a 888.hu gyűjtötte ki)

 

 

Jöjjön még néhány perifériális lájk:

 

 

Szóval Hont András szerint a  muszlim örömködés, csak elszigetelt eset:

Azt mondja jótollú Bandi: “perifériális esetek”.

Bizonyára ezt is “perifériálisan” gondolta Hont András egy korábbi írásában:

Abban hiszek, hogy Gábor Lászlót és mindenkit, akinek az origohoz (sic!) köze van, egyszer úgy megerőszakolja valaki, hogy soha többé nem tudnak lábra állni.

 

Amolyan perifériális anális erőszakot kíván az origo.hu főszerkesztőjének és munkatársainak Hont Bandi. Toleránsan, demokratikusan.

Mondom, ez a Hont mostanában nagyot megy.

Hont Andrással nem kell annyit foglalkozni, mert teljesen lényegtelen, hogy ő mit mond, és innen jöjjön egy Bayer Zsolt idézet részlet:

személyisége körülbelül annyira magával ragadó, mint egy kukásautó eltűnése a sarkon, február 14-én, kedden, délelőtt kilenc húszkor, miközben szemez az ónos eső.

Össze is foglalhatjuk Hont András mondandójának lényegét:

18.20-kor, miután a munkások hazamentek, az állvány gondolt egyet és kigyulladt.

mindenszo.hu

Nagy Ervin: Dzsihád és a szelíden mosolygó bevándorláspártiak

Tisztátalannak tartott havibaj, két évig tartó kötelező szoptatás, asszonyok rabszolgasorba taszítása, gyermekek élete feletti döntés, egyenlőtlenség a férfiak között és a hitetlenek legyilkolása, harc, harc és harc – olvashatjuk a Koránban. Ez az iszlám fundamentalizmus alapja, ez Allah akarata. Nesze nektek, feministák, liberálisok, multikulturalizmus divatjában vergődő kultúrsznobok, nesze nektek, egyenlőségpárti neomarxisták! És leginkább nesze nektek – ilyen kulturális és ideológiai alapokon mindenkit kioktató – bevándorláshívők! Itt van Európában Allah szélsőséges akarata – ti pedig, ateistaként, a migránsok felé kötelező szolidaritásról és a keresztényi kötelességről papoltok? Jobban tennétek inkább, ha felkészülnétek arra, hogy a tömeges muszlim migráció – amit az uniós választások után legálissá akartok tenni – először a ti „normáitokat” fogja leverni az unió zászlajáról, a végtelen individuális szabadságjogaitokkal együtt. Vakok vagy ostobák vagytok?

NÉZZÜK A KORÁNT!

Először a sokszínű kultúra és a bevándorlás legalizálása mellett kardoskodó liberális híveknek ajánljuk az alábbi részeket:

(2:191) „És öljétek meg őket, bárhol is találtok rájuk, űzzétek ki őket, ahogy ők űztek ki titeket!”
(2:193) „S öljetek őket addig, hogy ne legyen több zaklatás (más fordításban: elnyomás a hitetlenek részéről, „idtihad” – N.E.), s hogy a vallás Allahé legyen.”
(4:74): „Hadd harcoljanak Allah útján azok, kik feláldozzák az evilági életet a Túlvilágért. S ki Allah útján harcol, akár megölettetik, akár győzedelmeskedik, hát Mi juttatni fogunk néki hatalmas bért.”
(4:76): „Azok, kik hisznek, Allah útján harcolnak…”
(8:12): „Sugallá Urad az angyaloknak; (mondván): Én veletek vagyok. Hát szilárdítsátok meg azokat, kik hisznek. Félelmet vetek azoknak szívébe, kik tagadnak. Hát sújtsatok le a nyakakra, s sújtsatok le minden ujjra.”

És így tovább: több, mint egy tucat Allah akaratai közül, mely a harcra (dzsihád) szólít fel. Ez lenne a spirituális harc? Ugyan!

De vannak a Koránban az abnormalitás felé hajló, megdöbbentő parancsok is. Például:

(18:65-74) – Ez a példázat határozza meg a becsületgyilkosságok teológiai alapját, ami azt jelenti, hogy egy családtagot meggyilkolnak, mert szégyent hoztak a családra vagy hithagyással, vagy egy erkölcstelenségnek tartott cselekedet által. A történet (ami nincs benne egyetlen zsidó, vagy keresztény forrásban sem) Mózesről szól, aki egy „különleges tudással” rendelkező emberrel találkozik, aki olyan dolgokat tesz, amelyeknek első pillantásra nincs értelme, de amelyek egy későbbi magyarázat szerint indokoltak. Az egyik ilyen cselekedet egy fiatalember értelmetlennek tűnő meggyilkolása (74). Viszont a bölcs később elmagyarázza, hogy félő volt, hogy a fiú később „szófogadatlansággal és hálátlansággal” „bántaná meg” szüleit. Azért kellett megölni őt, hogy Allah egy jobb fiút adhasson a szüleinek.

Félelmetes és ijesztő!

De ajánlhatunk néhány fejezetet a szolidaritásról, a toleranciáról és a női egyenjogúságról mindenhol felszólaló feministáknak is – kik manapság a bevándorláspárti liberálisok szárnyai alatt politizálnak!

(2:222) Kérdeznek a havi vérzésről. Mondd: Ez betegség, és hagyjátok magukra asszonyaitokat havi vérzéskor, s ne közeledjetek feléjük, míg meg nem tisztulnak! Midőn megtisztultak, jöjjetek hozzájuk, ahogy Allah parancsolja néktek. Mert bizony Allah szereti a megbánókat, és szereti a megtisztultakat.
(2:228) Az elvált asszonyok várjanak magukban három havibajt! És nem megengedett számukra, hogy leplezzék azt, mit Allah teremtett méhükben. (…) 
(2:233) Az anyák szoptassák gyermekeiket két teljes évig, ez (szól) azoknak, kik akarják, hogy elvégeztessék a szoptatás. S kitől a gyermek van, kell, hogy táplálja, ruháztassa (gyermekes asszonyát) illően. Nem bízható meg lélek (asszony), csak azzal, mi képessége. (…)
(2:241) Az elvált asszonyok számára a gondoskodás illően: igazát szolgálja az önmegtartoztatóknak.

EURÓPAI HAGYOMÁNYOK

Mikor Európa hagyományaira hivatkozunk, voltaképp kettő, egymással ellentétes normarendszerre gondolunk; és ki-ki hite szerint érvel mellette, illetve vérmes vádakat zúdít a másik nyakába. Az első a keresztény kultúrán alapuló civilizáció, az utóbbi pedig a felvilágosodás „polgári” eszménye, benne minden klasszikus és fontos szabadságjoggal, no meg a modernség összes abnormális divatjával. A melegjogokkal, a feminizmus férfigyűlöletével (női jogok túltolása), a drogok liberalizálásával, a rombolás vágyával és a gőgös „fikázás” kultúrtevékenységével. No meg a múlt végképp eltörlésével – függetlenül attól, hogy valami jól, vagy éppen rosszul működött. Így, mikor a felvilágosodás eszméinek örökösei (ma leginkább a „neomarxisták” és a szélsőséges liberálisok) a globális problémákra igyekeznek választ adni, akkor a saját, sokszor beteges „normáikból” indulnak ki – támadva minduntalan a konzervatív és kereszténydemokrata álláspontot.

A BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKÁRÓL

Mindezek után jól látszik, hogy orbitális ostobaság az, hogy a felvilágosodáshívők nem veszik észre, hogy leginkább maguk ellen „munkálkodnak”, mikor a többnyire muszlim migráció legalizálását szeretnék megteremteni azután, ha győznek a májusi választásokon.

Mert nézzük csak az elmúlt évek (és valószínűleg a következő évtizedek) egyik legégetőbb globális problémáját, a bevándorlást. Az Európába érkező, zömmel muszlim tömegek befogadása esetében lehet a felvilágosodás-kori szabadságjogokra hivatkozni. Lehet továbbá divatosan sznoboskodni, hogy mennyire jót tesz a különböző kultúrák találkozása a „maradi” európai szellemiségnek. De közben pontosan a beérkező iszlám hitű tömegek azok, akik nem tudnak és nem is akarnak alkalmazkodni a többséghez. Sőt! Ha valami ellen az életük kockáztatásával is hajlandóak küzdeni, azok pont azon értékek, amelyeket a szerencsétlen és naiv felvilágosodás szellemiségében hívők fontosnak tartanak. Azaz eltörlik a női szabadságjogokat, nem értik a sajtószabadságot, magasról tesznek a vallási toleranciára. Gyűlölik továbbá az európai materializmust és ateizmust, illetve legszívesebben minden meleg nyakát elvágnák. Az emberi szabadságot, mint végtelen mennyiségben növelendő célt ott állítanák meg, ahol csak tudják. Akár a kultúrájuk terjesztésével, akár bombákkal. Nekik sokszor mindegy. (Leginkább a radikális iszlámról van szó).

ISZLÁM VESZÉLY

Abszurd módon, pont azokra jelent a legnagyobb veszélyt az ellenőrizetlen muszlim bevándorlás, akik azt a jólétükben, valamifajta progresszív divat követése miatt támogatnák. A modern liberálisokat, a neomarxistákat, a baloldaliakat, az egyenlőséghívőket, a melegjogok szószólóit, a feministákat és számos abnormális, most éppen trendinek tűnő életfilozófiát követő beteg embereket. A hagyományos keresztény értékeket fontosnak tartókat (akár vallásosak, akár nem) ellenben megvédi a saját normarendszerük, mely valódi tettekre sarkallja őket. Ha visszatekintünk a történelmünkre, akkor azt látjuk, hogy Európa túlélésének (a Római Birodalom szétesése óta) mindig is ez a fajta szellemiség volt az alapja.

Azaz pont azok hozzák ránk a bajt, akik a bajt nem tartják bajnak, mert elvakítja őket gőgösségük; abszurd, de először azokat fogja szellemileg (és talán gyakorlatilag is…) legyilkolni a harcos iszlám, akik követik a felvilágosodás eszméjét és szélsőségessé tették Európa egyik szellemi gyökerének „értékeit”. Csináltak belőle liberális és egalitáriánus (később marxista) ideológiát, majd mára szélsőséges, összefüggéstelen politikai képződményeket, amelyek legalizálnák a migrációt.

Vezető kép: Twitter

%d blogger ezt kedveli: