Orbán Viktor felszólalása az úgynevezett „Sargentini-jelentés” vitájában

A miniszterelnök beszédének teljes szövege!

MH – 2018.09.11. 21:10

 

 

 

 

20180609_03

“Most itt állok, és látom, hogy azok vádolják Magyarországot, akik örökül kapták a demokráciát, akiknek nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért, és most ők akarják elítélni az antikommunista, demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait.”

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők!

Tudom, hogy Önök már kialakították az álláspontjukat. Tudom, hogy a jelentést az Önök többsége meg fogja szavazni. Azt is tudom, hogy az Önök véleményét a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni. Mégis eljöttem ide Önökhöz, mert Önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely ezer éve tagja a keresztény európai népek családjának. Azt a Magyarországot, amely munkájával, és ha kellett, vérével járult hozzá a mi nagyszerű Európánk történelméhez. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely fellázadt, és fegyvert fogott a világ legnagyobb hadserege, a szovjet ellen, és súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért, és amikor kellett, megnyitotta határait a keletnémet sorstársai előtt. Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciájáért. Most itt állok, és látom, hogy azok vádolják Magyarországot, akik örökül kapták a demokráciát, akiknek nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért, és most ők akarják elítélni az antikommunista, demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait.

Tisztelt Képviselők!

Azért állok most itt, és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Ezért mondom, hogy az Önök előtt fekvő jelentés sérti Magyarország, sérti a magyar nép becsületét. Magyarország döntéseit a választók hozzák meg a parlamenti választásokon. Önök nem kevesebbet állítanak, minthogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek. Ezért azt kell mondanom, hogy a jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek. Ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést.

Tisztelt Képviselők!

Nekünk Magyarországon a demokrácia és a szabadság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Önök most számbeli többség alapján akarnak erkölcsi ítéletet mondani és megbélyegezni egy országot és egy népet. Önök súlyos felelősséget vesznek magukra, amikor – először az Európai Unió történetében – egy népet ki akarnak rekeszteni az európai döntésekből. Önök megfosztanák Magyarországot attól, hogy a saját érdekeit képviselhesse az európai családban, amelyhez tartozik. Vannak és lesznek is még vitáink. Különbözőképpen gondolkodunk Európa keresztény jellegéről, a nemzetek és a nemzeti kultúrák szerepéről, másképpen fogjuk fel a család lényegét és hivatását, és homlokegyenest ellenkező nézeteket vallunk a migrációról. Ha valóban egységet akarunk a sokféleségben, akkor a különbségek nem adhatnak okot arra, hogy bármelyik országot megbélyegezzék, és kirekesszék a közös döntés lehetőségéből. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.

Tisztelt Elnök Úr!

Egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. 2009-ben 56 százalékos, 2014-ben 52 százalékos többség szavazott ránk.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Az Európai Parlamentnek mi vagyunk a legsikeresebb pártja. A szocialista és liberális ellenfeleink érthetően nem boldogok a sikerünktől, de bosszút állni a magyarokon, amiért nem őket választották, nem tisztességes és nem is európai. Ráadásul ezt a jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. A jelentés bevallja, elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra, vagyis Önök megfelelő tényfeltárás nélkül fognak dönteni. A jelentés 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmaz. Erről tegnap minden képviselő kézhez kapott egy 108 oldalas dokumentumot.

Tisztelt Képviselőtársaim!

A mi uniónkat az tartja össze, hogy a vitákat szabályozott keretek között rendezzük. Magyarország nevében én magam is kötöttem megállapodásokat és kompromisszumokat a bizottsággal a médiatörvényről, az igazságszolgáltatási rendszerről, sőt még az alkotmányunk egyes passzusairól is. Ez a jelentés felrúgja az évekkel ezelőtt megkötött megállapodásokat. De ha ezt Önök megtehetik, és fölrúghatják, mi értelme megállapodást kötni bármely európai intézménnyel? Amit Önök tesznek, az az unióra és a konstruktív párbeszédre is csapást mér.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképp rendezi be a saját életét a saját országában. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk, és megállítottuk az illegális migránsok százezreit, megvédtük Magyarországot, és megvédtük Európát. A mai eset az első az Európai Unió történetében, amikor egy közösség elítéli a saját határőreit.

Tisztelt Elnök Úr!

Beszéljünk egyenesen: Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorlóország. Kellő tisztelettel, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás- és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelettel tájékoztatom Önöket, akármilyen döntést hoznak is, Magyarország nem enged a zsarolásnak. Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell Önökkel szemben is. Mi, magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra, ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről, és visszahozhatják a demokráciát az európai politikába.

Köszönöm a figyelmüket!

Forrás: miniszterelnok.hu
Orbán Viktor viszonválasza az Európai Parlament plenáris ülésén
Akik a konkrétumokat hiányolják, egy 108 oldalas jelentésben mindegyiküknek elküldtük. Kérem, olvassák. Megfejtettem, azt hiszem, Verhofstadt úr irántunk fönnálló érzéseit, kár, hogy nincs itt. Úgy látom, az a helyzet, tisztelt Verhofstadt úr, hogy Ön jobban gyűlöl bennünket, konzervatív keresztényeket, mint amennyire szereti Európát. És a saját hazájuk ellen szavazó magyarokra is csak azt tudom mondani, az a baj Önökkel, hogy jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat.
 
Ami a korrupciót illeti, Bullmann képviselőtársamnak mondom: Magyarországon minden pályázat nyilvános, bármely európai cég elindulhat, az egyedül induló pályázatok aránya Magyarországon 26 százalék, az uniós átlag 24, itt még van mit javítanunk. A bizottsági jelzés alapján indított vizsgálatok aránya Magyarországon 47 százalék, az uniós pedig 42, tehát mi ebben jobban állunk. A Timmermans úr által ismertetett bizottsági javaslatot a zéró toleranciával egyébként, amit júniusban kaptunk, mi elfogadtuk. Ami a CEU-t illeti, Weber úr téved. A bajor szabályokat ha megnézi, azt fogja tapasztalni, hogy azok szigorúbbak, mint a magyar szabályok. Ön kettős mércével mér, hiába tartozunk egy pártcsaládhoz.
 
Ráadásul, kérem Önöket, menjenek föl a CEU egyetem honlapjára. Én ma, mielőtt idejöttem volna, fölmentem a honlapra, és ott a következő gondolatokat olvastam, most tőlük idézek, arról a honlapról. Ezt olvashatják Önök ott. „A CEU működése a jövőben is biztosított” – írja magáról az egyetem. „Minden most beiskolázott Budapesten fogja befejezni a tanulmányokat” – írja az egyetem magáról. „Minden akkreditációja az egyetemnek érintetlen” – írja magáról az egyetem.
 
És azt is mondja: „Budapest egy vendégszerető város, várjuk Önöket, jöjjenek el, és nézzenek körül.” Ami a szélsőséges pártokat illeti, a migráció elleni küzdelem nem pártkérdés. Én minden kormánnyal hajlandó vagyok együttműködni, amelyik meg akarja védeni a határokat, és megemelem a kalapomat a bátor olaszok előtt. Ami az antiszemitizmust illeti, szeretném világossá tenni, hogy Közép-Európában az csökken, Nyugat-Európában pedig nő. Sőt, a modern antiszemitizmus központja Brüsszelben van, mert onnan támogatják az Izrael-ellenes szervezeteket. Kérem, ennek szenteljenek a jövőben figyelmet. És nem mi voltunk, hanem Önök, akik megkoszorúzták Marxnak – aki a modern piacellenes antiszemitizmus atyja – a szobrát. És végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, én az Európai Néppárthoz tartozom.
 
Látom, hogy bajban vagyunk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk. Mi, európai néppártiak nem vagyunk elég erősek, hogy a saját utunkat járjuk. Úgy látom, hogy gyengék vagyunk, és úgy táncolunk mi, néppártiak, ahogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek. Szeretném, ha a jövőben ezen tudnánk változtatni. Aki pedig azt állítja, hogy a jelentés nem Magyarországot ítéli el, olvassa el a címét. Itt nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem Magyarországot. Köszönöm szépen a figyelmüket!

 

 

Orbán Viktor Strasbourgban: Nem engedjük meg, hogy fenyegessék, zsarolják Magyarországot!

Egy olyan országot készülnek most elítélni amelyik fellázadt, fegyvert fogott és váráldozatokat hozott a szabadságért és a demokráciáért. Ráadásul olyanok akarják kimondani ezt az ítéletet, akik készen kapták a demokráciát – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Strasbourgban, a Sargentini-jelentés vitáján. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy soha nem volt még példa arra, hogy egy közösség a saját határának őreire támadjon. Orbán Viktor azt mondta, hazája továbbra sem fog engedni a zsarolásnak, és Magyarország készen áll a jövő évi európai parlamenti választásokra. Hamarosan újra az európai emberek irányíthatják Európát és visszatérhet a demokrácia az unióba. A vitát megelőzően szakbizottságok képviselői olvastak vádakat Magyarország fejére és indokolták miért támogatják a hazánk ellenni eljárás lefolytatását. Az Európai Néppárt vezetője közölte, hogy mivel Magyarország a tapasztalatai szerint eddig mindig kész volt a kompromisszumokra, este ők is meghallgatják a magyar miniszterelnököt és pártcsaládjuk ez után dönti el, hogyan szavaz holnap. 

A tervezett idő szerint, 15 óra után pár perccel elkezdődött a Sargentini-jelentés vitája. Elsőként a jelentéstevő foglalta össze 46 oldalas anyagának esszenciáját, amit egy éven át készített Magyarországról, ennek ellenére a felé tanúsított elvárásoknak megfelelően kellőképpen egyoldalúra sikerült. Bevezető beszédében azt mondta, minden uniós tagállamnak kötelessége megvédeni az európai alapértékeket, függetlenül a politikai nézetkülönbségektől. Magyarországon az unió alapjait jelentő elvek sérülnek, mint a demokrácia, az emberi jogok tisztelete, a kisebbségek tisztelete.

Elnémították a független médiát, megkötözték a független bírákat, meghatározzák mely egyházak működhetnek és melyek nem, ellehetetlenítik a civil szervezetek életét, azokat a szervezeteket, amelyek a szegényeknek, menekülteknek, romáknak segítenek – jelentette ki a jelentéstevő zöldpárti képviselő. 

Judith Sargentini szerint jelentése bizonyítja, hogy az unió értékei súlyosan sérülnek Magyarországon és sajnos semmi sem javult, június óta., amikor először szavaztak a képviselők a jelentéséről. Ellenkezőleg.

Az egyik utolsó független médium is tulajdonost váltott. A civil szervezetek propaganda adóját is elfogadták – mondta Judith Sargentini. 

Emlékeztetett, hogy 2010 óta az Európai Parlament sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat is, hogy döntsenek végre Magyarország kapcsán, de ez eddig nem történt meg. A szankciók késlekedése különösen nagy csalódottság Sargentini asszony számára, ugyanis szerinte ez azt jelenti, hogy a tagállamok elnézik azt, hogy strukturáltan bontsák le a jogállamiságot Európában. Kijelentette, hogy ha most sem tudják “meghúzni a vészféket”, akkor nem tudják betartani az európai polgároknak tett ígéretüket.

Megengedjük, hogy egy ország ennyire semmibe vegye az alapértékeinket következmények nélkül? – tette fel a kérdést expozéja végén Judith Sargentini.

A EP BIZOTTSÁGAI TÁMOGATJÁK HAZÁNK MEGBÜNTETÉSÉT! 

Elsőként a szakbizottságok képviselői ismertették döntésüket a jelentés kapcsán. A pénzügyi, a kulturális és a női jogok szakbizottságának vezetői válogatott szitkokat szórtak Magyarországra.  Egyhangúan támogatják is Magyarország elítélését. A pénzügyi bizottság állásfoglalása szerint például romlott hazánkban az uniós pénzek kezelése, ál-legális rendszerek osztják el a forrásokat. Gyakorlatilag csak Lengelországban rosszabb a helyzet. A kulturális szakbizottság szerint Magyarország lábbal tiporja az alapvető értékeket, elsősorban például a CEU egyetem működésének korlátozásával. A szakbizottság állásfoglalása szerint a felsőoktatás és a tudományos élet kárára háború zajlik Magyarországon. Női jogi szakbizottság szerint Orbán Viktor erős demokratának mutatja magát, de nem az, valójában nem áll ki a nők jogai mellett! A nők jogai nem képezhetik alku tárgyát Európában.

TIMMERMANN BÜSZKE RÁ, HOGY FEL IS JELENTETTE MAGYARORSZÁGOT! 

Az Európai Bizottság részéről Frans Timmermann méltatta a Sargentini-jelentést. Mint mondta, az unió nem létezhet jogállamiság, és az alapjogok tisztelete nélkül. Ezek az értékek határozzák meg Európát. Felidézte, hogy Magyarország olyan súlyos bűnöket követett el, többek közt a civil törvénnyel,  és a bevándorlási intézkedésekkel kapcsolatosan, hogy feljelentést is kellett tenni több ízben az Európai Bizottságnál.

Frans Timmermann hangsúlyozta, hogy nem csak a jelentést kell elfogadni és lefolytatni a 7-es cikkely szerinti eljárást, hanem további lépésektől se, riadnak vissza, és “megígérheti, hogy nem lesznek kíméletesek!”

AZOK TÁMADNAK BENNÜNKET, AKIK KÉSZEN KAPTÁK A DEMOKRÁCIÁT – ÍGY VÉDTE ORBÁN VIKTOR MAGYARORSZÁGOT 

Miután vádakkal húsz percen át sorozták Magyarországot, szót kapott Orbán Viktor miniszterelnök, aki valamivel több mint hét percet beszélt a plenáris ülésen. Úgy kezdte beszédét, hogy bár tudja, akik itt ülnek, már kialakították véleményüket, meghozták a döntésüket és bármit is mond, ezen nem fognak változtatni.

Egy országot fognak elítélni, amelyik ezer éve tagja a keresztény nemzeteknek. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amelyik fellázadt és fegyvert fogott a szabad nemzetek legnagyobb megszállója ellen, és amelyik megnyitotta határait keresztény sorstársai előtt. Magyarország fegyverrel, véráldozattal harcolt azért a demokráciáért, amit önök készen kaptak – jelentette ki a magyar miniszterelnök. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, a magyarok számára szabadság ,a demokrácia, a független Európa becsület kérdése. A Sargentini-jelentés pedig sérti a magyar nép becsületét. Nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek, hatásköröket lép túl, és az elfogadás módja is sérti a európai unió alapszerződését.

Számbeli többség alapján akarnak megbélyegezni, elítélni egy népet. Ki akarnak rekeszteni egy népet az európai döntésekből, megfosztanák attól, hogy a saját érdekeit képviselje. Különbözően gondolkodunk Európa keresztény jellegéről, másképp fogjuk fel a család lényegét és hivatását, homlok egyenest más nézeteket vallunk a migrációról, de a különbségek nem adhatnak okot hogy egy országot megbélyegezzenek és kirekesszenek a közös döntéshozásból. Mi soha nem vetemednénk ilyenre – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök felidézte, hogy a Fidesz ma az Európai Parlament legsikeresebb pártja. A baloldal sikertelenségéért a magyarokon bosszút állni pedig nem tisztességes és nem európai. Orbán Viktor kiemelte, hogy a jelentés 37 súlyos tévedést tartalmaz, amit 108 oldalas dokumentumban részletesen cáfoltak.  Még hivatalos delegáció sem érkezett a vizsgálatra.

Amit önök tesznek, az az unióra is csapást mér. Mi megvédjük a határainkat és csak mi fogjuk eldönteni, hogy kikkel élünk együtt. Megállítottuk illegális migránsok százezreit, megvédtük Európát. Ez az első alkalom a történelemben,  hogy egy közösség elítéli a saját határőreit. Nem engedjük meg, hogy fenyegessék, zsarolják, hazug vádak alapján rágalmazzák az országunkat – jelentette ki Orbán. 

Megjegyezte, hogy a magyarok már készen állnak a jövő évi európai parlamenti választások előtt, amikor végre európai emberek dönthetnek Európáról és visszahozhatják a demokráciát Európába.

A magyar miniszterelnök beszéde közben bár többször bekiabáltak kisebb csoportok, a felszólalást vastaps követte.

BÍRÁLJÁK ÉS VÉDIK MAGYARORSZÁGOT A FELSZÓLALÓK

Az Európai Néppárt részéről Manfred Weber szólalt fel. Bár ő is kritizálta a magyar döntéshozatalt, az utóbbi éveben hozott törvényeket, jogszabályokat, mint mondta tapasztalatai szerint Magyarország mindig hajlandó volt a kompromisszumokra, ezért csak az után hozzák meg a döntésüket a jelentésről, hogy külön is meghallgatták Orbán Viktor miniszterelnököt.

Az SCD frakció vezetője durva kifejezésekkel illette Magyarországot és a magyar kormányfőt, akit Európa legkorruptabb politikusának nevezett. Az ECR frakcióvezetője szerint viszont elfogult a jelentés, anti Fidesz csoportok által nyújtott információkra épül, ugyan ez történt Lengyelország esetében.

A további felszólalások között kiemelkedő volt Verhofstadt néhány gondolata, aki szerint bármennyire fájdalmas egy családtagot kirekeszteni, Magyarország esetében ezt most meg kell tenni.

Nem maradt el a riposzt sem. Szájer József szerint “bagoly mondja verébnek” mondás igaz a mai napra és erre a jelentésre. “Azzal vádolnak bennünket amiben önök a bűnösök” – jelentette ki a politikus. Hozzátette, hogy az unió jelenleg a saját szabályait sem tarja be, honnan veszi a bátorságot, hogy nemzeteket bíráljon. – És akkor 5 percet adnak felszólalni a magyar miniszterelnöknek, hogy megvédje az országát? Hát félnek önök a szavaktól? – kérdezte.

Hamarosan helyszíni interjúkkal, videóriporttal jelentkezünk!

PESTISRÁCOK.HU/Strasbourg – Az Orbán-beszéd tévéfelvételét az Echo TV adta közre. Vezető kép: MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

 

 

 

A Sargentini-jelentés vitája – percről percre

HÍR TV

2018. szeptember 11., kedd 14:55, frissítve: kedd 15:06

Kedden vitázik, majd szerdán szavaz az Európai Parlament (EP) plenáris ülése a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentésről, amelyet a testület illetékes bizottságában korábban nagy többséggel elfogadtak. Kövessék a vitát percről percre a Hír TV weboldalán.

• Kedden vitázik, majd szerdán szavaz az Európai Parlament (EP) plenáris ülése a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentésről, amelyet a testület illetékes bizottságában korábban nagy többséggel elfogadtak. Bővebben>>>

• A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, mielőtt elindult volna a franciaországi Strasbourg-ba a Sargentini-jelentés vitájára kedden.  Az hangzik el benne, hogy az ítéletet már megírták.

• Orbán Viktor miniszterelnök meg fogja védeni Magyarország becsületét az igaztalan vádakkal szemben, ki fog állni a magyarokért a Sargentini-jelentés kedd délutáni európai parlamenti (EP) vitájában – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján kedden.

15:27

Nulla toleranciát alkalmaznak az uniós pénzek elsikasztásával és csalásokkal kapcsolatban az Európai Unió és szervezetei, szögeti le a politikus.

15:26

Timmermans szerint aggasztóak a civil szervezeteket vegzáló törvények, valamint a beándorlókkal való bánásmód. Meg kell vizsgálni, hogy ezek mennyire felelnek meg az uniós jogszabályoknak, alapvelveknek. Emiatt bírósághoz is fordultak, teszi hozzá.

15:24

Frans Timmermans, holland politikus, diplomata, az Európai Bizottság jelenlegi alelnöke, folytatja. Azt mondja, hogy a bizottság egyet ért a Sargentini-jelentés pontjaival, aggodalmaival.

15:21

Nem szabad hagyni, hogy a páros lábbal tiporja egy olyan ország az Európai Unió alapvelveit, amelyik rengeteg pénzhez jut Brüsszelből, jelentette ki a kulturális szakbizottság vezetője. Hangúlyozta, az országban korlátozzák a szabadságjogokat.

15:18

Az EU-s költségvetésből nagy forrásokat kap az ország, de nem tesz eleget az elvárásoknak, ezért a VII-es cikkely benyújtását javasolta bizottságunk. A kulturális szakbizottság vezetője folytatja.

15:17

STRASBURG

Fontos, hogy ne csak szavak legyenek az Európai Unió alapelvei, zárta szavait Judith Sargentini a vitában, majd átadta a szót az uniós költségvetési tanács vezetőjének.

15:17

STRASBURG

Gyakran európai uniós pénzekből táplálkoznak, az Európai Unió adófizetőinek pénzéből, akik ellehetetlenítik a civil szervezeteket Magyarországon, tette hozzá. Ezen a nyáron az egyik utolsó, független médium is tulajdonost váltott, a civil szervezeteket úgynevezett adója is éltbe lépett, sorolta Sargentini.

15:06

BUDAPEST

A kérdés az, hogy maradunk-e a kialakult mocsárban, vagy képes-e Európa alkalmazkodni a kialakult helyzethez – utalt a migrációs válságra Boros Bánk Levente. Hozzátette: a holnapi Sargentini-dokumentumról szóló szavazás és az EP választások is erről szólnak majd.

14:43

STRASBOURG

Hamarosan kezdődik a Sargentini-jelentésről szóló vita az Európai Parlamentben, amit a Hír TV élőben közvetít.

A jelentés szerint Magyarországon nincs jogállamiság és demokrácia, valamint nem érvényesülnek az európai uniós jogok. A magyar kormány szerint a jelentés politikai támadás Magyarország bevándorláspolitikája miatt. A vitán Orbán Viktor személyesen vesz részt. A kormányfő rövid videóüzenetben jelezte azért érkezett Strasbourgba, hogy megvédje a magyar embereket az igazságtalan vádakkal és hazugságokkal szemben.

1 / 1

 

 

%d blogger ezt szereti: