Stoffán György: Amíg még lehet! – Orbán Viktor védelmében

 

Engem sért, amikor az i­de­gen pén­zért mocs­ko­ló­dó pri­mi­tív csür­he Or­bán Vik­tort gya­láz­za.

Sért, mert hazug és ocsmány mindaz, amit egy bűnöző szél­há­mos bukott politikai niemand hazaárulása által or­dí­toz­nak Európa széltében-hosszában. Vajon hol volt ez a primitív „országalja”, amikor 2006-ban, a mai tün­te­té­sek­nek és ha­za­á­ru­lá­sok­nak a hangadója lövetett a nem­zet­re? Hol volt ez a piszkos csürhe, amikor ott kel­lett volna lenni a vártán,amikor a nemzet azt kívánta vol­na, hogy együtt harcoljuk ki az elcsatolt nem­zet­ré­szek magyarságának — most már vissza­a­dott — ál­lam­pol­gár­sá­gát? Hol volt ez a senkiházi tömeg, amikor a nagy pénzes panama re­mé­nyé­ben bezárták az OPNI-t, bevezették a vi­zit­dí­jat, vagy eltörölték a családok tá­mo­ga­tá­sát, s Gyurcsán nejének kezdeményezésére már a csecsemőket is magára a­kar­ták ha­gyat­ni az édesanyákkal. Hol volt ez a söpredék, amely a rekedten ordítozó trá­gár „szónokot”primitív skandálásokkal meg­sza­kít­va hallgatta a Kossuth téren?

Kétmillió embert gyaláznak Gyurcsány utasítására, amerikai pénzből azok,akiknek tetszik a trágár szónoklat, akik olykor röhögve, máskor aljas gyűlölettel reagálnak a primitív „szónoki” őrjöngésre. Magyarán, az ország alja ez, az a társadalmi réteg, amely minden időben mindenre kap­ha­tó pénzért. Hiszen elvei nincsenek, elkötelezettsége nincs, csak szereti a balhét, és a tömeget,mert ott ő is valakinek érezheti magát…
%d blogger ezt szereti: