Kövér: Egyre arrogánsabban érvényesítik az érdekeiket

Míg az unió alapítói azt vallották, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, addig a mai utódok egy része úgy gondolja, hogy az Európai Unió nem más, mint egy közös piac – hangsúlyozta Kövér László a Hír Televízió Magyarország élőben című műsorában.
2013-08-21_1243
 Vagy ha mégis megjelenik benne valamilyen közös értékrend, akkor azt csak ők diktálhatják, s ennek nem lehet semmi köze a kereszténységhez – fogalmazott a Hír Televízió Magyarország élőben című műsorában az Országgyűlés elnöke. Kövér László szerint a nagyhatalmak egyre arrogánsabban érvényesítik érdekeiket.
Kövér László a HírTV Magyarország élőben című műsorában

Alföldi igazán aljas húzása

Nem hittem, hogy ez a megnyomorodott lelkű Mephisto ki tud hozni a sodromból. És mégis ez történt. Menyhárt doktor, aki pedig a legkevésbé sem prűd alak, és még véletlenül sem lehet felbosszantani holmi perverz, öncélú kereszténygyalázással, mi több a rossz nyelvek szerint látták már Menyhártot Dedinkyben, amint egy titokzatos hétvégi ház hálószobájában Mater Dolorosáról fejtette le az apácaruhát, szóval Menyhárt az augusztus 18-i éjszakában átkozódva hagyta el a Szegedi Dóm környékét, majd verte bőszen a kormányt a város határáig.
De nem is itt kezdem. Még a délutáni verőfényben, a szegedi Széchenyi tér nagy platánfái alatt egy magába roskadt balfaszt láttunk végigsétálni. Szörényi Levente volt az. Lehet, akkor döbbent rá, hogy agg korára teljesen hülyét csináltak belőle. És lehet, azóta is kissé összeszorul a gyomra a Rosta Mária név hallatán.

Devizahitelesek az Astorián: elvitték a rendőrök a szervezőket

Őrizetbe vették Kásler Árpádot, a Haza Nem Eladó Mozgalom vezetőjét, aki egyik szervezője volt annak a keddi ülődemonstrációnak, amely több órán át akadályozta a közlekedést a budapesti Astoriánál. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint a rendőrök kedden közérdekű üzem működésének megzavarásának gyanújával három embert állítottak elő, egyiküket őrizetbe vették.

Devizahitelesek az Astorián: elvitték a rendőrök a szervezőket

 

Olvass tovább »

Reklám a király

Vig György
2013. augusztus 21., szerda
Kíváncsian kapcsoltam be a tévét augusztus huszadikán este, hogy megnézzem, mire jutott Szörényi–Bródy István, a király című rockoperájának átfogalmazásával Alföldi Róbert. A szegedi előadást az amúgy kultúrára kevéssé fogékony kereskedelmi televízió, az RTL Klub is közvetítette.

A Nemzeti Színház ellentmondásos megítélésű obsitos kapitánya, aki nagyszerűen ért a műfaji határok feszegetéséhez – lásd legnagyobb hatású rendezését, melynek során egy hivatalosan lejáró szerződés dagadt értelmiségi sorstragédiává –, mostanában könnyedén eléri, hogy munkáit a szokásosnál nagyobb figyelem kövesse. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy a szegedi előadást az amúgy kultúrára kevéssé fogékony kereskedelmi televízió, az RTL Klub is közvetítette.

Kritika

A harmincéves István, a királyt Alföldi Róbert állította színpadra  Szegeden. A rendhagyó előadás hamarosan Budapesten is bemutatkozik.  Kritika és képgaléria.

 

 

 

 

 

 

Olvass tovább »

Giccs mán a király – avagy Alföldi szado-mazója Erkellel

Marton Árpád
A Szent István eltorzított politikájával evett meg bennünket a fészkes fene.
A fenti mondatot nem én fogalmaztam. Szabó Dezsőtől való, a jobboldal kultikus regényírójától, aki a tomboló Horthy-korszak közepén, 1925-ben vetette papírra Segítség! című regénye 365. oldalán.
Hogy értekezésem elejére biggyesztettem, annak két oka is van. Az egyik: a művelt polgári világban nem kötelező Szent Istvánt ajnározni. A másik: nem olyan nagy találmány ledönteni a szobrát. 88 éve megtette már Szabó Dezső. Ha tehát Alföldi polgárokat akart pukkasztani, késett 88 esztendőt. Ha pukkaszt, nem polgári minőségemben pukkadok.
Most tehát óvatosan a szikével!
Az Istvánról szemlét írni kockázatos feladat. A mű ugyanis alapjában és egészében véve nem esztétikai fenomén. Több is, kevesebb is annál.
Ezidén kiváltképpen. Kétoldali nemzeti tabutéma rendszerváltó rockidolokkal – a múmiákat lestoppolta a Fekete ház –, háta mögött egy kísértő színházi etalonnal, mindehhez egy javában forrongó Nemzeti státuszháborúvá duzzasztott trafikosváltás. Különben is jubileumot ülünk állítólag, noha azt senki énnekem eddig meg nem magyarázta, mitől jubileumi szám a harmincas. A negyedszázados jubileum ötéves évfordulóját ünnepeljük? Vagy úgy! Egyszóval: több hisztériából, mint amennyi históriából. Hisztéria est magistra vitae.
szereplok.jpg
Vagy mégsem?

Bayer Zsolt: Intelmek

August 20, 2013

Álláspont

 

István királyunk köszöntésére gyűltünk össze.

 

Akire emlékeznek, nem hal meg. Ezért kell úgy élnünk, hogy legyen majd, aki jó szívvel emlékezik mireánk. Akire pedig egy egész nép emlékezik, az biztosan örök életű. Ezért szent királyunk most itt van miközöttünk. Ha a király közöttünk jár, illik szólni őhozzá. Fejet hajtva, alázattal – de őszinte, nyílt szívvel kell számot adjunk, mit végeztünk ezer esztendő alatt.

 

Megőriztük a hazát. Ez legelső jelenteni valónk. Csonkán, darabokban, megtépázva, de megőriztük. S ha számba vesszük, mennyien fenekedtek ellenünk ezer esztendő alatt, mennyien nem akarták, hogy legyen hazánk itt, Európa közepén, akkor elmondhatjuk, ez igazi siker, igazi győzelem.

 

Nehéz sorsú népnek ennyi a győzelem: a megmaradás. A mégis megmaradás…

 

S elmondhatjuk neked, Urunk Királyunk, hogy a hitet is megtartottuk. Állnak szerte az országban a kereszténység templomai. A nyáj megfogyatkozott, itt-ott szétszéledt, van, ahol már csak az öregek reszkető keze forgatja vasárnaponként a Bibliát, de a hit azért parázslik. S ha számba vesszük, micsoda erők fenekedtek mifelénk a kereszténység ellen ebben az utolsó száz esztendőben, akkor elmondhatjuk, a hit megtartása igazi győzelem.

 

Elmondhatjuk neked, Urunk Királyunk, hogy Imre herceghez írt intelmeidből csak egy passzust idéztek minekünk az utolsó hatvan esztendőben. Ezt: „(…) az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.”

 

Jelentjük neked, jó urunk, hogy az idegeneket befogadtuk és gyámolítottuk. Amennyire csak erőnkből tellett. S az idegenek java befogadotthoz és gyámolítotthoz méltó módon hozzánk idomult, s valóban javára vált országunknak és nemzetünknek. Az idegenek egy másik része pedig ellenségünk maradt, és vesztünkre tört – és ez így van a mai napig. A türelmünk fogyóban van, Urunk Királyunk, és nem gondoljuk, hogy őket továbbra is gyámolítanunk kellene. Mert a kegyesség és az irgalmasság parancsa soha nem lehet azonos az önfeladással és az önpusztítással.

 

Jelentjük neked, Nagy Király, hogy Intelmeid egy másik passzusát soha nem idézik minekünk. Ez a passzus így hangzik:

„Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban uralkodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.”

 

Ettől az intelmedtől óvtak bennünket, Jó Király. Nem akarták, hogy atyáink szokásait követve megőrizzük a hagyományt, nem akarták, hogy a magyar magyar mód éljen, magyar maradjon.

 

Elmondhatjuk neked, Urunk, hogy mi mégis magyar módra akarunk élni, és csak azért is tisztelni akarjuk atyáinkat. És ez a legnagyobb győzelmed, Urunk Királyunk. Hogy ezen a napon terád emlékezünk, és te itt jársz közöttünk, annak jele, hogy ezer esztendeje atyáink nyomában járunk. S bár olykor tékozló fiak vagyunk, olykor elszédítenek bennünket hamis álutak, de végül valahogyan mindig visszatalálunk a helyes ösvényre. Az atyák ösvényére, a te ösvényedre, Nagy Király.

 

Így teszünk hát fogadalmat néked, Szent István királyunk. Fogadjuk, hogy megőrizzük a hazát, megőrizzük a hitet, megőrizzük az atyák törvényeit a következő ezer esztendőre is.

 

Isten minket úgy segéljen – ámen…

 

%d blogger ezt szereti: