Sarkosan fogalmazva

Az erkölcstan iskolai oktatását ellenzők érdekes emberek, nyilván felettébb erkölcsösek is, vagy talán úgy vélik, hogy mivel minden ember eleve jónak születik, nem is kell megtanulniuk a különbségtételt jó és rossz, helyes és helytelen között. Azt állítják, a (jó)erkölcsöt úgysem lehet oktatni, mert az nevelési kérdés, az iskola pedig ne neveljen, hanem oktasson, méghozzá hasznos ismereteket, világnézetileg semleges módon.

Egyszer szeretnék egy világnézetileg semleges emberrel találkozni (nem igazán), olyan lehet, mint a se nem férfi, se nem nő, vagyis semleges nemű. Azt még el tudom képzelni, hogy a természettudományok esetében ez a probléma alig merül fel, de a történelem és az irodalom stúdiuma mindig hordoz világnézeti tartalmakat, hiszen nemcsak tényekről van szó, hanem véleményekről, értékekről és ízlésről. Az erkölcstan iskolai oktatása mögött alig titkolt módon a hittan kötelező bevezetésének félelme áll, mely te…rmészetesen felekezeti háborúkhoz vezet, és a „keresztény kurzus” rémképe sejlik fel. Vagyis a teljes vallási türelem egyetlen garanciája az, ha a közoktatásban egyáltalán nem esik szó semmilyen vallásról, hitről, még kevésbé Istenről, a Tízparancsolat amúgy is elavult, a demokráciában mindent szabad, amit a törvény nem tilt. Ha még ez az érvelés sem elég, jön a következő kérdés: vajon ki elég méltó és felkészült arra, hogy erkölcstant oktasson? Mennyire kell feddhetetlennek lennie egy ilyen oktatónak? Szocialista erkölcsöt oktasson, keresztényt vagy (ha van ilyen) liberálist? Hiszen modern világunkban minden viszonylagos, nem érdemes a gyermekek nyiladozó értelmét ilyen nehéz kérdésekkel terhelni, majd a szülők felvilágosítják az erkölcsről, akár a nemi életről, de ez maradjon magánügy, mindenki szabadon döntse el, jó ember lesz e, vagy gazember. Annak idején a gimnáziumban osztályfőnöki órákon beszélgettünk ilyen dolgokról. Egyszer témaként beírtam az osztálynaplóba a következő kérdést: „Eszik e a szocialista ember embert?” Ebből érdekes vita bontakozott ki, a végén a diákok leszögezték, az emberevés ízlés dolga, a törvény nem bünteti, csak az a valódi probléma, ki öli meg az embert. Később jött egy szigorú tanfelügyelő, aki rábukkant a naplóbejegyzésre, kisebb vihar kavarodott az ügyből, hiszen gúnyt űztem a szocialista erkölcsből. Pedig teljesen balliberális következtetésre jutott az osztály, miszerint a kannibalizmus magánügy, akár az erkölcs.

Szentmihályi Szabó Péter, Magyar HírlapSee More

Két világ

Álláspont

Arról a két világról beszélek, amelyben élünk egymás mellett, ők és mi. Tudom, ilyenkor szoktak mindjárt felháborodni, hogy aki „ők és mi”‑ben gondolkodik, beszél, az megosztja a társadalmat. – Megosztó! – kiabálnak, de pontosan tudják, ez a két világ létezik. Csak farizeusok. A két világot kijelölte Gyurcsány beszéde az elmúlt napokban, és Orbáné tegnap.

Az a két világ.

Gyurcsány nem vacakolt sokat. Ez a múltból érkezett igazi karrierista kijelölte az általa elképzelt és kívánatosnak tartott jövő legfontosabb lépését: a jobboldallal nincs megbékélés, nincsen párbeszéd, aki a jobboldallal egyáltalán szóba áll, az a demokrácia elárulója és ellensége.

Olvass tovább »

%d blogger ezt szereti: