Valaki Clintonné naccsos asszonyt is informálhatná, hogy ocsú keveredett a metodisták tiszta búzájába itten

 

Mire föl használja a metodista címet a volt SZDSZ-es? + Videó

Iványi Gábor jogtalanul mondja magáról, hogy metodista lelkész – közölte a Hír TV Rájátszás című műsorában az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnöke.

Lukács Tamás bemutatott egy, a Metodista Világszövetség által jegyzett dokumentumot, amely szerint az Iványi által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösség nem számít metodista egyháznak. A lelkész és egykori SZDSZ-es országgyűlési képviselő közleményben tiltakozott a szervezetüktől az egyházi státust megtagadó parlamenti szavazás ellen. A Magyarországi Metodista Egyház ezzel szemben, ha megszavazzák, elismert egyház lehet.

KK
Forrás: Hír TV

* Megnyugodtam. Szerintem az igazi metodisták szégyellték, hogy Iványi Gábor metodistának vallotta magát.

18 hozzászólás to “Valaki Clintonné naccsos asszonyt is informálhatná, hogy ocsú keveredett a metodisták tiszta búzájába itten”

 1. Pusztai Béla Says:

  Mindannyian hozott anyagból dolgozunk: érdemes kicsit tájékozódni vallás ügyben, mi folyik Magyarországon…

  “Én azt írtam, hogy ami a tudósításban áll, az egyszerűen hazugság.
  Erre még senki nem reagált.”

  Nem is baj… mindegy, mit mond Iványi, tiltakozzon nyugodtan, mindegy, mit mondott Lukács Tamás. A lényeges: Iványinak először is bizonyítania kellene az igazát, ha van neki olyan.

  Semjén Zsolt – a műsor második részében hallható.
  http://mno.hu/ahirtvhirei/amit-tettek-azt-ugy-hivjak-hogy-hazaarulas-1052538

  • Yarner Says:

   Nyilván fogja is, (sőt, más már meg is tette helyette: íme egy jegyzet Majsai Tamás tollából: http://on.fb.me/wIG649 némi figyelmet igényel az elolvasása, nem olyan röpke, mint egy pilhál-darab)

   Megjegyzem, nyilvánvaló, meglehetősen ostoba hazugságok, idiotizmusok esetén nem kell megvárni az érintett nyilatkozatát ahhoz, hogy kijelenthessük: marhaság, amit az illető beszél.
   Ha én azt nyilatkoznám a tv-ben, hogy Orbán Viktor köztudvalevőleg örmény származású és néger, nem kellene tűkön ülve várni a kormányszóvivő ellenyilatkozatát ahhoz, hogy páros lábbal rúgjanak ki a stúdóból…

   • Pusztai Béla Says:

    Álljunk meg egy szóra, most. Ez a szó: a keresztgyűlölő.
    Akit továbbiak is érdekelnek ezzel kapcsolatban, olvassa el a következőket is, mielőtt bármilyen véleményt formál…

    Iványi és Majsai szerint “fatálkolmány” és “horrorkészítmény” a karácsonyi kereszt

    2009, december 7.

    Iványi Gábor keresztgyűlölő “lelkész”

    “Fatákolmánynak” és “horrorkészítménynek” nevezi vasárnapi közleményében a magát kereszténynek valló, ám számos szélsőséges keresztényellenes előadónak katedrát biztosító Wesley János Lelkészképző Főiskola. Az Iványi Gábor és Majsai Tamás által aláírt kirohanásban többek közt “köztisztasági problémának” bélyegzi ősi magyar és keresztény jelképünket, és – igen szegénye teológiai ismeretekről tanúbizonyságot téve – “paráználkodáskánt” ítéli el a keresztállítást. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a közleményt. Szerkesztőségünk biztos benne, hogy a rendszerváltás óta példátlan keresztényellenes támadást Erdő Péter esztergomi érsek hamarosan legalább olyan erélyességgel fogja elítélni, mint a jobbikos keresztállítást. Nem felszentelt keresztet döntöttek le Pomázon a minap, hanem a Jobbik nevű neonáci pártalakulat által – gyűlöletkeltő és kirekesztő céllal – köztérre talicskázott, és külön köztisztasági problémát is okozó fatákolmányt. A keresztes háború és a nácizmus gyilkos eszmevilágát harsogó üzenetek tolmácsolására szolgáló horror- és terrorkészítményeknek a civilizált világban sehol nem lehet legálisan helyük. Különösen felháborító lelketlenségre vall a köztereknek a Názáreti Jézus keresztjére emlékeztető, rasszista, antiszemita célzatú förmedvényekkel történő elárasztása egy olyan ünnepi időszakban, amely a maga legbensőbb lényege szerint a szegények, az elesettek, a megalázottak megszabadítását és a bűnös emberiség egészének a megváltását hirdető karácsonyi üzenettel áll a legigazabb összefüggésben. Felszólítjuk a keresztény egyházak tagjait, élükön a lelkészeket és főpásztorokat, hogy félresandítástól mentes egyértelműséggel utasítsák el (nem pedig Erdő Péter bíboros fátyolos szavaival – igaz, ő legalább megszólalt e szennyes ügyben) a Jobbik nevű pártszervezet által űzött kalandorkodás kereszténységet gyalázó praktikáit (köztük az évente megismételt keresztállítási botránykeltést), és keresztényellenes merényletként bélyegezzék meg e kufárszellemű politikai társaságnak a keresztény névvel és szóval űzött istenkáromló demagógiáját. Felhívjuk továbbá a Krisztus egyházának lelkészeit és más őrállóit arra, hogy hitvalló őszinteséggel határolódjanak el azoktól a papi és más egyházi személyektől is, akik segédkezet nyújtanak a Jobbik közéletmérgező gyalázatosságaihoz, sőt, mint egyesek e tényezők közül, attól sem riadnak vissza – lásd a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia paráználkodását( a plébánia honlapján a Móricz Zsigmond körtéri keresztállítást hirdetik – a szerk.) -, hogy a kereszténység legszentebb jelképeit a legrútabb rasszista-antiszemita eszmék hirdetésére használják fel. Mint értesülhettünk róla, Sólyom László államfő ismeretlen célú “zárt ajtók mögötti” diskurzusra fogadja hétfőn a Kárpát-medencében élő “magyar egyházi méltóságokat”. Őszintén reméljük, hogy az Államfővel folytatott bizalmas beszélgetéseiket az egyháznagyok felhasználják arra is, hogy megtárgyalják vele az ország életét katasztrofális irányba sodorni igyekvő jobbikos törekvésekkel szemben követendő nemzetstratégia kérdéseit. A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak nevében: Iványi Gábor rektor Majsai Tamás dékán – MTI

   • Pusztai Béla Says:

    Izrael-imádat és hajléktalanüzlet

    A nyomorúság vámszedői

    Amíg a nagy történelmi keresztény egyházak püspökei és egyéb vezetői többnyire a politikától való távolmaradásra szólítják föl papjaikat, addig egy kicsiny, de jól szervezett, több vallási közösséget is behálózó mozgalom tevékeny szerepet vállal a jelenlegi hatalom támogatásában. Arról az amerikai eredetű irányzatról van szó, amely többnyire a pünkösdi karizmatikus jelzővel illeti önmagát, ám politikai szerepvállalásának legmeghatározóbb jellemzője az úgynevezett keresztény cionizmus. Ezt az ideológiát pedig már nemcsak egyes neoprotestáns szekták hirdetik, hívei a történelmi egyházakban is megjelentek.
    Hazánkban talán a Hit Gyülekezete képviseli legharsányabban, leglátványosabban a politikai hatalommal összefonódott cionista kereszténységet, de a hites vezér, Németh Sándor által képviselt szellemiség korántsem egyedi, még a történelmi egyházak papjai között is vannak hirdetői a valódi keresztény értékek óhatatlan feladásával együtt járó kritikátlan filoszemitizmusnak. Például Donáth László szocialista országgyűlési képviselő hivatalosan az evangélikus egyház lelkésze, de Izrael fenntartás nélküli imádatáról, és a keresztény egyházak bűnös voltáról vallott nézetei semmiben nem különböznek a Hit Gyülekezete által hangoztatott véleménytől.
    Aztán ott van az őrült ószövetségi prófétára emlékeztető külsejű Majsai Tamás, aki a Népszabadságban megjelent első publikációiban református teológusként tüntette föl önmagát. Később persze kiderült, hogy a református egyház számára tűrhetetlenek a Majsai által hirdetett szélsőségesen magyarellenes nézetek. A Szent Jobbot tetemcafatnak, a Szent Koronát tökfödőnek nevező állítólagos teológus azóta már rá is talált az őt megillető helyre, egy kis egyház vezéregyénisége, a metodista pap, Iványi Gábor oldalán.
    A sokak által csak nyári Mikulásnak nevezett Iványi Gábor az egyik legaktívabban politizáló magyarországi pap. Mint SZDSZ-es országgyűlési képviselő kezdte a szűk vallási környezetének kereteit átlépő politikai tevékenységet, majd visszatérő szónoka lett az MSZP különféle rendezvényeinek. 2006-ban a Gyurcsány által az Andrássy útra összehívott választási nagygyűlésen is felszólalt, legutóbb pedig a Parlament előtti charta-tüntetésen gyalázta ősi mitológiai madarunkat, a Turult.
    Ám a történelmi egyházakat nyílt antiszemitizmussal megvádoló, ősi jelképünket dülledt szemű tojószárnyasnak nevező Iványi nagyon is érdekből áll a jelenlegi hatalom oldalán. Vagyona a politikai hovatartozásának köszönhetően felvirágoztatott hajléktalanüzletből származik. A bozontos arcszőrzettel rendelkező hittérítő ugyanis még a 90-es évek közepén szerzett meg – hajléktalanszállás létesítése céljából – egy terjedelmes ingatlant a józsefvárosi Dankó utcában. Jellemző példa Iványi elkötelezettségére, hogy a tömegszállássá átalakított építmény átadásakor az izraeli himnusz is elhangzott az eljátszott zeneszámok között.
    Iványi számára a karitatív biznisz kiváló pénzszerzési lehetőséget jelentett, az otthontalanok többsége azonban messzire elkerüli a szőrös álfilantróp által működtetett intézményt. A hajléktalanszállás központi része egy fűtött utcának nevezett volt szerelőcsarnok, ahol az ököljog törvényei uralkodnak. A tömegszálláson már megfordult hajléktalanok közül többen is elmondták, hogy a Dankó utcai létesítményben és környékén mindennaposak a kisebb-nagyobb bűncselekmények. Az emeletes vaságyak sokaságát tartalmazó, emberhez méltatlan tömegszállás képét nyújtó fűtött utcában egy pillanatra sem érezheti magát biztonságban a szállást kérő hajléktalan. Rendszeresen előfordul, hogy a kiszolgáltatott embereket az oda belátogató kigyúrt romák gyorsan megfosztják pénzüktől és értéktárgyaiktól. A fűtött utcában hosszabb-rövidebb időt eltöltött otthontalanok elmondták, hogy már figyelmük pillanatnyi lankadása is elég volt ahhoz, hogy örökre búcsút mondjanak különféle értékeiknek. Gyakoriak a verekedések is, miközben a teremben elhelyezett kivetítő berendezés a kormánypárti televíziók híradóműsorait közvetíti a szállást keresőknek. Még a fűtött utcából való menekülés sem egyszerű, mert a bejáratnál egész nap ott ólálkodnak az otthontalanok kifosztására szakosodott többnyire cigány etnikumú bűnözők.
    Bár a tömegszállás lakóinak napi élelemadagja csupán néhány szelet kenyér, pár deka gépzsírral és híg teával, az intézményt működtető Oltalom Karitatív Egyesülethez csak úgy dőlnek az adományok. A környék lakói szerint rendszeresen érkeznek a segélycsomagokkal megrakott kamionok, és gyakran kopogtatnak be a létesítmény ajtaján segíteni akaró magánszemélyek is. Ám az Iványi-féle szálláson élő hajléktalanok mégis elképesztően lepusztult külsejűek. Az a szóbeszéd járja közöttük, hogy a pénzadományok nagy részét, illetve az értékesebb ruhaneműt és élelmiszert tartalmazó segélycsomagokat lenyúlja a vezetőség. Míg a tekintélyes pocakot eresztett Iványi egy sokmillió forintot érő luxus Mercedes terepjáróval keresi fel Dankó utcai birodalmát, a valóban rászorultakhoz csupán töredéke jut el a segélyeknek. A reménytelenségben élő hajléktalanok tömegszálláson kívül töltött idejének nagy része a legolcsóbb kannás bor beszerzéséhez szükséges pénz összegyűjtésével, majd a szagával is hányingert keltő lőre elfogyasztásával telik.
    Persze a fűtött utcába hivatalosan nem vihetnek be szeszesitalt, és a legrészegebb szálláskeresőket általában kidobják a szociális munkások, az alkoholos italok becsempészése mindennapos gyakorlat. A hajléktalanszállás rendjének felügyeletével megbízott szociális munkások egy része könnyen megvesztegethető némi itókával. Állítólag alkoholisták és kábítószer-élvezők is vannak közöttük, akik némi juttatás ellenében szemet hunynak a fűtött utcán belüli italozás felett.
    Annak ellenére, hogy a körülmények borzasztóak, Iványi hajléktalanszállója – különösen a téli hónapokban – többnyire megtelik a legszerencsétlenebb otthontalanokkal, de a sorsfordítás, a kiemelkedés lehetőségének még az esélyét sem igazán tudják felmutatni a segítséget kérő embereknek. Van ugyan az intézménynek egy fizető része is, ahol olcsón lehet kultúráltabb szálláshoz jutni, de oda csupán néhány kiválasztott kerülhet be.
    Például azok, akik részt vesznek az Iványiék által szervezett különféle rendezvényeken. A hajléktalanszálló szomszédságában működik ugyanis a Wesley János Lelkészképző Főiskola Iványi Gábor és Majsai Tamás vezetésével. Õk pedig rendszeresen tartják különféle megemlékezéseiket az ószövetségi választott nép iránti elkötelezettségük minél gyakoribb hangoztatása céljából. Többek között Izrael Állam megalakulásának 50. évfordulóját is hálaadó istentisztelettel ünnepelték meg.
    Kormánypárti, cionista és szélsőségesen magyarellenes elkötelezettségének köszönhetően Iványi Gábor akadályoztatás nélkül lehet vámszedője a legszerencsétlenebb hajléktalanok nyomorának. Az általa hirdetett és egyedül üdvözítőnek tartott politikának köszönhetően ugyanis egyre nő a segítségre szoruló otthontalanok száma. Fűtött utcákkal, álságos jótékonykodással, a normális életbe való visszatérésük nyilvánvalóan nem oldható meg, de a velük való állítólagos törődés, az emberi együttérzés látszatát keltő színlelt jótékonykodás komoly nyereséget hoz a nyomorral folytatott üzletelésben érdekelt gátlástalan személyeknek.
    Varga Imre

    • Yarner Says:

     A copy-paste nagy fegyver- kell tudni élni vele (magyarán: elég lett volna a link is, nem kell mindent becsatolni, arra való a hipertext)
     Csak néhány hozzáfűznivalóm van –
     – a kereszt-ügyben: ha általános iskolai felsőtagozatos szintű szövegértési készséggel elolvassuk a nyilatkozatot, egyértelmű, hogy az nem a kereszt és a keresztény értékek ellen kel síkra, hanem egy szélsőséges eszméket valló politikai szervezet keresztállítása ellet, és az ellen, hogy az illető szervezet a feszületet a saját, immorális céljainak propagálására használja fel.
     – Ezek mind nem az általam felvetett kérdésekre adnak választ: mivel Iványi igenis jogszerűen metodista lelkész (mellesleg a Lukács által elismert MME sem vonta vissza a felszentelését, így már csak ezen a jogon is használhatja a címet) – így jogtalanul, igazságtalanul éri a cikkben közölt hazugság. Hazgság-e vagy nem – erről szólt itt a vita, de erre senko nem kíván reflektálni – az igazság nyilván sokszor fájdalmas
     – A fentiekből arra kell következtetnem, hogy Ön elfogadhatónak tartja, hogy a hatalom jogszerűtlen eszközökkel csináljon “rendet” az országban, és az általa nemkívánatosnak látott elemeket nem jogállami úton tűntesse el a porondról. (Ezt minden demokrata, jogállamot fontosnak tartó polgár el kellene, hogy ítélje, aki mást gondol, per definitionem nem nevezheti magát demokratának)

     És, mivel nem akarok lemaradni, én is beteszek egy újsághírt: nekem ezt dobta ki a kereső a “Nyomorúság vámszedői” c. cikkre:

     Pert nyert a Magyar Fórum ellen Iványi Gábor lelkész. A lap – amelynek Csurka István a szerkesztőbizottsági elnöke – 2008. október 9-i számában, “Izrael imádat és hajléktalanüzlet/A nyomorúság vámszedői” című cikkében azt állította, hogy Iványi Gábornak a hajléktalanellátás működtetéséből vagyona származott, és a segélyeknek csak egy töredéke jutott el a rászorultakhoz. A bíróság jogerősen is helyreigazításra, illetve 500 ezer forint kártérítésre kötelezte a lapot.

     • Pusztai Béla Says:

      “A copy-paste nagy fegyver…” – Ezzel tökéletesen egyetértek!
      No de… át lehet lépni ezt a fegyvert, persze csak virtuálisan. Nincs kényszer, hogy elolvassa bárki, akit esetleg nem érdekel. Valójában az van a dolog mögött, hogy van nekem egy jó barátnőm, aki szenvedélyesen kifakadt nemrég, feldúltan egy cikket lobogtatott nekem, aztán átküldte e-mailben is az egészet, igenis olvassam csak el, lássam a saját szememmel, el kell olvasnom az igazat, hogy micsoda arcátlanság, micsoda szemét dolgot művel Orbán – Iványi Gáborral…(vagyis a jelenlegi kormány – ezt most csak én teszem hozzá, mert a barátnőm egy kicsit fóbiás) Persze megtehettem volna, hogy nem olvasom el, de elolvastam. Sőt, más cikkeket is elolvasok, ha már a tájékozódás ennyire leegyszerűsödött napjainkban. Másoknak is ajánlom, és mint már előzőleg említettem: mindannyian hozott anyagból dolgozunk, amit nevezhet bárki akár nagy fegyvernek is…A barátnőmet pedig megkérem, van ide bekopizva néhány felettébb érdekes sor az Iványi ügyről, olvassa el, nem kell sokat gugliznia, csak tájékozodjon kicsit – ha érdekli, ha van rá ideje, itt megtalálja… “Hazgság-e vagy nem – erről szólt itt a vita, de erre senko nem kíván reflektálni – az igazság nyilván sokszor fájdalmas” – Erről az egész ügyről és az igazságról pedig döntsön mindenki saját maga. Hogy senki nem kíván reflektásni? Őszíntén… minek?

  • Németh Ottó Says:

   Tájékoztatás: Gulyás Gergely az EchoTV Heti mérleg című műsorában
   2012. február 18.
   Kiből lesz elismert egyház?

  • szél Says:

   “hogy Orbán Viktor köztudvalevőleg örmény származású és néger”

   Sőt Orbán úr eredeti Zulu harcos ivadék legutolsó legkisebb gyermeke aki elindult ,hogy megváltsa a világot és tönkre tegye Magyarországot,együtt indult Pákóval az IBITUBA BIRTOKRÓL,ott volt KUNTAKINTE IS mozi vászonig jutott,Pákó az RTL klubb tv-ig jutott ,Orbán úr miniszterségig.:))))))))))))))

 2. H. Maria Says:

  Very appropriate that Scientology is not on the list of churches. It is not a church. It is the biggest swindle operation in the world.

 3. Pusztai Béla Says:

  Minden vélemény számít?
  Nos: Egyetlen egyházat sem kéne az adófizetők pénzéből alanyi jogon támogatni.
  Ha a hívei akarják a közösségük megmaradását, akkor gondoskodjanak róla, azaz adományozzanak.

  • Yarner Says:

   Persze, ez is egy megközelítés. Ebben az esetben azonban senki ne kapjon támogatást, beleértve a lassan államvallássá előlépő katolikus egyházat is.
   Magyarország (sajnos? ez ma már történelem…) nem ezt az utat választotta, a rendeszerváltás óta fennálló rendszerben az egyházak állami támogatással hozhattak létre és működtethettek szociális és oktatási intézményeket. A cikkben támadott egyház élve ezzel a jogával több ezer személyt lát el hajléktalanszállókban, iskolákban, nyugdíjasotthonokban, főiskoláján – rászorulókat, periférián tengődőket. (Nem az elitet tutujgatják, mint a “történelmi egyházak” híres iskolái)
   A törvény ezt mind elveszi tőlük, a rászorulók az utcára kerülnek.
   Szerzett jog elvétele egy tollvonással, pofára – ez az, ami itt történik. A jogállam megcsúfolása.

   • Pusztai Béla Says:

    Hol van az igazság? – „Soha senkitől nem kértünk semmiért pénzt, egyik intézményünkben sem, sőt, az iskolákban a hétvégén is főzünk, hogy a gyerekek meleg ételhez jussanak, és ilyenkor a szülők is bejöhetnek ebédelni, vagyis az adományokon és a normatíván kívül nincs más bevételi forrásunk” – mondta Iványi Gábor. (hvg)

    Nocsak! Kinek a pénzén működik ez a társulat? Csak nem Iványi Gáborén? És még azt is régóta szívesen híreszteli Iványi Gábor, hogy az egészet a semmiből teremtették…..
    Köztudott: A semmi egyenlő a semmivel. Az elismerést kérő 82 egyház közül az alaki vizsgálatok alapján 37 felel meg a törvénynek.
    Kik fognak egyházi elismerésre jelentkezni és (Nocsak!) pénzért folyamodni a törvény értelmében?

    MTI – 2012. február 10., péntek: Tizenhét további felekezetet javasolhat egyházi elismerésre az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a parlamentnek a tavaly elfogadott egyházügyi törvény mellékletének módosításával az MTI értesülése szerint. A bizottság a tervek szerint pénteken dönt az országgyűlési előterjesztésről. A Magyarországon elismert egyházak száma – ha a bizottság jóváhagyja az erről szóló javaslatot, és az Országgyűlés is elfogadja a jogszabály-módosítást – így 14-ről 31-re nő március 1-jével.

    A Magyar Tudományos Akadémia a bizottság elnökének küldött állásfoglalásában konkrétan nem tett javaslatot egyetlen felekezettel kapcsolatban sem.

    Ha a bizottság előterjesztésére az Országgyűlés módosítja a törvényt, úgy egyházként ismerik el a következő felekezeteket: Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, Erdélyi Gyülekezet, Hetednapi Adventista Egyház, Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, Magyarországi Iszlám Közösség, illetve a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek.

    Az egyházként való elismerést rajtuk kívül még a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, valamint öt buddhista vallási közösség (egy sorban): a Tan Kapuja Buddhista Egyház, a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, a Magyarországi Karma – Kagyüpa Buddhista Közösség, a Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház és a Gyémánt Út Buddhista Közösség kaphatja meg.

    • Yarner Says:

     Az oktatási, szociális intézmények kapnak állami normatívát, hitéleti tevékenységre nem kértek állami támogatást.
     Azt pedig érdemes megjegyezni, hogy a 37 formailag megfelelő egyházból valamiért 17 lett, és pl. közöttük volt a MET is…
     Mire ez az önkényeskedés? Milyen rostán esett ki 20 egyház?

     • Pusztai Béla Says:

      Nocsak! Akkor hogy ne sikkadjon el a lényeg, mégegyszer: Kinek a pénzén működik ez a társulat? Csak nem Iványi Gáborén? És még azt is régóta szívesen híreszteli Iványi Gábor, hogy az egészet a semmiből teremtették…..
      Köztudott: A semmi egyenlő a semmivel. Átveszik az iskolákat és nem képesek fenntartani egyházilag, a hívők és a lelkészség teljes megelégedésére? Akkor most mi történt? Tartsa el, továbbra is fizessen, pénzelje és fedezze az állam? De hiszen eddig is ezt tették…Hol itt a probléma? Szerintem ott, hogy egymásra lesnek, egymásra licitálnak, ráadásul egymás elől happolják el a rászorulókat. Tehát: a lényeg, hogy a rászorulók továbbra is megkaphatják azt, mint eddig. Iványi úr mint korábban is, továbbra is két interjú között a pénze nélkül (adakozásból, a másokéból) – segítheti a szegény embereket.

      • Yarner Says:

       A lényeg ne sikkadjon el, valóban. A fenti interjúban Lukács nem a pénzről beszél, hanem azzal vádolja meg Iványit, hogy hamisan nevezi magát metodista lelkésznek. Ez konkrétan hazugság, ezt a tényt ne hagyjuk elsikkadni!
       A kérdés, amit Ön fájlal, a rendszert magát érinti: az eddig hatályos törvények szerint egyház is jogosult állami normatívára, ha pl oktatási intézményt tart fent, így erre a támogatási rendszerre épült rá a teljes hálózat.

       Le lehetne ezt epiteni, ez strukturális kérdés – de az biztos, hogy ilyen jogokat nem lehet egyik napról a másikra, indoklás nélkül elvenni, és hogy akkor legyen a döntés igaz az összes vallási csoportra is, ne legyenek kivitelezett csókosok.

       Ha a MET elsikkasztotta a rászorulók pénzét, ahogy Ön azt implikálja, akkor kivizsgálás kell, büntetés, nem egy (jogszerűtlen) törvény, az nem veti gátját a többi simlizésének.
       De megismétlem a lényeget, hogy ne sikkadjon el: az interjúban Lukács és a Hír tv is valótlant állít!

 4. Yarner Says:

  Az a gond ezzel, hogy a metodizmus nem egyetlen egyház, mint pl. a katolikusoké – nem egy szervezetbe tartozással érdemelheti ki valaki az elnevezést, hanem a hitelveivel.
  Az Iványi-féle egyház mellesleg nem teológiai nézeteltérések miatt vált ki a magyar Metodista egyházból (melynek teljes jogú tagja és lelkésze volt az alapító, Iványi Tibor és akkor fiatal fia, Iványi Gábor is), hanem a kommunista egyházügyi hivatal beavatkozása és elnyomása elleni tiltakozásul, még a 70-es években. A “hivatalos” metodistáknak jó volt együttműködni a hatalommal, Iványi nem kért ebből az akolmelegből.
  Most, 30 évvel később az Orbán-kormány akarja befejezni, amire Kádár nem volt képes – végképp ellehetetleníteni a közösséget.
  Lukács Tamás pedig egyszerűen nem mond igazat: ismétlem, a szervezethez tartozás nem releváns arra nézve, hogy egy egyház metodista-e vagy sem.

  • Pusztai Béla Says:

   Pilhál György:

   A “bozontos ember” egyéb marhaságok mellett a következőket mondta:

   „A keresztény egyházak vezetésének asszisztenciája mellett vált elfogadottá az antiszemitizmus és a zsidózás.”

   Ez a kijelentés nem kevesebbet jelent, mint, teszem azt, Erdő Péter magyarországi katolikus egyházfő vagy akár maga a pápa segédkezne az emberek származás, vallás, bőrszín és miegyéb szerinti megkülönböztetésében…

   (Magyar Nemzet 2008. szeptember 23)

   • Yarner Says:

    Nem értem, hogy jön ez ide, az általam leírtakhoz vajmi kevés köze van annak, hogy Iványi mit gondol a többi egyház tevékenységéről (még ha valóban nem is élharcosai az egyenlőségnek, és ha valóban ritkán állnak is ki a gyűlöletbeszéd ellen). Én azt írtam, hogy ami a tudósításban áll, az egyszerűen hazugság.
    Erre még senki nem reagált.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: