Az augusztus 20-a alkalmából kitüntetettek listája

Az állami ünnep alkalmából jeles magyar személyek vehettek át kitüntetéseket.

 

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE (polgári tagozat) kitüntetést adományozta:

az amerikai magyar emigrációban végzett tevékenysége, a magyar parlamentarizmus legjobb hagyományainak megőrzése, közéleti szerepvállalása, példaértékű életútja elismeréseként DR. HORVÁTH JÁNOS országgyűlési képviselőnek, az Országgyűlés korelnökének.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL (polgári tagozat) kitüntetést adományozta:

a szlovákiai magyar közösség identitásának megőrzése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként CSÁKY PÁLNAK, a Magyar Koalíció Pártja volt elnökének, volt miniszterelnök-helyettesnek,

a gazdasági reformprogramokról, a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemlélete megalkotásáig ívelő munkásságáért, életműve elismeréseként DR. KOPÁTSY SÁNDORNAK, a közgazdaságtudomány doktorának, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri tanácsadójának,

az életnek tartalmat adó egyetemes emberi értékek és erkölcsi normák mellett való következetes kiállásáért, közéleti szerepvállalásáért, a nemzetet szolgáló példaértékű életútja elismeréseként DR. PAPP LAJOS Széchenyi-díjas szívsebésznek, az orvostudomány doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak, volt klinikai igazgatónak,

a magyar kultúra iránti elkötelezettsége példaként szolgáló, történelmünket és kiemelkedő személyiségeinket megformáló művészete, a magyar nemzet mellett mindig következetesen kiálló, példaértékű életútja elismeréseként SZERVÁTIUSZ TIBOR Kossuth-díjas szobrászművésznek,

az etruszko-korinthoszi vázafestészetnek a világon található teljes anyaga feldolgozásáért, az egyetemes ókortudomány egységes szemléletének megvalósításáért, példaértékű életpályája elismeréseként DR. SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY Kossuth-díjas művészettörténésznek, klasszika archeológusnak, a történelemtudomány doktorának, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye főmuzeológusának, tudományos kutatónak.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozat) kitüntetést adományozta:

a magyar labdarúgás területén végzett példaértékű sportolói és edzői tevékenysége, életpályája elismerésként ALBERT FLÓRIÁN labdarúgónak, a Nemzet Sportolójának,

a digitális technika és a logikai szintézis területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos eredményeiért, iskolateremtő oktatói, tananyag-fejlesztői munkája, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként ARATÓ PÉTERNEK, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar irányítástechnika és informatika tanszék egyetemi tanárának,

a Gyógyszerkutató Intézet világszínvonalú működtetése érdekében végzett kiemelkedő munkásságáért, valamint a retrometabolikus gyógyszertervezés elméletének és gyakorlatának kidolgozásáért DR. BODOR MIKLÓSNAK, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, az IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatójának,

önálló szellemiségű és poétikájú, nagy hatású, erkölcsi tartást, helytállást kifejező költészetéért és új területeket meghódító műfordítói munkássága, életműve elismeréseként BUDA FERENC Kossuth-díjas költőnek, műfordítónak,

nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, oktatói és kutatói munkásságáért, valamint a magyar egyházi felsőoktatás fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként DR. FODOR GYÖRGY teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorának, egyetemi tanárnak,

az agykutatás terén elért, nemzetközileg is nagyra becsült, a magyar neurobiológiai kutatásokat világszínvonalra emelő munkásságáért, a magyar tudomány nemzetközi hírnevének öregbítéséért FREUND TAMÁS Széchenyi-díjas neurobiológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete igazgatójának,

a növényi vírusok gazdanövénykörének meghatározásában, annak feltárásában végzett nemzetközileg is elismert eredményeiért, az egyetemi növényvirológiai oktatás és növényorvosképzés bevezetéséért, példaértékű oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként HORVÁTH JÓZSEF Széchenyi-díjas növényvirológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Kaposvári Egyetem kutatóprofesszorának, a keszthelyi Pannon Egyetem professor emeritusának,

több évtizedes magas színvonalú bírói tevékenységéért és a magyar igazságszolgáltatás történetének kutatásában végzett munkájáért, az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorló intézkedéseknek, az igazságszolgáltatás működésének feltárásában, az áldozatok erkölcsi jóvátételének szolgálatában végzett tevékenységéért DR. KAHLER FRIGYESNEK, a Veszprém Megyei Bíróság bírájának, közel három évtizedes ügyészségi szolgálatáért és vezető munkájáért,

az ügyészség javát is szolgáló oktató, tudományos és publikációs, az ügyészség és az igazságszolgáltatás történetét kutató tevékenysége elismeréseként DR. NÁNÁSI LÁSZLÓ címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyésznek, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség főügyészének,

a szerszámgépek dinamikája, a nemlineáris rezgések és a mechanikai modellalkotás tárgykörében végzett tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai-közéleti és egyetemvezetői tevékenysége elismeréseként DR. PATKÓ GYULÁNAK, a műszaki tudomány kandidátusának, a Miskolci Egyetem rektorának,

nemzetközileg is nagyra becsült, példaértékű, több évtizedes szakorvosi, oktatói és kutatói, valamint szakmai-közéleti tevékenységéért, két- és többoldalú tudományos együttműködésekben és szervezetekben való aktív szerepvállalásáért DR. PRÉDA ISTVÁNNAK, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja professor emeritusának,

a Gulag szörnyűségeinek – az egyetemes történettudománynak fontos forrásanyagot jelentő – kutatásáért, tapasztalatainak emlékiratokban való megörökítéséért, példaértékű életútja elismeréseként RÓZSÁS JÁNOS írónak, történésznek,

a fázisátalakulások kritikus dinamikája, a káosz elmélete és a Bose-folyadékok területén nemzetközileg is nagyra becsült tudományos eredményeiért, valamint kiemelkedő oktatási és iskolateremtő tevékenysége elismeréseként SZÉPFALUSY PÉTERNEK, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas fizikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézete professor emeritusának,

a magyar és a benne a keresztény festészeti hagyomány ápolásáért és karakteres megújításáért, több évtizedes, kiemelkedő, a nehéz időkben is elkötelezett színházi, művészetpedagógiai és írói munkásságáért, valamint hazánk európai hírnevének áldozatos öregbítéséért SZINTE GÁBOR festőművésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak,

a magyarországi demokratikus átmenetet segítő tevékenységet, Magyarország diplomáciai kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett sokoldalú munkája, példaértékű életútja elismeréseként TAR PÁL volt nagykövetnek,

több évtizedes oktatói-nevelői tevékenysége, sokirányú egyháztörténeti – különösen a magyarországi szerzetesrendek történetét – kutató munkássága elismeréseként DR. TÖRÖK JÓZSEF egyháztörténésznek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara tanszékvezető egyetemi tanárának,

a táncművészet területén végzett több évtizedes kiemelkedő előadóművészi és táncpedagógusi tevékenységéért, a hazai táncművészeti oktatás szakmai programjainak minőségi megújításában végzett elévülhetetlen érdemeiért UHRIK TEODÓRA Kossuth-díjas táncművésznek, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti igazgatóhelyettesének,

közel fél évszázados igazságügyi szolgálata, példamutatói bírói munkája, valamint 2006 őszének emberi jogi jogsértéseit vizsgáló Civil Jogász Bizottság társelnökeként végzett tevékenysége elismeréseként DR. VÖLGYESI MIKLÓSNAK, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnökének.

Magyarország köztársasági elnöke a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozat) kitüntetést posztumusz adományozta:

a magyarországi demokratikus átmenetet segítő tevékenysége, közéleti szerepvállalása, életútja elismeréseként néhai DOMONKOS ISTVÁNNAK, volt önkormányzati képviselőnek, az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőjének,

a zsírokkal, szénhidrátokkal kapcsolatos anyagcserezavarok kutatása terén elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeiért, példaértékű oktatói és vezetői munkássága elismeréseként néhai ROMICS LÁSZLÓNAK, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas belgyógyásznak, a Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinikája professor emeritusának,

közéleti szerepvállalása, példaértékű életútja elismeréseként néhai TÖTTÖS PÁLNAK, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Tolna megyei Szervezete elnökének.

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter augusztus 20-a alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettjei:

Bombicz Barbara Harangozó Gyula-díjas balettművész, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Czigány György József Attila-díjas író, költő, zongoraművész,
Dr. Ernyey Gyula ipari formatervező, belsőépítész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professor emeritusa,
Ébert Tibor író, költő, kritikus,
Dr. Levendovszky János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánhelyettese, egyetemi tanár,
Mészöly Kálmán volt válogatott labdarúgó, edző,az OLLÉ Programiroda Beruházási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Németh Ferenc olimpiai bajnok öttusázó,
Dr. Obál Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa,
Sisa József iparművész, a Jászberényi Művésztelep vezetője,
Dr. Visy Zsolt régész, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára,
dr. Wittmann Tibor, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára;

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettjei:

Dr. Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója,
Csenkey Éva művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa,
Damian MacPherson, az Old Lake Golf Klub golfigazgatója, a MacPherson Golf Akadémia alapítója,
Fokasz Nikosz, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatója,
Dr. Fülöp Rudolf, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója,
Gombár Judit Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai magántanára,
Harsányiné Vladár Ágnes Ybl Miklós- és a Magyar Műemlékvédelemért-díjas építészmérnök,
Dr. Illés Béla, a Miskolci Egyetem dékánja, egyetemi tanára,
Dr. Kallai Árpád Norbert, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatója,
Dr. Kovács János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa,
Dr. Maróth Miklósné dr. Jeremiás Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára,
Dr. Nemes György, a szentendrei Traumatológiai Szakrendelő főorvosa, Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára,
Dr. Pálóczi Horváth András, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense,
Papp István, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese,
Rudas Ferenc volt válogatott labdarúgó,
Szabó Lászlóné dr. Borsos Olga botanikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi docense,
Szakolczay Varga Lajos József Attila-díjas író, művészetkritikus,
Dr. Széles Klára József Attila-díjas irodalomtörténész,
Dr. Thurzó László, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára,
Dr. Toldi József, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára;

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettjei:

Dr. Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára,
Doór Ferenc festőművész,
Hambalkó Edit zongoraművész,
Homoki Nándorné dr. Grozdits Zsuzsanna, a Zuglói Nevelési Tanácsadó gyermekpszichológusa,
Hullan Zsuzsa, a Vígszínház színművésze,
Jánky Miklós István, a Videoton volt utánpótlás edzője, nyugalmazott testnevelő tanár,
Kiss Lajos, az egri Agria Film Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója,
Kopeczky Lajos okleveles építészmérnök, az MTV nyugalmazott főmunkatársa, az Orgonaszó Veresegyház Kiemelten Közhasznú Kulturális Alapítvány elnöke, Erdőkertes alpolgármestere,
Krisztiáni István, a Vígszínház szcenikusa,
Paor Lilla főszerkesztő, műsorvezető, előadóművész,
Péterné Ható Márta, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyugalmazott kormánytisztviselője,
Sinka Brigitta sakkmester,
Szalai Imre, a tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola igazgatója,
Szikszay András edző,
Dr. Cs. Tóth János, a debreceni Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója;

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetettjei:

Antal Tiborné, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. munkaügyi és személyügyi referense,
Benőné Székely Júlia, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza megbízott főigazgató-helyettese,
Birtalan József zeneszerző,
Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. rendezvényigazgatója,
Csendes Ferenc festőművész,
Eszenyi Balázs, a hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetője,
Halmi László, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára,
Hegedűs Zsuzsanna, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tanára,
Dr. Jelitai Árpád, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára,
Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége elnöke,
Krenács Zsuzsanna, a II. kerületi Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanára,
Lippai Andrea Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Flamen Corazon Arte Táncszínház művészeti vezetője,
Maka Attila, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. zenekarvezetője,
Nagy Sándor Tibor, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Oláhné Bódis Ildikó, a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft. Győri Kirendeltség irodavezetője, rendezvényszervező,
Ökrös Tibor előadóművész,
Pusztai Mária, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára;

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetettjei:

Lakatos Gézáné, a körömi IV. Béla Általános Iskola és Óvoda takarítója,
Vislóczki Szabolcs, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze.

Augusztus 20-a alkalmából azok a népművészek, akik hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket értek el

Trefort Ágoston-díjakat adott át augusztus 20. alkalmából Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.

A Trefort Ágoston-díj kitüntetettjei:

Darida Károly, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárság oktatási nemzetközi főosztály vezető-főtanácsosa,
Dr. Helybéli Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság telekommunikációs és informatikai osztály igazgatója,
Jordán Zsuzsanna, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárság közoktatási irányítási főosztály vezető tanácsosa,
Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Központ főigazgatója,
Kelle Jánosné, a Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ jánoshalmai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiuma iskolatitkára,
Légler Judit, az ELTE Pedagogikum Központ humánpolitikai főosztály főosztályvezetője,
Luib Zoltánné, a XV. kerületi Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár gazdasági igazgatóhelyettese,
Marekné dr. Pintér Aranka, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese,
Novák Pálné, az Oroszlány Város Óvodái gazdasági vezetője,
Dr. Szantner Viktor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárság kabinetfőnöke,
Szivi Józsefné dr. Benedeczki Erzsébet, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Campus Központi Könyvtár gyűjteményszervezési igazgatója,
Szövényi Zsolt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárság felsőoktatási fejlesztési főosztály főosztályvezetője,
Tivadar Lajosné, a Debreceni Egyetem Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság ügyvivő szakértő, főtanácsosa,
Varajti Ferencné, a XII. kerületi Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon megbízott gazdasági vezetője,
Zoltánné Varga Ildikó, a Diósd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal oktatási referense, vezető főtanácsos.

Népművészet Mestere-díjat vehettek át:

Özv. András Jánosné népdalénekes, mesemondó
Hozzá hasonló tudású és előadói készséggel rendelkező egyéniség Kalotaszegen nincs. A magyar népdalkincs ápolásáért és megőrzéséért végzett sok évtizedes munkája elismeréseként kapja a díjat.

Anyalai Sándor népzenész, prímás
Idős kora ellenére ma is aktív szereplője a szlovákiai magyar zenei életnek, és az általa őrzött népzenei kincset a mai napig igyekszik továbbadni a fiatalabb generációnak.

Bodor Béla Péter és Bodor Erzsébet néptáncpáros
A Bodor néptáncpáros a gyimesi csángó néphagyomány legkiemelkedőbb táncos egyéniségei. Tevékenységüket a táncos néphagyományok mélységes tisztelete jellemzi, kimagasló egyéniségük számos fiatal táncos és néprajzkutató munkásságát befolyásolta.

Gadányi Pál dudás, dudakészítő
Az utolsó olyan dudakészítő, aki saját archaikus paraszti közösségében sajátította el azt a speciális képességet, hogy el tudja készíteni, valamint meg is tudja szólaltatni hangszerét, és terjeszti szülőföldjének népzenéjét és népdalait.

Kovács József zenész, tanító
A magyarországi hangszeres népzenei hagyomány kiemelkedő képviselője. Élő, improvizatív és expresszív játékával, magas hangszertechnikai tudásának köszönhetően a tamburacsalád széles repertoárját közvetíti.

Maneszes Józsefné népdalénekes
Nagy szerepe volt abban, hogy a népdalt éneklők számára a szováti éneklés a szakmai tudás csúcsa lett. Egyedülálló hangtechnikája hatással volt például Sebestyén Márta, Szalóki Ági vagy Herczku Ágnes éneklésére is.

Párniczky Józsefné hímző, népi iparművész
Kimagasló szakmai munkássága, annak továbbadása és a közösségért végzett tevékenysége egyaránt elismerésre méltó.

Özv. Szigethy Istvánné csipkekészítő
Abban a rábaközi kis faluban született, melynek nevét a höveji fehérhímzés tette ismertté. Gyakorlati és elméleti ismereteit évtizedekig fejlesztette, kézimunkáival számos kül- és belföldi kiállításon vett részt, kitartó kutatómunkái eredményeit kéziratos gyűjteménye őrzi.

Schmidt Sándor fafaragó
Több évtizedes munkássága, alkotásai révén a magyar kultúra folytonos gazdagítói sorába lépett.

Sütő Levente Lehel festő-bútorasztalos, fafaragó
Példaértékű és követendő minta, ahogy a családi, nemzeti hagyományokat őrzi és továbbadja, az ősi technikákhoz és díszítésmotívumokhoz épp csak annyira ragaszkodva, hogy az előremutató legyen a 21. század népi iparművészetében is.

A Kisebbségekért Díj díjazottjainak névsora:

Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum Egyesület volt elnöke (Románia)
Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület (Románia)
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (Románia)
Nagy József festőművész (Szlovákia)
László Sándor színész, rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára, az Újvidéki Színház igazgatója (Szerbia)
Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ (Szerbia)
Pataky András néprajzkutató (Horvátország)
Zadravec Szekeres Ilona tanár (Szlovénia)
Pál Lajos népzenész (Ukrajna)
Külföldi Magyar Cserkészszövetség (Diaszpóra)

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Cseffalvay Mária, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos munkatársa a nemzeti közlekedésfejlesztési programok döntés-előkészítő munkáinak magas színvonalú előkészítésében és a hálózatfejlesztés irányainak meghatározásában végzett több évtizedes munkássága elismeréseként.

Dr. Fuchs Erik György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanára az anyagok kristályosodási és átalakulási folyamatainak kutatása terén elért eredményeiért, a magyar űranyagtudomány nemzetközi szintű elismertetése érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Dr. Gyarmati Károly, a HungaroControl Zrt. főosztályvezetője a magyar légi közlekedés területén végzett sokoldalú munkája, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként.

Dr. Menich Péter, a Nemzeti Közlekedési Hatóság főosztályvezetője a közlekedési ágazatban végzett több évtizedes, sokirányú, magas színvonalú vezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Mónus Ferenc, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal nyugalmazott főosztályvezetője a magyar polgári repülésben végzett öt évtizedes oktatói és vezetői munkásságáért, a Malév Zrt. repülőgépflottájának a Boeing típusra történő átállásának végrehajtásáért, a magyar polgári légügyi hatóságnak a nemzetközi légiközlekedési iparág követelmény rendszeréhez való felzárkózásban vállalt meghatározó szerepéért.

Szamos István László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság megyei igazgatója a hazai országos közúthálózat fejlesztése érdekében végzett magas szintű munkássága, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Balázs István László, a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője a hazai földgázpiac szabályozásában, különös tekintettel a piac mechanizmusainak segítése érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Hermely János, a HungaroControl Zrt. radar osztály osztályvezetője a repülésbiztonság és a hazai modern radarrendszerek kiépítésében végzett szakmai, illetve vezetői tevékenységének elismeréseként.

Hóz Erzsébet, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatársa a közúti közlekedésbiztonság területén végzett áldozatos munkájáért, illetve a körforgalmak hazai elterjesztésében végzett kutatói és ismeretterjesztői tevékenységéért.

Macsuga Géza, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetője a nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés terén végzett magas színvonalú munkássága, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként.

Pál László, a GYSEV Zrt. Fejlesztési és Beszerzési Szervezet vezetője a magyar vasúti közlekedés területén nyújtott szakmai, illetve vezetői tevékenységének elismeréseként.

Tóth Árpád, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatársa, tagozatvezető-helyettese a vasúti közlekedés megtartása és fejlesztése érdekében végzett szakmai, illetve közéleti tevékenységének elismeréseként.

A Magyar Köztársaság elnöke – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (katonai tagozat) adományozta:
Dr. Bocsy Imre ezredesnek, a Győri Katonai Ügyészség ügyészségvezetőjének,
Dombi Lőrinc ny. ezredesnek,
Dr. Nagy László o. ezredesnek, a Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosának,
Oláh József ezredesnek, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság Elemző-értékelő Főnökség főnökének
Prof. dr. Padányi József mk. ezredesnek, az MTA doktorának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesének, mb. rektornak,
Dr. Rusz József mk. ezredesnek, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Hadfelszerelési Igazgatóság, Haditechnikai Intézet vezetőjének,
Dr. Vajda Adrienne o. ezredesnek, a Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ bőrgyógyászati osztály osztályvezető főorvosának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (polgári tagozat) adományozta:
Dr. Kiss Róbert Gábor úrnak, az orvostudomány kandidátusának, a Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ, kardiológiai osztály osztályvezető főorvosának,
Szentes László úrnak, a HM Védelmi Hivatal szakreferensének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (katonai tagozat) adományozta:
Pál István ezredesnek, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal vezérigazgató helyettesének,
Rácz Mihály alezredesnek, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Személyügyi Főnökség főnökének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) adományozta: Tóth Sándor úrnak, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Összhaderőnemi Tervezési és Koordinációs Főnökség főelőadójának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) adományozta Dr. Margitay-Becht András úrnak, a Császári és Királyi Duna Flottilla Hagyományőrző Egyesület elnökének.

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok elnökségeinek, vezetőségeinek kezdeményezésére, figyelemmel a honvédelem ügye érdekében huzamos ideje végzett kiemelkedő tevékenységére, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

I. OSZTÁLYÚ HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET adományozott:
Dr. Csonkaréty Károly úrnak, a magyar hajózástörténeti kutatók doyenjének,
Dr. Kovács Zoltán úrnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének,

II. OSZTÁLYÚ HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET adományozott Dr. Balogh Tamás úrnak, a TIT hajózástörténeti és modellező részleg vezetőjének.

A Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül

A TISZTI SZOLGÁLATI JEL I. FOKOZATÁT adományozta:
Kovács József vezérőrnagynak,
Kilián Nándor dandártábornoknak.

A TISZTI SZOLGÁLATI JEL II. FOKOZATÁT adományozta Dr. Böröndi Gábor László dandártábornoknak.

Elöljáró parancsnokai javaslatára, a gyakorló légiharckiképzés során, veszélyhelyzetben tanúsított kiemelkedő helytállása, példaértékű bátorsága elismeréséül HAZÁÉRT KITÜNTETŐ CÍMET adományozott Molnár Tibor őrnagynak.

Elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT SZOLGÁLATI ÉRDEMJELET adományozott:
Dr. Váczi Pál ezredesnek,
Szabó Sándor alezredesnek,
Szilágyi László alezredesnek,
Sándor Zsolt őrnagynak,
Schweiger Attila Zsolt őrnagynak,
Somogyi Erika törzszászlósnak.

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT adományozta:
Germus Ferenc alezredesnek,
Könczöl Ferenc alezredesnek,
Üveges György János alezredesnek,
Vigh Tibor alezredesnek.

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL EZÜST FOKOZATÁT adományozta:
Benda László ezredesnek,
Ősz Csaba alezredesnek,
Héregi Erika őrnagynak,
Lakatos Attila őrnagynak,
Varga Zoltán őrnagynak,
Négyesi Tibor törzszászlósnak.

A SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL BRONZ FOKOZATÁT adományozta:
Sánta Zsolt őrnagynak,
Sári Csaba őrnagynak,
Ujváry András őrnagynak,
Pócsay Ferenc György századosnak,
Baloghné Tékár Hajnalka főtörzsőrmesternek.

Elöljárói javaslatára, beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül

I. OSZTÁLYÚ HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET adományozott:
Csizmadi András úrnak,
Fábiánné Elek Jolán úrhölgynek.

II. OSZTÁLYÚ HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET adományozott:
Bihari György Ferenc úrnak,
Henisné Mészáros Janka úrhölgynek,
Lázár Tibor úrnak,
Dr. Oláh Gábor úrnak.

III. OSZTÁLYÚ HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍMET adományozott:
Dr. Batyalik István László úrnak,
Enzsöl Zsófia úrhölgynek,
Kovács Beáta úrhölgynek,
Nóbik István úrnak.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke katonai felsőfokú tanulmányai eredményes befejezése alkalmával 2011. augusztus 20-i hatállyal kinevezi hadnaggyá, egyidejűleg a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere AVATÁSI SZABLYÁT adományozott:

Kálmán Dávid honvéd tisztjelöltnek,
Ágoston Tibor honvéd tisztjelöltnek,
Angyal Sándor honvéd tisztjelöltnek,
Bencsik Gábor honvéd tisztjelöltnek,
Bencsik Tamás honvéd tisztjelöltnek,
Betlen Zoltán honvéd tisztjelöltnek,
Bodnár István honvéd tisztjelöltnek,
Czinege Tamás honvéd tisztjelöltnek,
Czirfusz Gábor honvéd tisztjelöltnek,
Császár Tamás Roland honvéd tisztjelöltnek,
Egri Gyula honvéd tisztjelöltnek,
Erdélyi Ádám honvéd tisztjelöltnek,
Éva Zsolt honvéd tisztjelöltnek,
Farkas Gergely honvéd tisztjelöltnek,
Fehér Karola honvéd tisztjelöltnek,
Fekete András honvéd tisztjelöltnek,
Galambos Péter honvéd tisztjelöltnek,
Gyarmati Gábor Péter honvéd tisztjelöltnek,
Hargitai Konrád honvéd tisztjelöltnek,
Harsányi Gábor honvéd tisztjelöltnek,
Herczeg Ákos honvéd tisztjelöltnek,
Horváth Gábor honvéd tisztjelöltnek,
Horváth Péter Sándor honvéd tisztjelöltnek,
Horváth Tamás honvéd tisztjelöltnek,
Ivanics Enikő honvéd tisztjelöltnek,
Jáki Richárd honvéd tisztjelöltnek,
Katona Csaba honvéd tisztjelöltnek,
Koch Norbert honvéd tisztjelöltnek,
Kocsár Dániel honvéd tisztjelöltnek,
Kocsi János Gyula honvéd tisztjelöltnek,
Koncz Bence honvéd tisztjelöltnek,
Kovács Bence honvéd tisztjelöltnek,
Kovács Dávid honvéd tisztjelöltnek,
Lányi Gábor honvéd tisztjelöltnek,
Lévai Roland honvéd tisztjelöltnek,
Lotharidesz Balázs honvéd tisztjelöltnek,
Luxeder Anna honvéd tisztjelöltnek,
Major Nándor honvéd tisztjelöltnek,
Marsó Ferenc Csaba honvéd tisztjelöltnek,
Mecsnóbel György honvéd tisztjelöltnek,
Molnár László honvéd tisztjelöltnek,
Nemes Ádám honvéd tisztjelöltnek,
Németh Gábor honvéd tisztjelöltnek,
Ónodi Kristóf honvéd tisztjelöltnek,
Piedl István János honvéd tisztjelöltnek,
Szabó Dávid honvéd tisztjelöltnek,
Szabó Gergely honvéd tisztjelöltnek,
Szabó József honvéd tisztjelöltnek,
Szalai Máté honvéd tisztjelöltnek,
Szaszkó Anilla honvéd tisztjelöltnek,
Szekrényes Máté honvéd tisztjelöltnek,
Szilágyi Mónika honvéd tisztjelöltnek,
Szűcs Károly honvéd tisztjelöltnek,
Teremi Nikolett honvéd tisztjelöltnek,
Tóbis Gergő honvéd tisztjelöltnek,
Tóth-Urbán Dániel honvéd tisztjelöltnek,
Tulok András honvéd tisztjelöltnek,
Vecsey Mariann honvéd tisztjelöltnek,
Viszkok Gergő honvéd tisztjelöltnek,
Ziacsik Miklós honvéd tisztjelöltnek,
Zoboki Zoltán Bálint honvéd tisztjelöltnek.

Az augusztus 20-iki nemzeti ünnep alkalmából közgyűjteményi és közművelődési dolgozókat tüntetett ki Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter.

Életfa-díjat vehetett át:
Székely Éva kosárfonó, szakoktató, művészeti vezető;
Héra Istvánné közművelődési szakember;
Pusztai Zsolt, a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum igazgatója.

Népművészet Ifjú Mestere díjat vehetett át:
Lipták Dániel hegedűs;
Dudásné Mosóczi Lívia néptáncos szólista,;
Tintér Gabriella népdalénekes;
Maksa Henrietta néptáncos szólista;
Balázs Lilla Enikő citerás;
Szokolik Szabolcs néptáncos szólista;
Kurdi Gábor dudás;
Kirch Zoltán néptáncos szólista;
Bese Botond hangszerkészítő;
Ticzer Beáta bőrműves;
Repkáné Jakab Ildikó viseletkészítő;
Hákli Tímea fazekas;
Szecsődi András zsúptető-készítő;
Csík Tamás kovács;
Vidák Anna nemezkészítő.

Bessenyei György-díjat vehetett át:
Eördögh Judit, a Virányosi Közösségi Ház nyugalmazott igazgatója;
Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária, a Sándorfalvai Budai Sándor Művelődési Ház igazgatója;
Gábor Ilona, a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház igazgatója;
Imre Károly népművelő, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet igazgatója;
Szilágyi Erzsébet közművelődési szakember, a Békés Városi Kulturális Központ igazgatóhelyettese;
Túriné Kovács Márta magyar–könyvtár szakos pedagógus.

Wlassics Gyula-díjat vehetett át:
Baloghné Bacsa Ibolya művelődésszervező;
Bálinth Lehel nyugdíjas népművelő, közművelődési szakember;
Bányiczki Lászlóné közművelődési előadó főtanácsos;
Berecz Lászlóné közművelődési szakember, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke;
Göllner Aurélné közművelődési vezető;
Keglovich Ferencné projektvezető, Győri Művészeti és Fesztiválközpont;
Kis Tóth János, a Vecsési József Attila Művelődési Ház igazgatója;
Neszádeli Gyula nyugdíjas papír- és bőrműves tárgyalkotó;
Pócza Zoltán, a Kőszegi Jurisics-vár múzeumigazgatója;
Slézia Gabriella nyugdíjas népművelő;
Smiriné Kokauszki Erika, a köröstarcsai Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője;
Szabó Csabáné népművelő;
Szanyiné Szabó Katalin kulturális szervező;
Szegedi György művelődésszervező, a Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár volt igazgatója;
Zsótér Mária tanító, népművelő.

Csángó Kultúráért Díjat vehetett át:
Dr. Nyisztor Tinka csángó–magyar kutató;
Borbáth Erzsébet csíkszeredai pedagógus.

Miniszteri elismerő oklevelet kapott: Sümegi Györgyné népdalénekes-hagyományőrző, Törökkoppány.

Móra Ferenc-díjat vehetett át:
Dr. Basics Beatrix szabadúszó művészettörténész;
Dévényi István, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa, művészettörténész;
Kovácsné dr. Kaposvári Gyöngyi Gizella, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóhelyettese, irodalomtörténész;
Dr. Páll István, a Nyíregyháza- Sóstói Múzeumfalu igazgatója, okleveles etnográfus;
Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum gyűjteményvezető muzeológusa.

Pauler Gyula-díjat vehetett át:
Dr. Sipos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltára levéltárosa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke;
Dr. Lakos János, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, levéltári vezető-szakfelügyelő;
Dr. Hudi József, a Dunántúli Egyházkerület Levéltárának főlevéltárosa, levéltárigazgató;
Horváth J. András Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosa, főosztályvezető.

Széchényi Ferenc-díjat vehetett át:
Dr. Bartos Éva könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet igazgatója;
Csombor Erzsébet főlevéltáros, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatója;
Fodor István levéltáros, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója;
Dr. Hervay Ferenc Levente ciszterci szerzetes atya, a Zirci Ciszterci Apátság Újkönyvtára könyvtárvezetője;
Dr. Madas Edit tudományos kutató, irodalomtörténész, az MTA doktora, Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria Hungariae Kutatócsoport;
Varga Róbert könyvtáros, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója.

Szinnyei József-díjat vehetett át:
Ásványi Ilona könyvtáros, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár könyvtárigazgató-helyettese;
Kovách Margit könyvtáros, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szerzeményezési és feldolgozó osztály osztályvezetője;
Mikola Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Könyvtárának könyvtárosa;
Somorjai Olga, az Országos Széchényi Könyvtár színháztörténeti tárának könyvtárosa;
Szilágyi Irén könyvtáros, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Művelődési Központ megbízott igazgatója;
Szivi Józsefné könyvtáros, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára gyűjteményszervezési igazgatója.

Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntettjei:

Dr. Fésüs László, az MTA doktora, állatorvos, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet volt főigazgatója, tudományos tanácsadó, a juh- és sertésfajta-kutatás területén végzett tudományos kutatói munkássága elismeréseként,
Dr. Heltai György, az MTA doktora, a Szent István Egyetem környezetmérnök szak egyetemi tanára, szakvezető, több évtizeden át a környezeti kémia területén nyújtott kimagasló tudományos, oktatói és kutatási tevékenysége elismeréseként,
Dr. Menyhért Zoltán agrár- és növénynemesítő szakmérnök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet agrár-környezetgazdálkodási tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus, a hazai kukoricatermesztés fejlesztése, a fenntartható növénytermesztés megvalósítása területén hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként,
Dr. Nyiri László, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója, professor emeritus, az alkalmazott talajtani és meliorációs kutatások területén végzett több mint öt és fél évtizedes munkássága elismeréseként.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntettjei:

Balsay Miklós erdőmérnök, a Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete elnöke erdő- és vadgazdálkodási, fafeldolgozási területen végzett négy évtizedes szakmai munkája, egyesületi tevékenysége elismeréseként,
Dukai Zoltán, az Eszéki Ferences Rendház elöljárója, a délvidéki, ezen belül a szabadkai magyar nyelvű hitélet erősítéséért, kiterjesztéséért, a közügyekben való aktív részvételéért, a magyarság támogatásáért,
Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Vidékfejlesztési Minisztérium természetmegőrzési főosztálya főosztályvezetője, a természetvédelem területén hosszú időn át tanúsított kiemelkedő munkájáért, különös tekintettel az Audi AG győri gyára fejlesztése kapcsán a Natura 2000 területhez kapcsolódó kompenzációs intézkedések kidolgozása és az Európai Unió bizottságával történő elfogadtatása terén végzett tevékenysége elismeréseként,
Dr. Füleky György, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, több évtizedes talajtani vizsgálatok területén végzett kimagasló szakmai oktatói és kutatási tevékenysége elismeréseként,
Fülöp Ferenc András, az Alba Geotrade Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. vezérigazgatója, a földmérés és a vállalkozásépítés területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként,
Hábel György erdőmérnök, ny. MÁV mérnök-főtanácsos, közíró, az ország jövője iránti elkötelezettsége, személyes példamutatása, a határon túli magyarság élettörténetének bemutatása, feldolgozása területén végzett munkája elismeréseként,
Kisteleki Péter erdőmérnök, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója, a hagyományos erdőgazdálkodás, az ökoturizmus, a fahasznosítás és a vadgazdálkodás fejlesztése érdekében végzett négy évtizedes munkája elismeréseként,
Nagy György, a Köztisztasági Egyesülés igazgatója a hulladékgazdálkodás fejlesztése területén végzett országos jelentőségű munkája elismeréseként,
Dr. Pusztai Árpád János kémikus, nyugalmazott tudományos főkutató, közel hat évtizedes tudományos kutatói munkássága elismeréseként, különösen az emberi test anyagcseréjének vizsgálata terén kifejtett tevékenységéért,
Dr. Szabó Iván ügyvéd, a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda vezetője, a vízi közmű szolgáltatás fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
Dr. Szentiványi Péter, a mezőgazdasági tudomány doktora, nemesítő, kertészmérnök, az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos főtanácsosa, a dió-, gesztenye- és mogyorófajták nemesítése, szaporítása területén hosszú időn át végzett munkájáért,
Wisnovszky Károly, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatójának, a fenntartható erdőgazdálkodás, a korszerű erdészeti szakigazgatás kidolgozása és működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntettjei:

Englert Dezső, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei főmérnöke, az élelmiszer-tartósítás, valamint az élelmiszerek vizsgálata területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Győrfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, a vidék arculatának megújítását, kiteljesítését szolgáló szabadtéri szobraiért, alkotásaiért, szemléletformáló munkásságáért,
Dr. Kapronczai István, az Agrárgazdasági Kutató Intézet megbízott főigazgatója, az agrárgazdaság és az agrárinformatika területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Marjay Gyula, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, a földügyi ágazat területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Marosfi Györgyné, az Univer Product Zrt. vezérigazgató-helyettese, az Univer cégcsoport innovációs tevékenységének irányításáért,
Dr. Pálffy Dezső mezőgazdasági szakmérnök, ny. c. egyetemi docens, mezőgazdasági területen elért eredményeiért, valamint a hazai sörgyártás fejlesztése érdekében végzett munkájáért,
Spiegl János erdőmérnök, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatója, az erdőgazdálkodás fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Dr. Szabó Tamás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megyei igazgató főállatorvosa, három és fél évtizedes állatorvosi munkája, hatósági tevékenysége elismeréseként,
Urbán Gábor festőművész, több évtizedes kiemelkedő művészeti tevékenységéért, a nemzeti kultúra ápolásáért, fejlesztéséért,
Váry József nyugalmazott közgazdász, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsban (CIC) és a magyar vadászati diplomáciában végzett négy évtizedes munkája elismeréseként,
Zolnai Mária, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkár titkársága titkárságvezetője, közel négy évtizeden át végzett közszolgálati munkája, veszélyhelyzetben tanúsított helytállása, munkakörében végzett kimagasló tevékenységének elismeréseként.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntettjei:

Fehér Sándor, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnöksége szakaszmérnökség-vezetője, a Marcal folyó szennyeződésének megakadályozása során tanúsított helytállása, hosszú időn át végzett vízügyi szolgálata elismeréseként,
Gulyás József, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága műszaki vezetője, a növényvédelmi technológiai és egyedi gyártású növényvédelmi kísérleti gépek fejlesztése területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából,
Dr. Hadházy Árpádné, a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága osztályvezetője, meliorációs és talajvédelmi területen hosszú időn át végzett hatósági munkája elismeréseként,
Kovács Gyula, a Zalaerdő Zrt. erdész-technikusa, az őshonos magyar gyümölcsfajták érdekében végzett értékmentő és értékteremtő munkájáért,
Dr. Pálfalvi Aladár, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal nyugalmazott tuberkulózis nemzeti szakértője, a hazai szarvasmarha-állomány gümőkormentességének fenntartása érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Szakácsi Jánosné dr. nyugalmazott agrármérnök, a Debreceni Nyugdíjas Agrárszakemberek Baráti Köre volt elnöke, az ország jövője iránti elkötelezettsége, személyes példamutatása, a nyugdíjasok mindennapjainak tartalmas eltöltése érdekében végzett három évtizedes munkája elismeréseként,
Szőnyegi Sándor biológus, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága osztályvezetője, a hazai szaporítóanyag-termesztés növény-egészségügyi ellenőrzése területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Szűcs Sándor erdész, a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága nyugalmazott erdőfelügyelője, az erdészeti szolgálat területén végzett négy és fél évtizedes szakmai munkája elismeréseként,
Tóth István Zsolt, a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona erdőgazdálkodási technikusa, elhívatott természetvédelmi munkásságáért, különös tekintettel a Zengő hegy természeti értékeinek megvédése során mutatott kiemelkedő szakmai kiállásáért,
Zalaba Piroska, a Vidékfejlesztési Minisztérium földügyi főosztálya főtanácsosa, az elektronikus közigazgatás földügyi szakterületén, főként a TakarNet24 projekt létrehozásában való eredményes közreműködéséért, a földügyi igazgatás nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért végzett munkája elismeréseként.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntettjei:

Koós Béláné, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság titkárnője, az állat-egészségügyi igazgatásban végzett három és fél évtizedes munkája elismeréseként,
Pap Ágnes, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkár titkársága titkárnője, több mint tíz éven át végzett közszolgálati munkája, munkakörében végzett kimagasló tevékenységének elismeréseként.

Fleischmann Rudolf-díjat vehetett át:
Dr. Kajdi Ferenc, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézet egyetemi docense, a növénynemesítés területén a hazai fajtaválaszték bővítése érdekében végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként,
Dr. Láng László, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár tudományos tanácsadója a búzanemesítési területen hosszú időn át végzett munkája, növénynemesítési szakmai bizottságokban végzett tevékenysége elismeréseként,
Márk Gergely nyugalmazott rózsanemesítő, mintegy ötszáz rózsafajta nemesítése, a nagy magyar rózsagyűjtemény megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként,
Dr. Polgár Zsolt, a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Burgonyakutatási Központ centrumelnök-igazgatója, a hazai burgonyanemesítés terén elért eredményei, oktatói munkássága elismeréseként,
Szépe Ferenc, a Békés Megyei Kormányhivatal vetőmagfelügyelője, a hazai vetőmagtermesztés fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

Tolnay Sándor-díjat vehetett át:
Dr. Horváth László nyugalmazott magán-állatorvos, hat évtizedes állatorvosi munkája, életútja elismeréseként,
Dr. Pálfi Vilmos, az MGSZH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumvezetője, az állatorvosi diagnosztika területén végzett négy évtizedes munkája elismeréseként, a Magyar Állatorvosok Világszervezetében itthon és külföldön végzett szakmai tevékenysége elismeréseként.

Pro Silva Hungariae Díjat vehetett át:
Dr. Bach István, az MGSZH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság osztályvezetője, az erdészeti és kertészeti szaporítóanyagok fejlesztése terén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,
Molnár László, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége alelnöke, a Poplar Magán Erdészet Kft., Zöld Energia Kft. tulajdonos ügyvezetője, az erdőgazdálkodási, fahasznosítási tevékenysége, a Nemzeti erdőprogram kidolgozásában végzett munkája elismeréseként,
Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Faipari Innovációs Központ intézetvezetője, több mint négy évtizedes szakmai munkája, oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként.

Élelmiszer-biztonságért Díjat vehetett át:
Csorbáné dr. Makáry Anna, az MGSZH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Kecskeméti Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium laboratóriumi mérnöke, a mikotoxinok vizsgálata területén hosszú időn át végzett munkája, szakmai fórumok rendezése területén kifejtett tevékenysége elismeréseként
Dr. Gombos Zoltán, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága megyei igazgató főállatorvosa, a fogyasztók védelme érdekében az élelmiszerbiztonság területén végzett munkája elismeréseként,
Szerencsi Bonbon Kft. a magyar cukrászat fejlesztéséért, a minőségi édességgyártás megvalósításáért.

Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat vehetett át:
Kozma Béláné családi gazdálkodó – telephelye Csikvánd – az erdőgazdálkodás és a falusi turizmus népszerűsítése területén elért eredményeiért,
Ráczné Gyalog Stefánia családi gazdálkodó – telephelye Ják – a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés területén elért eredményeiért,
Varga Béláné családi gazdálkodó – telephelye Pusztaederics – az önellátó abraknövény-termesztéssel megvalósított szarvasmarha-tenyésztésben és a tejfeldolgozásban elért eredményeiért.

Aranykoszorús Gazda Díjat vehetett át:
Cziráki Gábor egyéni vállalkozó – telephelye Zalaszentmihály – az állattenyésztés területén elért eredményeiért,
Csővári János családi gazdálkodó – telephelye Kiskőrös – a gyümölcstermesztés területén elért eredményeiért,
Gránásy István őstermelő – telephelye Körtvélyes – az önellátó takarmányozással megvalósított juhtenyésztésben elért eredményeiért,
Kiss István családi gazdálkodó – telephelye Hejőpapi – az önellátó takarmányozással megvalósított baromfi-tenyésztésben elért eredményeiért,
Kovács Károly őstermelő – telephelye Kisbér – a méztermelésben elért eredményeiért,
Lukács Károly mezőgazdasági vállalkozó – telephelye Somogysárd – a takarmánynövények termesztése terén elért eredményeiért,
Mikó László családi gazdálkodó – telephelye Kiskunhalas – a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés területén elért eredményeiért,
Németh Béla családi gazdálkodó – telephelye Bérbaltavár – a növénytermesztés és a szarvasmarha-tenyésztés területén elért eredményeiért,
Németh Márton mezőgazdasági vállalkozó – telephelye Szany – az önellátó takarmányozással megvalósított sertéstenyésztésben elért eredményeiért,
Szita János családi gazdálkodó – telephelye Szécsény – az önellátó takarmányozással megvalósított szarvasmarha-tenyésztésben elért eredményeiért, gyümölcstermesztő tevékenységéért,
Vankó Gábor családi gazdálkodó – telephelye Tiszanána – a gabonatermesztésben elért eredményeiért,
Zsiga Mihály mezőgazdasági vállalkozó – telephelye Csengerújfalu – a szarvasmarha-tenyésztés területén elért eredményeiért.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést vehetett át:
Boór Károly, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) tiszteletbeli elnöke, élelmiszer-ipari területen hosszú időn át végzett munkájáért,
Halász Aladár, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium nyugalmazott erdőmérnöke, az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás területén végzett munkájáért,
Dr. Járó Zoltán, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, ökológiai szemléletű erdészeti földértékelés területén végzett munkájáért,
Dr. Szőnyi László, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott erdőmérnöke az erdős területek tájrendezése és tájhasznosítása, egyesületi munkája elismeréseként,
Dr. Temesvári Vilmos, Apátfalva nyugalmazott körzeti állatorvosa, a Csongrád Megyei Állat-egészségügyi Állomás volt munkatársa, állatorvosi tevékenységéért,
Dr. Tóth Béla, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott állomásigazgatója, fanemesítési, telepítés-technológia kidolgozási munkájáért, MTA-ban végzett tevékenységéért.

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést vehetett át:
Dr. Bacsa Imre, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium nyugalmazott minisztériumi főtanácsosa, a földügy, földértékelés és földminősítés területén végzett munkájáért,
Dr. Bíró István, a volt Mezőgazdasági Minősítő Intézet ny. állattenyésztési igazgatója, a tenyésztés-szervezési struktúra fejlesztése területén végzett munkájáért,
Dr. Borszéki Béla, az ÉFOSZ Üdítőital- Gyümölcslé és Ásványvízgyártók Szövetsége ny. titkára, folyóirat-szerkesztő, ásványvizek, gyógyvizek szakterületen végzett munkájáért,
Dr. Eperjesi Imre, a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet megbízott tanszékvezetője, a borászat területén végzett munkájáért,
Dr. Gracza Lajosné, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott kutatója, búzanemesítési kutatásokban végzett munkájáért,
Lenkei Imre nyugalmazott mezőgazdasági üzemmérnöke, agrárkamarai tevékenységéért,
Schmied János, a volt Konzervipari Kutató Intézet nyugalmazott tudományos osztályvezetője, konzervipari tervezői munkájáért,
Dr. Sitkei György, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar nyugalmazott egyetemi tanára, motortechnika és mezőgépészet, dendrológiai kutatások területén végzett munkájáért.

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést vehetett át:
Dr. Ágfalvi Mihály, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet főiskolai tanára, megyei MTESZ alelnöknek földmérési, földrendezési munkájáért,
Béla Lajos mezőgazdasági vállalkozó, a szőlő- és borágazat területén végzett munkájáért,
Dr. Czencz Kornélia, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet nyugalmazott egyetemi docense növényvédelmi állattan tudományterületen végzett munkájáért,
Dr. Dömsödi János, a Nyugat-magyarországi Egyetem Területfejlesztési Intézet nyugalmazott egyetemi docense, speciális talajtani kutatások területén végzett munkájáért,
Kohajda Rezső, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott gépkocsivezetőj, személyszállítási, anyagbeszerzési területen végzett munkájáért,
Halász Tibor nyugalmazott erdőmérnök, erdők közjóléti hasznosításáért végzett munkájáért,
Dr. Pándi Ferenc, a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet osztályvezetője, az élelmiszer-ipari környezetvédelem területén végzett munkájáért,
Tasi Lászlóné, az Északerdő Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettese, gazdasági területen végzett munkájáért,
Szeghy Sándor, a Baranya Megyei Területi Agrárkamara nyugalmazott alelnöke, agrárkamarai tevékenységéért,
Szele Józsefné, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott munkatársának, búza- és repcenemesítésben végzett munkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át:
Andrási Lőrinc, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyugalmazott növényvédelmi felügyelője, négy évtizedes hatósági munkájáért,
Dr. Balogh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kerületi főállatorvosa, négy évtizedes hatósági állatorvosi munkájáért,
Bíróné Csikós Mária, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség kérelemkezelési referense az észak-alföldi terület SAPARD pályázatainak elszámolása során végzett munkájáért,
Bózáné Bózsa Katalin, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számviteli osztályvezetője, a vízügy érdekében végzett két évtizedes munkájáért,
Bőthi Lászlóné, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ügyintézője, személyügyi területen végzett színvonalas tevékenységéért,
Czirok István, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága osztályvezetője, az erdészeti igazgatás területén végzett munkájáért,
Csősz Lászlóné dr., a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársa, négy évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként,
Farkas Éva Krisztina, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Kirendeltsége osztályvezetője, a vidékfejlesztési támogatások megvalósítása érdekében végzett munkájáért,
Fási Vilmos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága osztályvezetője, a SAPS támogatások megvalósítása érdekében végzett munkájáért,
Fatér Szabolcs, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Kirendeltsége osztályvezetője, szakmai munkájáért,
Dr. Fehér András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nyugalmazott kerületi főállatorvosa, négy évtizedes állatorvosi munkájáért,
Gilyénné dr. Hofer Alice, a Vidékfejlesztési Minisztérium víziközmű főosztálya közigazgatási tanácsadója, a vízgazdálkodás, az ivóvízminőség-javítás területén végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,
Dr. Gombik Zsuzsanna, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazgatóhelyettese, élelmiszer-biztonsági területen végzett munkájáért,
Gyovai Jenő, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Kirendeltsége közbeszerzési referense, az EMVA jogcím és közbeszerzési eljárásrend bevezetése érdekében végzett munkájáért,
Illés Sándorné, a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala ingatlan-nyilvántartási ügyintézője, négy évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként,
Juhász Ferenc, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal fejlesztési főosztálya osztályvezetője, az ÚMVP- támogatások megvalósítása érdekében végzett munkájáért,
Keszei Sándorné, a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet szőlészeti tanszék ügyintézője, hosszú időn át végzett tanszék titkári munkájáért,
Kovács Bertalan, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei rendszergazdája, a hivatal informatikai rendszerének működtetéséért,
Lénárt Sándor, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátőre környezetvédelmi és árvízvédelmi területen rendkívüli helyzetekben tanúsított helytállásáért,
Lovasné dr. Kohár Katalin Viktória, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogi ügyintézője, környezetvédelmi hatósági munkája elismeréseként,
Lucza Viktor, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség informatikusa, az ágazati informatikai szakrendszerek működtetése területén végzett munkája elismeréseként,
Dr. Magda Jenő, a Heves Megyei Kormányhivatal kerületi főállatorvosa, az állategészségügy területén végzett munkája elismeréseként,
Marth Péter, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatósága osztályvezetője, a talajvédelem területén hosszú időn át végzett munkájáért,
Dr. Medgyesi Ákos Antal, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogi főosztálya osztályvezetője, az ÚMVP- intézkedések egységes végrehajtása érdekében kifejtett munkájáért,
Németh József, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője, beruházási és vagyongazdálkodási területen végzett munkája elismeréseként,
Nóniusz Kinga, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága osztályvezetője, mezőgazdasági beruházások megvalósítása érdekében munkájáért,
Papp Zsuzsanna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Területi ellenőrzési főosztálya osztályvezetője, a piaci támogatások ellenőrzése területén végzett munkájáért,
Pintér Bernadett, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága osztályvezetője, az agrár-kárenyhítési rendszer kialakítása érdekében végzett munkájáért,
Scher László, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége vezető helyszíni ellenőre, az EMVA-pályázatok ellenőrzése területén végzett munkájáért,
Tarjányi Ferenc, a Nedel-Market Kft. főkertészének, kertészeti korszerűsítési tevékenységéért,
Dr. Tószegi Sándor, a Zala Megyei Kormányhivatal kerületi főállatorvosa, az állategészségügy érdekében végzett munkája elismeréseként,
Tóth István, a Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága nyugalmazott igazgatója, a növényvédelmi igazgatás területén végzett négy évtizedes munkájáért,
Varró Istvánné, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 2. számú körzeti földhivatala hivatalvezetője, a földügyi szakigazgatás területén végzett tevékenysége elismeréseként,
Vaspöri Eszter, az MGSZH gazdasági elnökhelyettesi titkárság titkárságvezetője, pénzügyi-gazdasági területen végzett munkájáért,
Zeissel László, a Tiszazugi Hegyközség elnökének, az ARB-Aonett Kft. kertészmérnökének, a tiszazugi szőlőtermesztés megújítása érdekében végzett munkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 11 munkatársa, a Kőszegi Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek védelme, megőrzése érdekében kifejtett rendkívüli intézkedéséért:
Dr. Markovics Tibor igazgató,
Gruber Ágnes területfelügyelő,
Horváth Csaba őrszolgálatvezető-helyettes,
Jandrasits László területfelügyelő,
Kóródi Blanka tájegységvezető,
Márkus Rita területfelügyelő,
Máté Mihály tájegységvezető,
Dr. Németh Csaba osztályvezető,
Szabó Imre őrkerület-vezető,
Szekeres Zsófia területfelügyelő,
Tanner Tibor őrszolgálat-vezető.

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – szakterületén több évtizeden át végzett kiemelkedő és eredményes szakmai tevékenysége, életpályája elismeréséül 2011. augusztus 20-ai-hatállyal kinevezi nyugállományú rendőr dandártábornokká

Dr. Galambos László ny. r. ezredes urat, az Országos Rendőr-főkapitányság Titkársági Főosztálya vezetőjét.

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a, alkalmából közel négy évtizedes, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje katonai tagozatát adományozza

Dr. Pantali Zoltán Géza bv. dandártábornok úrnak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokának.

A közigazgatásban közel négy évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül a

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatát adományozza

Dr. Végh Zsuzsanna Judit asszonynak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának.

Több mint két évtizedes, a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül a

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozatát adományozza

Biczó László bv. dandártábornok úrnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön intézetparancsnokának Közel három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül

Fróna Imre r. alezredes úrnak, a Köztársasági Őrezred Dísz- és Koronaőrző Őrségi Alosztály vezetőjének,

a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem hivatásos állományában több évtizeden át végzett munkája, valamint több nagyobb káresetnél nyújtott magas színvonalú tevékenysége elismeréséül

Kampel Oszkár János ny. tű. ezredes úrnak, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,

a Rendőrtiszti Főiskolán végzett több mint három évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréséül

Dr. Miklós Irén Erzsébet ny. r. ezredes asszonynak, a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszéke főiskolai adjunktusának, szakcsoportvezetőjének,

a Magyar Köztársaság elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozza

Dr. Farkas Edit Erzsébet asszonynak, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének,

Herkely György Endre úrnak, Mezőkövesd város nyugalmazott polgármesterének,

Huszár János úrnak, nyugalmazott pedagógusnak, helytörténésznek,

Dr. Magyariné Dr. Nagy Edit asszonynak, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának,

Szlovák Sándor úrnak, nyugalmazott középiskolai tanárnak,

Dr. Tarján Gábor úrnak, a történelemtudomány kandidátusának, a Rendőrtiszti Főiskola főiskolai docensének,

Dr. Vass Ferencné asszonynak, orvosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgató-helyettesének.


A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozatát
adományozza

Andor László r. alezredes úrnak, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola titkárságvezetőjének,

Bajkán Ibolya Katalin r. alezredes asszonynak, a Készenléti Rendőrség Ellenőrzési Szolgálata szolgálatvezetőjének,

Csanádiné Vörös Judit r. alezredes asszonynak, a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Bűnözés Elleni Osztálya osztályvezetőjének,

Dr. Csendes László Mihály ny. r. alezredes úrnak, a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet Vezetőképzési és Továbbképzési Osztálya csoportvezetőjének, kiemelt főelőadónak,

Dr. Góra Zoltán tű. ezredes úrnak, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,

Dr. Kalapos István Gyula r. alezredes úrnak, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének,

Kiss Ferenc r. alezredes úrnak, a Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztálya Személy- és Rendezvénybiztosító Szolgálat főosztályvezető-helyettesének,

Dr. Klamár István ny. r. ezredes úrnak, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala hivatalvezetőjének,

Dr. Kovács Endre ny. r. alezredes úrnak, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott osztályvezetőjének,

Kovács Ferenc tű. ezredes úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának,

Kovács István r. ezredes úrnak,az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztálya főosztályvezetőjének,

Dr. Papp Antal Zoltán ny. pv. alezredes úrnak,  a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatala Igazgatási Főosztálya főosztályvezetőjének,

Dr. Takács Árpád pv. ezredes úrnak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozza

Batai Tiborné asszonynak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala gazdasági főelőadójának,

Baloghné Rostás Györgyi Lilian asszonynak, a Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének,

Bükiné Mándli Mária Magdolna asszonynak, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osztálya osztályvezető-helyettesének,

Füsti Molnár József úrnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Igazgatási és Ügyeleti Főosztály rejtjelkezelőjének, TÜK irodavezetőnek,

Dr. Katona Katalin Mária asszonynak, a Belügyminisztérium Építésügyi Igazgatási Osztálya ügyintézőjének,

Kormos Csabáné asszonynak, Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének,

Molnár Gyula László úrnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal okmányszakértőjének,

Szőkéné Komenczi Anikó asszonynak, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakmai tanácsadójának,

Törökné Kovács Judit asszonynak, Berettyóújfalu Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének,

Dr. Vargáné Bodor Katalin asszonynak, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztálya vezetőjének.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát adományozza

Gachályi Béla r. alezredes úrnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala vezetőjének,

Győri Beata Izabella bv. alezredes asszonynak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének,

Kossa György Géza pv. ezredes úrnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelőség kiemelt főreferensének,

Makra Géza r. őrnagy úrnak, a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály alosztályvezetőjének,

Pap János r. őrnagy úrnak, a Pétervásárai Rendőrőrs parancsnokának,

Dr. Pataki Éva r. alezredes asszonynak, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vezetőjének,

Rigó János r. alezredes úrnak, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztálya vezetőjének,

Dr. Szomor Sándor r. alezredes úrnak, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda vezetőjének,

Tóth János r. alezredes úrnak, a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vezetőjének, kapitányságvezető-helyettesnek,

Váginé Dr. Nagy Zsuzsanna ro. alezredes asszonynak, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata Egészségügyi és Pszichológiai Alosztálya vezetőjének,

Vietórisz Ágnes tű. alezredes asszonynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata főosztályvezető-helyettesének.


A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát
adományozza

Baráth Ilona bv. százados asszonynak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Informatikai Osztálya vezetőjének,

Dákai Csaba tű. főtörzszászlós úrnak, Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság különlegesszer kezelőjének, gépjárművezetőnek,

Őrlős Tibor r. főtörzszászlós úrnak, a Karcagi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozójának,

Rácz Béla bv. főtörzsőrmester úrnak, a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: