A Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntettek névsora

MNO
A Magyar Köztársasági Érdemrend magasabb kitüntetéseit 21-en vehették át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át Seregély István nyugalmazott egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az állam és az egyház kapcsolatrendszere, az egyházigazgatás újjászervezése, a szentszéki kapcsolatok helyreállítása érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta Bolberitz Pál Széchenyi-díjas teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának több évtizedes tudományos munkássága, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként; Borbándi Gyula Széchenyi-díjas történésznek, írónak, esszéistának példaértékű irodalmi, történészi életműve elismeréseként; Zakar Ferenc Polikárpnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete egyetemi tanárának, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja főapátjának a római és itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt polgári tagozata kitüntetést vehették át:

Árkai Péter Széchenyi-díjas geológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a MTA Geokémiai Kutatóintézete kutatóprofesszora a metamorf kőzettan területén végzett, nemzetközileg is számon tartott példaértékű tudományos és kutatói munkássága elismeréseként; Besznyák István Széchenyi-díjas orvos, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a rákkutatás, a daganatellenes szerek és a sebészeti onkológia terén végzett sokoldalú munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

Bod Péter Ákos a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára a gazdaságpolitika terén végzett több évtizedes sokirányú tudományos, oktató-nevelő munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként; Boross Imre nyugalmazott ügyvéd a magyarországi demokratikus átalakulásban és a demokratikus magyar jogállam megteremtésében játszott kiemelkedő szerepéért, életútja elismeréseként; Csókay András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház idegsebészeti osztályvezető főorvosa a magyar népegészségügyért végzett áldozatos munkájáért, az általa meghonosított, korszakújító, új műtéti megoldásokat kifejlesztő munkássága elismeréseként;

Frank Dreves, az AUDI AG Igazgatótanács tagja az AUDI AG győri gyára fejlesztése, illetve az ezzel összefüggő munkahelyteremtő beruházás, a magyarországi felsőoktatással való együttműködés kiépítése terén végzett tevékenysége elismeréseként; Entz Béla Állami díjas biológus, a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete nyugalmazott tudományos főmunkatársa nemzetközileg is nagyra becsült hidrobiológiai kutatásaiért, oktatói és tudományos ismeretterjesztői tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként; Fekete Gábor Széchenyi-díjas ökológus, botanikus, a MTA rendes tagja, a MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatóprofesszorának a növényökológia, a vegetációtan és a természetvédelmi biológia területén végzett több évtizedes értékteremtő munkássága, tudományos, tudománypolitikai, szakmai-közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként; Hans Kaiser volt miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti képviselete vezetője a széleskörű magyar-német kapcsolatok fejlesztése terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként;

Elismerést adományoztak Keresztes Imrének, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyészének a közérdeklődésre számot tartó, kiemelkedően bonyolult tényállású és jogi megítélésű ügyekben folytatott nyomozások során nyújtott teljesítménye, továbbá eredményes ügyészi és vezetői pályafutása elismeréseként; Kiss Imrének, a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. vezérigazgatójának számtalan művészeti érték megjelenítéséhez hozzájáruló intézményvezetői tevékenysége elismeréseként; Klinghammer Istvánnak, az MTA rendes tagjának, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanárának a magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetemvezetői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként; Korzenszky Richárd Miklósnak, a Tihanyi Bencés Apátság vezetőjének tudományos és közéleti munkássága, értelmiségnevelő tevékenysége, életútja elismeréseként; Lapis Károly Széchenyi-díjas orvosnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusának az elektronmikroszkópos vizsgálatok daganatkutatási célokra történő széleskörű alkalmazásának bevezetéséért, határainkon túl is számon tartott tudományos, kutatói és egyetemvezetői tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként; Márkus Mihálynak, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének lelkipásztori és egyházvezetői tevékenysége, életútja elismeréseként; Pásztor Emil Széchenyi-díjas idegsebésznek, az MTA rendes tagjának, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet professor emeritusának több évtizedes, az agyi vérkeringés és az idegsebészet terén végzett új műtéti technikákat bevezető, nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként, és Szendi József nyugalmazott veszprémi érseknek papnevelői, egyházkormányzati tevékenységéért, az igazságért való bátor kiállásáért, példaértékű életútja elismeréseként.

(MTI)

Lovas István: Heller a magyarázhatatlant magyarázta az MTV-ben

Lovas István: Cohn-Bendit véleményét a minap kérdeztük meg arról, elhatárolódik-e attól, hogy Heller Ágnes a zöldek európai parlamenti rendezvényén letagadta: 2006 őszén rendőrök emberekre lőttek, illetve embereket kínoztak meg. A többnapos gondolkodási idő után érkezett írásos válasz: „Nem határolódunk el akkor sem, ha a témában nézeteink eltérők; mi meghívtuk őt, ő kifejezte véleményét, és ez a szólásszabadságról vallott felfogásunk.” Amely zöldvélemény feltehetőleg módosult volna, ha a zöldek rendezvényén valaki egy különösen exponált népirtás megtörténtét tagadta volna.

 

Olvass tovább »

Szabadon

Körmendy Zsuzsanna – Magyar Nemzet
Ha csak azért lett volna szükség új kormányra 2010 tavaszán, hogy történelmi fordulópontjaink napján szabadon ünnepelhessünk közös múltunk és ne rendőrségi vízágyúk árnyékában, már akkor is megérte volna megbuktatni a szocialistákat.

 

„Ma senki sem él azokból, akik kétszáz éve éltek e hazában. De ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk” – írta Babits Mihály.
Olvass tovább »

Szörényi Levente kassai beszéde

Kedves ünneplők! Tisztelt kassai polgárok!

Azt mondják: a nemzeti emlékezet örök és felejthetetlen!
Úgy tartják: ország és népe akkor válik eggyé, ha közösek szenvedései, ha azonosak áldozatai – és ha ugyanazokat a sorsfordító pillanatokat tartja ünnepnek!

Mi itt és most, a Felvidék egyik legnagyobb és legszebb patinájú településén, Kassán, Rákóczi fejedelem városában egy olyan ünnep miatt sereglettünk egybe, ami minden magyar embert összeköt éljen akár Magyarországon, akár Szlovákiában, vagy bárhol a világon.

Ez az ünnep: március 15.

Ez a dátum újból egy országba egyesít bennünket – politikai országhatároktól függetlenül.
Talán nem maradok egyedül gondolatommal, ha kijelentem: ha valakinek dobban egyet a szíve március 15-öt meghalván: az a szív a magyarsághoz tartozik.
%d blogger ezt szereti: