Harc a Jobbikban – Budaházy és a gárda a Jobbikban is vitát szül

Szemben áll a Jobbik elnöksége a frakciótagokkal. A konfliktus a gárda és Budaházy György melletti kiállás miatt generálódott – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Jobbiknak a parlamenti munkára kell koncentrálnia. Nem szerencsés az, hogy a párt neve kapcsán a legtöbben a gárdára vagy Budaházy Györgyre asszociálnak – mondta el a Magyar Nemzetnek Pősze Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője. Hozzátette: ezt az álláspontot rajta kívül még több frakciótag is támogatja.

Harc a Jobbikban

Harc a Jobbikban

– A Jobbik bejutott a parlamentbe, és eltűnt már az a rendszer, amivel szemben szükség volt bizonyos lépésekre. Most már fel kell tenni a kérdést, hogy van-e szakmai haszna a gárdának, vagy csak felesleges önmutogatás – vetette fel. Hozzátette: a párt akkor tud hatékonyan működni, ha a parlamenti feladatára összpontosít és nem olyan vonalat támogat, ami ellent mond a józan ész logikájának.

hírTV – Magyar Nemzet


Egy hozzászólás to “Harc a Jobbikban – Budaházy és a gárda a Jobbikban is vitát szül”

 1. PÁLOS TREND Says:

  ORBÁN! – SZABADSÁGOT BUDAHÁZYNAK!!!

  Azt re­mé­li a ha­ta­lom, hogy a se­gít­sé­get, amit ma­gunk­tól vagy Budaházytól vár­hat­tunk vol­na már nem kap­juk meg, mert a zsi­desz ci­o­nis­tá­i­nak ke­gyet­len meg­nyil­vá­nu­lá­sai be­etet­ték az em­be­rek­kel, hogy egye­dül va­gyunk és, hogy Budaházy ter­ro­ris­ta.

  Vagyis, hogy min­den­ki 1 szál ma­gá­ban fe­le­lős min­de­nért, – olyan, hogy csa­lád, kö­zös­ség, tár­sa­da­lom, nem­zet nem lé­te­zik.
  Aki meg még­is meg­kér­dő­je­le­zi en­nek a gyil­kos esz­mé­nek a gyö­ke­rét, ak­kor ab­ban a mi­nu­tá­ban an­ti­sze­mét­nek és ter­ro­ris­tá­nak csip­pe­zik!!!

  Ott tar­tunk má­ra, hogy a fe­ne­vad ha­zát­la­nok, a zsi­dó bí­rók, vér­bí­rók töm­ke­le­ge, (rém­tet­te­ik is­me­re­té­ben is!) to­vább­ra is be­ad­hat­ják a szánk­ba… a ter­ro­ris­ta csut­kát…

  Téve mind­ezt úgy, hogy név sze­rint is­mer­jük azo­kat a vér­bí­ró elő­dö­ket akik­nek nem mást, mint a MAGYAR NEMZETHALÁLT oko­zó TRIANONI DIKTÁTUMOT “kö­szön­het­jük”

  Tragédiánk, hogy azt is ké­pe­sek vol­tak el­hi­tet­ni, hogy úgy le­le­dzünk itt a vi­lág­egye­tem­ben, mint egy tak­nyos orr, ami­nek nincs gaz­dá­ja!

  Pedig mind­nyá­jan tud­juk – mi az hogy! – hogy hon­nan is frö­csög ez a szür­csö­gős…​orrmány kam­pány!

  Ezt a fel­ve­tést te­re­bé­lye­sí­ti a gén­hi­bá­sok és el­faj­zot­tak ak­tu­á­lis hír öm­le­nye is, ami gőz­erő­vel igyek­szik sa­rok­ba nyom­ni Budaházyt.

  Ezért kö­nyö­köl­ni, hen­ge­rel­ni kell: vagy­is, 30 ezüs­tért kút­ba kell vet­ni min­den együtt­ér­zést, ke­gyet, ér­té­ket, em­ber­sé­get, csa­lá­dot,
  a ma­gyar em­be­rek­ben együ­vé tar­to­zá­sunk spi­ri­tu­á­lis él­mé­nyét!

  Nonszensz, NA! Nonszensz.
  Már csak azért is, mert ki­ké­rem ma­gam­nak, hogy ócs­ka, hold fá­zist uga­tó tör­pék fúj­ják, a több­ség sze­re­nád­ját.

  Igenis, ki­ké­rem ma­gam­nak név sze­rint: Orbán ta­ka­rodj el a slep­ped­del együtt ha még ar­ra is al­kal­mat­la­nok vagy­tok, hogy ki­sza­ba­dít­sa­tok 1 MAGYAR HAZAFIT, BUDAHÁZY GYÖRGYÖT!!!


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: